Kymenlaakson ennakointipalvelu – päivitetyt väittämät tarjoavat näkymiä tulevaisuuteen

Kuva: Canva tekoäly & Viljakainen 2023

Onko Kymenlaakso ennakoi -verkkosivuston ennakointipalvelu sinulle jo tuttu? Palvelu esittelee joukon tulevaisuusväitteitä 12 eri aihealueeseen jaoteltuina. Omien valintojesi myötä koostat helposti ja nopeasti erilaisia tulevaisuusnäkymiä keskustelun ja päätöksenteon tueksi.

Kymenlaakso ennakoi -sivustolla olevista aihealueista voit valita vain sinua erityisesti kiinnostavat otsikot tai tutkia laajasti kaikkia mahdollisuuksia. Jako kahteentoista alueeseen on syntynyt Elina Hiltusen tulevaisuuskenttä-työkalun pohjalta. Voit tarkastella väittämiä esimerkiksi terveyteen ja hyvinvointiin, työelämään ja koulutukseen tai kansainvälisyyteen ja turvallisuuteen liittyen.

Päivityksen avulla käytettävyyttä ja uusia näkökulmia

Kuva: Asuminen, kaupungit sekä Kymenlaakso on yksi aihealue, jonka väittämistä voit merkitä muistiin tarkastelukulmaasi sopivimmat. Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Elokuussa 2023 valintatyökalun sisältöjä on päivitetty ensimmäistä kertaa. Vaikka kiinnostavia tulevaisuusväittämiä on lähes rajaton määrä, on nyt jokaisen aihealueen sisällöt rajattu viiteen väittämään. Muutos on tehty käyttäjäpalautteiden perusteella ja sen avulla pyritään lisäämään työkalun selkeyttä sekä käyttömukavuutta.

Tämän ohessa itse väittämiä on osin muokattu. Mukaan on saatu myös kokonaan uusia näkökulmia. Uudistetut väittämät pohjautuvat huhtikuisen Valintojen aika: tulevaisuus voimavaraksi – Kymenlaakson tulevaisuusverstas 2023 tuloksiin. Jos tulevaisuusverstaassa ei käsitelty aihepiiriä, ovat väittämät niiltä osin pysyneet ennallaan.

Päivitysten avulla ennakointipalvelu pysyy ajanmukaisena ja uusimmat maailman muutokset voidaan huomioida sisällöissä. Tarkoituksena on kuitenkin sitoa väittämät juuri Kymenlaaksossa tuotettuun ennakointitietoon. Ennakointipalvelun päivittämistä jatketaan myös tulevaisuudessa.

Ennakointipalvelu on käyttöä varten

Ennakointityökalulla syntyvät koosteet vaihtelevat luonnollisesti sen mukaan, mitä aihealueita kulloinkin tarkastellaan ja mitä väittämiä valitaan. Valintojen määrä on syytä pitää kohtuullisena, tai lopputuloksen tulkinta hankaloituu.

Lisäksi on hyvä muistaa muutama muu ohje työskentelyn tehostamiseksi:

Ennen aloitusta, valitse tulevaisuusnäkymien koosteelle aikaväli: koskeeko tarkastelusi lähitulevaisuutta vai katsotko kauemmas? Pohdi myös, kenen näkökulmasta väittämiin tartut. Valintojen kannalta olennaista on myös tietää, minkälaista tulevaisuutta väittämien avulla hahmottelet. Kyseessä voi esimerkiksi olla Kymenlaakson kannalta toivottavan tulevaisuuden kuvaus tai epätodennäköisen tulevaisuuden koonti.

Ennakointipalvelusta löytyvä työpohja opastaa lisää aiheesta. Sen avulla työskentely on helppo aloittaa. Työpohjaan voi myös kopioida valintatyökalun lopputuloksen muistiin. Etenkin jos työskentelet ryhmässä, on työpohjan kopiota helppo jakaa myös muille keskustelun avuksi.

Hankkeesta

Future Proof Kymenlaakso –hankkeen rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Euroopan sosiaalirahasto.

Pin It on Pinterest