Opetuksen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan integroituminen Xamkissa

Opetuksen ja TKI -toiminnan keskiössä on työelämäyhteistyön vahvistaminen. Tänä syksynä asiakasymmärryksen opintojaksolla ensimmäisen vuoden restonomiopiskelijat pääsivät mukaan virtuaalipelin tekemiseen ja kokemukset olivat rohkaisevia.

Yhteistyö Xamkin lehtoreiden Hanna Pajari-Seppäsen ja Kirsi Kuusiston kanssa alkoi elokuussa 2021, kun järjestimme yhteisen ideariihen, kuinka asiakasymmärrystä voisi opiskella virtuaalitodellisuuden ja pelien avulla restonomiopiskelijoita osallistaen. Hankkeessamme Virtuaalinen työnopastus ja perehdyttäminen palvelualalla, kehitetään digitaalisia työvälineitä- ja menetelmiä sekä kokeillaan uusia toimintamalleja yritysten kanssa, joten tästä syystä yhteistyö kyseisen opintojakson puitteissa kuulosti mielenkiintoiselta ja kohdentui täydellisesti hankesisältöömme.  

Ravintolaan sijoittuva asiakasymmärryspeli

Opintojaksolla luotiin ravintolaan sijoittuva asiakasymmärryspeli, mitä pelattiin Wonda VR -alustalla. Pelissä pelaaja on uusi vuoropäällikkö, joka tulee kohtaamaan erilaisia tilanteita työpäivänsä aikana ja jotka hänen on ratkaistava. Tilanteiden tarkoitus on kuvata erilaisia asiakaskohtaamisia, joita esihenkilöllä voi työssään oikeastikin tulla vastaan esimerkiksi rekrytoinnin haasteet ja haastavan asiakkaan kohtaaminen. Katariina Kovanen suunnitteli peliin myös pakopeleistä tuttuja loogista päättelykykyä vaativia tehtäviä, jotka opiskelijoiden tuli ratkaista. 

Asiakasymmärryspeli testattiin marraskuussa ja palaute oli positiivista. Tässä tehtävänannossa opiskelijat käsikirjoittivat ja kuvasivat ratkaistavat tilanteet annettujen reunaehtojen puitteissa. Yksi tapa TKI -työskentelyn ja opetuksen yhdistämiseen  on ottaa opiskelijat mukaan suunnitteluun. Näin mahdollistetaan oppiminen monialaisesti ja toiminta näyttäytyy innostavana. 

Opetuksen ja TKI -toiminnan välillä on tärkeää yhteisen ymmärryksen muodostaminen.

Opetuksen ja TKI -toiminnan välillä on tärkeää yhteisen ymmärryksen muodostaminen. Merkittävää  on, että TKI- hankkeen sisällön tulee olla samansuuntainen opetussuunnitelman kanssa. Opettajat ja hankehenkilöstö eivät välttämättä tunne toisiaan riittävän hyvin, niin tämä yhteistyö auttoi meitä tutustumaan toisiimme ja tuomaa omaa työtämme näkyvämmäksi. Tällä opintojaksolla onnistuimme lisäämään aidosti opetuksen, opiskelijoiden ja hankehenkilöstön välistä vuorovaikutusta.  

Mitä tapahtuu sitten asiakasymmärryspelille? Peli jatkaa kehittymistään ja sitä tullaan testaamaan vielä lisää uusilla ryhmillä. Tämä asiakasymmärrys – opintojaksoon liittyvä yhteistyö lähti elokuussa liikkeelle vauhdilla; tämä on hyvä esimerkki siitä, että on hyvä olla avoin uudelle ja säilyttää mieli joustavana. 

Pin It on Pinterest