Liiketalouden tutkinto ammattiurheillen

Ammattiurheilu on kokopäiväistä työtä, jolloin urheilijan vuorokautta rytmittävät harjoitukset, ruokailut, lepo ja palautuminen sekä kilpailut. Täyspainotteinen urheilu ei usein mahdollista aikaa keskittyä opiskeluun, jolloin tutkinnon opiskelu jää urheilu-uran jälkeiseen aikaan. Tavoitteellinen opiskelu ammattimaisen urheilun ohessa vaatii joustavampaa opiskelupolkua, jossa on huomioitu opintojen yhdistäminen urheilun vaatimaan ajankäyttöön.

Xamkissa tarjolla olevaan Hyvinvointiliiketoiminnan johtamisen koulutukseen ja tradenomitutkintoon tähtäävä WM Sport -polkuopinnot mahdollistavat joustavan opiskelun urheilun ohella niin, että urheilija pystyy hyödyntämään opintojaksojen sisältöjä välittömästi omalla kilpaurheilu-uralla.

Ammattimainen urheilu vaatii kurinalaisuutta, sitkeyttä ja pitkäjänteisyyttä 

Ammattiurheilu lajista riippumatta vaatii jokapäiväistä, sitkeää harjoittelua, jota ilman menestyminen ei ole mahdollista. Harjoitus- ja kilpaohjelmien lisäksi keskeinen osa urheilijan jokapäiväistä elämää on kurinalaisten ja säännöllisten elämäntapojen ja ravitsemustottumusten noudattaminen. Myös keskittymis-, palautumis- ja rentoutumisharjoitukset kuuluvat olennaisena osana urheilijan arkeen.  

Ammattimaisesti urheilevalta vaaditaan kurinalaista luonnetta, sitkeyttä ja pitkäjänteisyyttä. Nämä samat ominaisuudet siivittävät pitkälle myös opiskelussa. Ammattiurheilu vaatii niin täyspainotteista sitoutumista, ettei opiskelulle jää useinkaan aikaa tai kiinnostusta.   

WM Sportilla liiketalouden tutkintoon hyvinvointialalla 

Ensimmäistä kertaa vuoden 2022 alussa käynnistyvät WM Sport -polkuopinnot on räätälöity SM-, kansainvälisen tason ja kansallisesti vastaavilla ylimmillä sarjatasoilla urheileville urheilijoille. Opiskelijat opiskelevat 1,5 vuoden aikana ensimmäisen vuoden opinnot, jonka jälkeen he pystyvät hakemaan tutkinto-opiskelijoiksi Hyvinvointiliiketoiminnan johtamisen/Wellbeing Management -koulutukseen. Ilmoittautuminen polkuopintoihin on avoinna 1.–31.12.2021, ja opinnot käynnistyvät helmikuun puolivälissä. Opiskelijat hyväksytään koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä, ja paikkoja on 35.  

Tradenomi (AMK) hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen -tutkinto antaa opiskelijalle valmiuksia tulevaisuuden hyvinvointiliiketoiminnan johtamiseen, hyvinvointiosaamiseen ja bisnesymmärrykseen. Opiskelijat voivat polun aikana harjoitella ja kilpailla tavoitteellisesti sekä samanaikaisesti suorittaa opintoja joustavasti verkko-opintoina.  

Osallistumalla hyvinvointiliiketoiminnan johtamisen polkuopintoihin ja suorittamalla opinnot menestyksekkäästi, opiskelijat voivat saada opinto-oikeuden Xamkin tutkintoon johtavaan Hyvinvointiliiketoiminnan johtamisen/Wellbeing Management -koulutukseen. Polun aikana suoritetut opinnot hyväksytään automaattisesti osaksi tradenomin tutkintoa, mikäli opiskelija tulee valituksi tutkintoon johtavaan koulutukseen. Koulutuksessa pyritään varaamaan paikka tutkintoon johtavaan koulutukseen kaikille, jotka suorittavat opinnot hyväksytysti ja täyttävät tutkinto-opiskelijavalintakriteerit.  

Mikäli opiskelija tulee hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi, hän voi valita pääopiskelukieleksi suomen ohella myös englannin.

Mikäli opiskelija tulee hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi, hän voi valita pääopiskelukieleksi suomen ohella myös englannin. Kaikki toisen ja kolmannen vuoden opintojaksot toteutetaan kaksikielinä. Polkuopinnot opiskellaan suomeksi. Tutkintotodistuksen saa sillä kielellä, jolla tutkinnosta on suoritettu yli 50 %. 

Polkuopinnot toteutetaan täysin verkko-opintoina. Verkko-opiskelu sisältää itsenäisesti opiskeltavia verkkoluentoja, itsenäistä työskentelyä pohjautuen annettuihin materiaaleihin ja opettajan ohjaamaa verkkotyöskentelyä.  

Opinnoista hyötyä heti omalla kilpaurheilu-uralla 

Polkuopinnot on räätälöity hyödyttämään ammattiurheilijaa välittömästi hänen kilpaurheilu-urallaan. Ammatillisen osaamisen kasvattaminen urheilu-uran jälkeen on myös huomioitu. Opintojen alussa opiskelijat perehtyvät viestintätaitoihin, liiketoimintaosaamiseen ja yrittäjyyteen sekä hyvinvoinnin ja terveyden perusteisiin.  

Opintojen edetessä syksyllä 2022 opiskelijat syventävät tietämystään hyvinvointikäyttäytymisestä ja sen trendeistä, hyvinvointialan toimintaympäristöstä, itsensä johtamisesta, henkilöbrändin rakentamiseen ja kokonaisvaltaisesta valmentautumisesta. Polkuopintojen loppupuolella opiskelijat perehtyvät hyvinvoinnin mittaamiseen ja sen mahdollisuuksiin liiketoiminnassa, älykkäisiin ympäristöihin ja data-analytiikkaan, urheilijan ravitsemukseen sekä opiskelevat urheilijan ammattienglantia.  

WM Sport –polkuopinnot tarjoavat tulevaisuussuuntautuneen ja monipuolisen koulutuksen hyvinvoinnin alalla yhdistettynä urheilijan ammattiurheilun aktiiviseen kehittämiseen opintojen aikana. Opinnoissa pyritään joustavasti mahdollisuuksien mukaan huomioimaan huippu-urheilun aiheuttamat vaatimukset ja kuormitushuiput.  

Pin It on Pinterest