Opiskelijan ohjausta kehitetään palvelumuotoilun avulla

Tulevaisuudessa oppimisen ja opiskelun tavat monipuolistuvat. Opiskelijoiden hyvän ohjauksen merkitys korostuu, kun opiskelijat hyödyntävät entistä enemmän joustavia opintopolkuja ja kasvavaa verkko-opintotarjontaa.

Kuva 1. Kehitämme ohjausta yhdessä. Ohjausmallin uudistaminen ja ohjaussuunnitelman laatiminen Xamkissa 2020-2021. Saat klikattua kuvan suuremmaksi.

Varmistaaksemme strategiassamme määritellyn opiskelijalähtöisyyden, otimme kehittämistyöhön apuun palvelumuotoilun, joka tarkoittaa palveluiden kehittämistä käyttäjälähtöisesti, yhteiskehittämistä, ennakointia ja nopeita kokeiluja hyödyntäen.

Opetuksen johtoryhmä hyväksyi kehittämissuunnitelman 20.8.2020. Tältä kehittämistyömme näyttää.

Tulevaisuussuuntautunut uraohjaus viitekehyksenä

Käynnistimme työskentelyn syyskuussa 2020 Ohjauksen ja hyvinvoinnin tiimissä määrittelemällä kehitystyölle tutkimukseen perustuvan viitekehyksen.

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen asiantuntijat johdattelivat meitä tulevaisuussuuntautuneeseen uraohjaukseen liittyvään tutkimukseen ja malleihin. Näiden pohjalta kiteytimme ohjauksen kehittämisen suuntaviivoiksi seuraavat:

  • Laadukas uraohjaus rakentuu yksilölähtöisesti ja siinä on vahva tulevaisuusorientaatio
  • Laatu varmistetaan yhteisen ohjausmallin ja vastuiden määrittelyn avulla
  • Tasavertainen ja saavutettava ohjaus tukee osaamisen kehittämistä ja hyödyntämistä

Monipuolista tutkimusta opiskelijalähtöisyyden tueksi

Saat klikattua kuvan suuremmaksi.

Vahvistaaksemme ymmärrystämme opiskelijan tarpeista, toiveista, odotuksista ja kokemuksista, hyödynsimme useita eri tutkimusmenetelmiä vuoden 2020 aikana: uraohjauskysely tutkinto-opiskelijoille (yli 1200 vastaajaa), osaamisen tunnistamisen kysely (yli 400 vastaajaa) ja haastattelut, jatkuvan oppimisen opiskelijakysely, -haastattelut ja -havainnointi, opiskelijaviestinnän kehittämisen opiskelijahaastattelut, sekä ohjaushenkilöstön haastattelut, havainnointi ja työpajat.

Tutkimusten myötä kertynyt ymmärrys opiskelijoista kiteytettiin opiskelijaprofiileiksi, joilla kuvataan tyypillistä opiskelijaa, “opiskelijan arkkityyppiä”, piirteineen ja toimintatapoineen, mutta myös taustasyineen: mikä juuri tätä ihmistä ilahduttaa, ärsyttää, innostaa tai ahdistaa.

Opiskelijaprofiileita käytettiin työpajoissa varmistamaan opiskelijalähtöisyys kaikessa suunnittelutyössä (Opiskelijaprofiilit ohjausmalli xamk 2020 – YouTube).

Ymmärrystä ja ideointia yhteiskehittämispajoissa

Järjestimme loka-marraskuussa 2020 kolme yhteiskehittämisen työpajaa Xamkin ohjaushenkilöstölle, esimiehille ja opiskelijoille.

Työpajoissa tunnistimme kullekin opiskelijatyypille ominaisia ohjaustarpeita, kuvasimme tutkinto- ja jatkuvan oppimisen opiskelijan polkua ja sitä tukevia ohjaustoimintoja Xamkissa, sekä ideoimme ja suunnittelimme nykyistä ohjaustoimintaa täydentäviä uusia kokeiluja.

Tulevaisuusperspektiivin toimme työpajatyöskentelyyn Sitran megatrendien sekä alueellisen ennakointitutkimuksen ja -työpajojen löydösten avulla.

Työpajatyöskentely koettiin innostavaksi, ajatuksia herättäväksi ja näkökulmia avaavaksi, joskin myös ajattelua haastavaksi.

Kehitystyö jatkuu työpajojen pohjalta kokeilujen toteutuksella ja arvioinnilla, yhteisen ohjausmallin määrittelyllä sekä ohjaussuunnitelman laatimisella henkilöstön ja opiskelijoiden käyttöön.

Lue lisää

Pin It on Pinterest