Luova uusi normaali 2.0

Nuoria kansainvälisiä henkilöitä ryhmässä.

Homo sapiens on sinnikäs ja sopeutuva laji, joka kykenee mukautumaan ja oppimaan uutta elinympäristön muuttuessa. Viimeisen lähes kolmen vuoden aikana tätä ihmislajin kykyä sopeutua yllättäviin kriiseihin on testattu maailmanlaajuisesti esimerkiksi COVID-19 pandemian myötä.

Kun pandemia kosketti luovia aloja, Erasmus+ rahoitteisessa Creative Communities First -hankkeessa (CCF) koronan aiheuttamiin haasteisiin tartuttiin kansainvälisessä yhteistyössä tavoitteena kehittää ja levittää monialaisia ja digitaalisia toimintamalleja työn tueksi. Lopputuloksena julkaistaan menetelmiä, jotka toivoaksemme osaltaan inspiroivat luovien alojen toimijoiden matkaa kohti uutta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti talvella 2021 kyselyn kulttuurialan toimijoille, jonka mukaan peräti 89 % alan toimijoista oli kokenut koko toimintansa joko vaarantuneen tai kokeneen merkittäviä muutoksia COVID-19 pandemiasta johtuen (Valtioneuvosto 2021). Luovien alojen sateenvarjon alla pandemia kuitenkin kosketti eri toimialoja vaihtelevasti. Siinä missä pelialaa on pidetty toimialan selviytyjänä, tapahtuma-ala oli Suomessa lentoliikenteen ohella yksi eniten kärsineistä toimialoista (Teosto 26.01.2021).

Odottamattomien ja ikävien tapahtumien hopeareunus kuitenkin on, että ne pakottavat katsomaan asioita ja toimintatapoja tuoreista näkökulmista.

Odottamattomien ja ikävien tapahtumien hopeareunus kuitenkin on, että ne pakottavat katsomaan asioita ja toimintatapoja tuoreista näkökulmista, antavat tilan rohkeisiin avauksiin ja puskevat ennen näkemättömiin uudistuksiin. Nämä toimintamallit ovat onneksi luontaisia ja sisäänrakennettuja luovien alojen prosesseihin. 

Palveluoppimisen konsepti

Creative Communities First -hankkeen ytimessä on ollut verkostomaisen ja monialaisen toimijuuden vahvistaminen unohtamatta digitaalisia toimintamalleja. Hankkeessa on fokusoitu kehittämään palveluoppimisen ja e-palveluoppimisen konsepteja, joita ei toistaiseksi Suomessa ole juuri hyödynnetty. Koska palveluoppimisen konsepti ei sellaisenaan ole käytössä Suomessa, hanke avaa näköaloja uusien oppimismallien kehittämiseen. Miten voimme yhä paremmin ja tehokkaammin tunnistaa osaamista vakiintuneiden koulutusrakenteiden ulkopuolella? Lisäksi CCF-hankkeen digitaalisella oppimisalustalla julkaistava englanninkielinen podcast-sarja inspiroi uusien menetelmien käyttöönottoa. Podcast-sarja johdattaa alan kouluttajat, opiskelijat sekä toimijat aina palveluoppimisen soveltamisesta pelillisyyden maailmaan sekä onnistuneen Hackathon tapahtuman organisointiin.  

Vaikka olemme siirtyneet post-COVID maailmaan, olemme yhä edelleen keskellä suuria yhteiskunnallisia mullistuksia, ja luovien alojen tulevaisuutta varjostaa muun muassa synkät talousnäkymät. Viimeistään nyt on syytä tarttua myös hankkeen tuottamaan ”The Guide to the sustainable and regenerative development of EU creative Economics and Communities post COVID-19” -oppaaseen, joka tarjoaa ajantasaista tietoa luovien alojen tilanteesta Euroopassa, mutta myös runsaslukuisesti sovellettavissa olevia ratkaisuja sekä onnistumisenkokemuksia.

Inspiroidu kohti uutta osoitteessa: http://www.creativecommunities.eu/ 

Lähteet

Teosto. 26.01.2021. Tutkimus: Kulttuuri ja luovat alat avainasemassa Euroopan kasvussa ja talouden jälleenrakennuksessa. Saatavilla: https://www.teosto.fi/tutkimus-kulttuuri-ja-luovat-alat-avainasemassa-euroopan-kasvussa/  

Valtioneuvosto 2021. Raportti kyselyn vastauksista. Koronapandemian vaikutuksia kulttuurialalle 2020–2021. Helsinki. PDF. Koronapandemian vaikutuksia kulttuurialalla 2020–2021. Raportti kyselyn vastauksista (valtioneuvosto.fi) 

Pin It on Pinterest