Luovia, pehmeitä taitoja kehittämässä

Ei ole olemassa yhtä universaalia tapaa määritellä mitä pehmeät, luovat taidot ovat. Erilaisista jaotteluista voi kuitenkin poimia toistuvia samankaltaisuuksia ja yhteisiä teemoja. Luoviin, pehmeisiin taitoihin perehtyvän kannattaa siis tutustua useaan eri lähteeseen ja muodostaa oma mielikuvansa.

T-muotoinen ajattelu (eng. T-shaped thinking) toimii omien luovien, pehmeiden taitojen määrittelyssä apuna. T-muotoisella henkilöllä on perusteelliset tiedot tai taidot joltakin osa-alalta, mutta myös laaja pohja yleisiä, tukevia tietoja ja taitoja. Pehmeät taidot usein lukeutuvat T-kirjaimen vaakaviivalle, yleisiin tukeviin taitoihin. Harva meistä on kiinnostunut ainoastaan yhdestä aihepiiristä, joten vaakaviivalle kertyy monenlaisia taitoja oman substanssiosaamisen tueksi. 

Rekrytointiyritykset seuraavat ja listaavat tulevaisuuden työelämätaitoja. Riippumatta siitä, mikä taito kunkin listan kärkipäässä on, luovuus pysyy tiiviisti kymmenen kysytyimmän pehmeän taidon joukossa (Mäkelä 2020; Cook 2020). Vaikka luovuus itsessään on pehmeä taito, muitakin pehmeitä taitoja voi kehittää taidelähtöisesti ja kannattaakin, sillä taiteen harjoittamisella kehittyvät pehmeät taidot ovat hyödyllisiä myös muilla aloilla.

Mitä luovat, pehmeät taidot ovat? 

Jokainen meistä on kuullut, että “kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” ja aivomme käsittelevät kuvia monin verroin nopeammin kuin tekstiä. Yksi tärkeimmistä taiteen piirteistä on – joskus abstraktinkin – tiedon käsittely ja mallintaminen. Tämä luova, pehmeä taito on teknisen osaamisen ja visuaalisen hahmottamisen sekä sen kuvaamisen yhteistyötä. Esimerkiksi esittävät ja kuvataiteet kehittävät tiedon visuaalista hahmottamista. 

Pehmeistä taidoista puhuttaessa monen mieleen tulevat ensimmäiseksi sosiaaliset taidot, kuten yhteistyö- ja johtamistaidot. Tärkeitä vuorovaikutustaitoja ovat myös kyky tunnistaa ja johtaa itseään. Taide on yksi työkalu itseensä tutustumisessa, reflektoinnissa ja oppimisessa; oli kyseessä sitten maalauksen äärelle pysähtyminen tai musiikin kuuntelu. 

Kun meiltä kysytään, ketä olemme, useimmat meistä valitsevat kontekstiin sopivan roolin elämästämme: äiti, TKI-asiantuntija, seuran sihteeri tai turisti. Työelämässä olemme tottuneet pitämään henkilökohtaiset roolit erossa työyhteisön rooleista, mutta taiteilijoilla tilanne voi olla päinvastainen. Taiteilijan persoonallisuus on avainroolissa hänen työssään. Voimme tutustua itseemme esimerkiksi C. G. Jungin arkkityypin tai Howard Gardnerin teorian avulla. 

Taiteen ja luovuuden ydinluonne on toteuttaa jotakin, mitä ei ole aikaisemmin tehty. Luovassa prosessissa emme tiedä tarkkaa lopputulosta ennen kuin työ on valmis. Uteliaisuus, halu oppia ja kokeilla sekä oman tekemisensä arviointi ovat pehmeitä taitoja, joita voi kehittää taiteen keinoin. Taiteilija astuu kauemmas maalauksestaan nähdäkseen kokonaisuuden ja ns. erottaakseen metsän puilta, mutta yhtä lailla orkesterin kapellimestarin täytyy hahmottaa myös jokainen soitin musiikin harmoniasta. 

Voiko luovia, pehmeitä taitoja kehittää? 

Lyhyt vastaus: Kyllä. Voimme kehittää luovia, pehmeitä taitojamme samalla tavalla kuin omia luontaisia vahvuuksiamme. Jotta voisimme kehittyä, meidän on ymmärrettävä lähtötilanteemme eli tunnistettava omat taitomme ja vahvuutemme. Esimerkiksi Creative Soft Skills Circle -työkalu on kehitetty luovan alan toimijoiden avuksi omien luovien, pehmeiden taitojen tunnistamiseen. 

Positiivisen psykologian isähahmo Martin Seligman on koostanut ihmisluonnon 24 ominaisvahvuutta kuuden hyveen alle, jotka ovat viisaus ja tieto, rohkeus, rakkaus ja inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus ja transsendenssi. Meillä jokaisella on näiden kuuden hyveen alla olevat 24 vahvuutta. Esimerkiksi viisauden hyveeseen kuuluvat arviointikyky, uteliaisuus, näkemyksellisyys, oppimisen ilo ja luovuus. Vahvuuksista viisi näyttäytyvät toiminnassamme selkeimmin, joten niitä kutsutaan ydinvahvuuksiksi. Omien ydinvahvuuksien selvittäminen onnistuu esimerkiksi VIA Institute on Characterin testillä. Ydinvahvuutemme voivat kuitenkin muuttua elämäntilanteen ja iän myötä. (VIA Institute on Character 2021.) 

Käyttämällä joka päivä ominaisimpia vahvuuksiamme ja niitä luovia, pehmeitä taitoja, jotka ovat meille luontaisia, se näkyy ulospäin myös tyytyväisyytenä elämään. Vahvuuksia hyödyntämällä syntyy aitoa onnellisuutta ja tunne minäpystyvyydestä; onnistumiset ruokkivat onnistumisia. 

Tärkeämpää kuin usko omiin kykyihisi, on usko siihen, että voit kehittää omia kykyjäsi. – Carol Dweck 

Creative Soft Skills Circle -työkalu on kehitetty Creative Soft Skills -hankkeessa, joka päättyy 1.12.2021. Hankkeessa on kehitetty metodologia luovien, pehmeiden taitojen tunnistamiseen sekä tapoja kehittää ja sertifioida niitä. Hankkeen rahoittaja on Erasmus+. 

Lataa Creative Soft Skills Circle -työkalu: https://www.creativesoftskills.eu/outputs/ 

Lähteet

Mäkelä, A. 2020. 10 halutuinta työelämätaitoa juuri nyt – kuinka monta sinä hallitset?. Duunitori. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://duunitori.fi/tyoelama/pehmeat-taidot [viitattu 19.11.2021] 

Cook, N. 2020. How to Create a Workforce Equipped with the Skills of the Future. Peoplescout. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.peoplescout.com/insights/workforce-skills-of-the-future/ [viitattu 19.11.2021] 

VIA Institute on Character. 2021. The 24 Character Strengths. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.viacharacter.org/character-strengths [viitattu 19.11.2021] 

Pin It on Pinterest