Ketterästi kimppaan – ammatillinen some palvelee koulutuksen ja työelämän liittoa

Poikkeukselliset ajat yllättivät meidät nopeasti. Koulutuksen puolella joudumme muokkaamaan toteutussuunnitelmia ja kehittämään vaihtoehtoisia suoritusmahdollisuuksia, samaan aikaan yrityksissä ollaan uusien haasteiden edessä toiminnan vetäytyessä pois perinteisistä sosiaalisista kanssakäymisistä.

Verkostoituminen, palveluprosessit ja asiakaskohtaamiset muuttuivat hetkessä. Monet yritykset haluavat hyödyntää äkillisesti vapautuneen ajan kehittääkseen toimintaansa, mutta tässä arvaamattomassa ajassa taloudelliset kehittämispanostukset voivat tuntua liian rohkeilta.

Nyt jos koskaan kannattaa viritellä työelämän tarpeita vastaavia ja opintopisteitä tuottavia kehittämisen kimppoja, ne palvelevat molemmin puolin tässä uudessa tilanteessa. Kerron tässä artikkelissa tuoreen tapausesimerkin.

Ratkaisu löytyi LinkedInistä

LinkedIn on aivan loistava ammatilliseksi profiloituva sosiaalinen media. Verkostoitumisessa on matala kynnys, ja eri alojen ihmisiä verkostoonsa keräämällä saa uutisvirtaansa ajantasaisia näkymiä työelämän monilta nurkilta. Keskustelu on ajankohtaista, asiallista ja ennen kaikkea toisia tsemppaavaa ja auttavaa. Itse aktivoiduin siellä aivan hiljattain, mutta kyseinen alusta on tuonut työhöni jo paljon hyötyä. 

Koulutusohjelmissa nämä poikkeusolot aiheuttivat esimerkiksi sen, että yhteen kurssiin kuuluvat valtakunnalliset luentopäivät siirtyivät keväästä syksyyn. Yhdessä opiskelijoiden kanssa päätimme, että osallistumme luentopäiville sitten syksyllä, emmekä tee kurssia loppuun nyt keväällä ylimääräisillä kirjallisilla töillä.

Kurssin teema on sidottu alan ajankohtaisiin aiheisiin, joten valtakunnallisesti keskeiset luentopäivät ovat tärkeitä alan trendien kokoamisessa. Tapahtuma on opiskelijoille myös verkostoitumiskokemus. Mutta entä he, jotka valmistuvat jo keväällä, jotain piti keksiä…  

Palataan LinkedIniin. Satuin huomaamaan alaani keskeisesti liittyvän yrityksen kehittämispuolen työntekijän postauksen, jossa mietittiin käyttäjäpalautteen keruuta tuotekehityksen tueksi. Aikataulu oli kiireinen, ja vallitseva tilanne peruutti aiemmin mietityt työpajatyyppiset suunnitelmat.

Koska yhteydenottokynnykset ovat kyseisellä alustalla matalia, laitoin heti viestin, vaikka olimme vieraita toisillemme.

Kerroin tarvitsevani opiskelijoilleni mielekästä ja ajankohtaista tehtävänaihetta ja toivovani, että löytäisimme molempia palvelevan ratkaisun. En tiennytkään siinä vaiheessa, millaisen ongelman heiltä vielä ratkaisisinkaan – he olivat miettineet koulutusyhteistyötä, mutta väyliä ei ollut valmiina.  

Yhtä puhelua myöhemmin olimme yhteneväisessä käsityksessä heidän kaipaamiensa kehittämisideoiden ja opiskelijoilleni sopivan tehtävän rajauksista. Viesti WhatsAppissa ryhmilleni, ja materiaalia alkoi saman tien tulla.

Parin tunnin kuluttua kasassa oli riittävästi arjen työelämän havainnoista kumpuavia ideoita, joista opintopisteitä kaipaavat opiskelijat pystyivät lähtemään työstämään yritykselle toimitettavaa raporttia.

Opiskelijoiden omat ajatukset, selkeytykset ja konkretisoinnit vielä sekaan ja lopputuloksesta on odotettavissa hyvä. Yrityksessä toivottiin erityisesti kehittämisideoiden perusteluja arjen työelämän toimivuuden ja merkityksen kannalta, jotta heillä ymmärrettäisiin, miksi jokin ominaisuus olisi tärkeä. Tämähän oli aivan täydellistä ammattikorkeakoulussa opiskeleville.

Hyvä yhteistyö hyödyttää kaikkia

Normaaliolojenkin aikana suosin mahdollisimman paljon TKI- ja työelämäyhteistyön yhdistämistä opintoihin. Hyvin tehtynä ja sovitusti toimitettuna nämä kimpat ovat hyväksi ammattikorkeakoulun ja koulutusohjelmien maineelle ja tuovat osaamista näkyväksi.

Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä, kun heidän panostuksillaan on jokin oikea merkitys. Tässäkin tapauksessa yrityksessä reagoitiin heti myös viestinnän puolella, eli yhteistyön alku levisi laajempaan tietoon.

Verkosto kasvaa ja kehittyy samalla, ja joskus yhteistyö voi johtaa esimerkiksi laajempiin TKI-hankkeisiin. Tässä tapauksessa tuotekehityksen kohteena oli valtakunnallisesti merkittävä ja eri viranomaistahot yhdistävä työväline, joten koulutusohjelman näkökulmasta potentiaalia ja opiskelijoiden taholta tulevaa kiinnostusta myös jatkoyhteistyöhön voisi olla.  

Summa summarum, kannustan avoimin mielin ja silmin ammatillisen sosiaalisen median pariin, ja kurkkimaan myös oman substanssialan reunoille ja nurkkien ulkopuolellekin.

Kyseinen alusta on varsin toimiva yritysten tarpeiden reaaliaikaiseen havainnointiin, ja yhteydenotot puolin ja toisin ovat vaivattomia.

Aktiivisesti myös muiden xamkilaisten kanssa verkostoitumalla oppii omastakin organisaatiosta paljon uutta ja löytää kampusten välimatkat häivyttäviä yhteisiä agendoja.  

Koulutuksen ja työelämän ketterän kimpan yhteistyö palvelee molempia tahoja, ja lisäksi yhteistyöstä tulee itsellekin erittäin hyvä mieli. Näinä eristäytymisen aikoina kaikki positiiviset sosiaaliset onnistumiset ovat kullanarvoisia.

Pin It on Pinterest