Maahanmuuttaja, tule opiskelemaan korkeakouluun! – Vauhtia valmentavasta verkkokoulutuksesta

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk on mukana järjestämässä maahanmuuttajille suunnattua, korkeakouluopintoihin valmentavaa verkkokoulutusta. Koulutus alkaa huhtikuussa 2019, kestää kuusi kuukautta ja on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Koulutus on osallistujille ilmainen. Tule ottamaan vauhtia korkeakouluopintoihisi ja vahvistamaan suomen ja englannin, matematiikan sekä digitekniikan taitoja. Hakuaika alkaa 5.12.2018.

Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen opetus on suomenkielistä, ja kielitaitosi on riittävä, jos se on kielitaitotasolla B1. Suomen kielen taitojen kehittäminen on valmentavan koulutuksen keskeinen asia. Selvityksissä on todettu, että puutteellinen suomen kielen taito on suurin syy siihen, että maahanmuuttajilla on vaikeuksia päästä opiskelemaan suomalaisiin korkeakouluihin tai saada töitä.

Valmentavaan verkkokoulutuksen sisältyykin kolme viiden opintopisteen suomen kielen opintojaksoa, joiden aikana on mahdollisuus kehittää kielitaitoa taitotasolta B1 taitotasolle B2. Lisäksi koulutus sisältää viiden opintopisteen laajuiset opiskelutaitojen, englannin ja matematiikan opintojaksot.

Valmentavaa koulutusta eri aloista kiinnostuneille

Valmentavassa verkkokoulutuksessa kielten ja matematiikan opetus on ammattialaorientoitunutta, mikä tarkoittaa, että voit valita, opiskeletko valmentavan verkkokoulutuksen sosiaali- ja terveysalan, liiketalouden alan vai tekniikan alan suuntautumisessa.

Jos nämä alat eivät sovi omiin tulevaisuuden suunnitelmiisi, sinun kannattaa hakea monialaiseen valmentavaan verkkokoulutukseen. Monialainen valmentava koulutus voi siis olla sinun juttusi, jos haaveilet ammattikorkeakouluopinnoista vaikkapa seuraavilla Xamkin vuosittain tarjoamilla aloilla:

  • muotoilu, esimerkiksi palvelumuotoilu, graafinen muotoilu tai pelisuunnittelu
  • restaurointi
  • yhteisöpedagogiikka
  • matkailu- ja ravitsemuspalvelut.

Monialainen valmentava koulutus sopii myös niille, jotka ovat kiinnostuneita suomalaisten yliopistojen tutkinto-opinnoista esimerkiksi kielissä tai yhteiskunta- ja kasvatustieteissä.

Opinnot joustavasti ja tehokkaasti verkossa

Johanna Marjomäki ja Marjaana Valo-Vuorela (Lahden ammattikorkeakoulu) opettavat suomea monialaisessa valmentavassa koulutuksessa. Kuva: Miia Karttunen

Opetus tapahtuu verkon välityksellä, paikasta riippumatta. Maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa verkko-opiskelumahdollisuus on uusi asia. Verkko-oppimisympäristöinä koulutuksessa käytetään Moodlea ja Office 365 -työkaluja, joita useimmat suomalaiset korkeakoulut hyödyntävät myös tutkintokoulutuksessaan. Tietotekniikan alkeistaidot on syytä hallita ennen koulutuksen alkua, mutta erikoisosaamista ei vaadita.

Hakuun sisältyy valintakoe 4.2., joka tehdään osittain tietokoneella. Jos osaat käyttää internetiä tiedon hakemiseen, kirjoittaa tekstejä tietokoneella tai lähettää sähköpostin, lähtötaitosi ovat varmastikin riittävät! Koulutuksen aikana on runsaasti mahdollisuuksia harjoitella tietokoneen ja muiden älylaitteiden käyttöä opiskelun apuna. Ammattitaitoinen opettaja- ja tuutortiimi on apunasi.

Opintoihin sisältyy verkko-oppitunteja yhdessä opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa, työskentelyä pienryhmissä ja vertaistutoreiden eli ammattikorkeakoulussa jo opiskelevien johdolla sekä itsenäisiä tehtäviä keskimäärin 34 tuntia viikossa. Opiskelu on siis luonteeltaan päätoimista.

Verkko-oppitunnit järjestetään päiväaikaan arkisin ennakkoon sovittuina ajankohtina, mutta muuten opiskelu valmentavassa verkkokoulutuksessa on joustavaa ja monenlaisiin elämäntilanteisiin sopivaa.

Opintojen ohjausta ja itsetunnon vahvistamista tulevaisuuden ammattilaisille

Valmentavassa koulutuksessa on ohjauksellinen ote. Osallistujat tapaavat Helsingissä huhtikuun alussa pidättävillä orientaatiopäivillä 1.-2.4.2019, valmentavan verkkokoulutuksen ainoassa lähitapaamisessa, jossa ovat mukana verkko-opinto-ohjaaja Marianne Autero (Metropolia Ammattikorkeakoulu), tuutoropettajat ja -opiskelijat sekä osa opintojaksojen opettajista. Orientaatiopäivä tarjoaa hyödyllistä tietoa valmentavan verkkokoulutuksen työmuodoista ja erinomaisen mahdollisuuden tutustua muihin opiskelijoihin.

Kun maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja on tutkittu, on havaittu, että henkilökohtainen osaamisen ja oppimisen ohjaaminen sekä muu tuki ovat tärkeitä. Siksi valmentavassa verkkokoulutuksessa opiskelijalle on tarjolla monenlaista tukea, koko koulutuksen ajan.

Monialaisen valmentavan verkkokoulutuksen tuutoropettajana toimii Sirpa Juusola (Xamk). Juusolan mukaan valmentavan koulutuksen ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija tunnistaisi omia vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan sekä osaisi suunnitella tulevaisuuden opintovalintojaan.

”On tärkeää, että opiskelijat kasvattavat positiivista itsetuntemustaan ja huomaavat, että minähän osaan!” Juusola kiteyttää.

Tutustu hakuvaatimuksiin ja hae mukaan!

Voit hakea koulutukseen Opintopolku.fi-palvelussa. Löydät tämän koulutuksen nimellä ”Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentava koulutus verkossa”. Ilmoittautuminen on avoinna 5. – 21.12.2018.

Hakijoilta vaaditaan B1-tasoinen suomen kielen taito. Jos et ole varma kielitaitosi tasosta, tutustu itsearviointimateriaaliin.

Lisäksi hakijoilta vaaditaan korkeakoulukelpoisuus, esimerkiksi jos sinulla on suomalaisen lukion päättötodistus, ylioppilastutkinto, ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto, voit hakea tähän koulutukseen. Korkeakoulukelpoisuudeksi kelpaa myös jokin ulkomainen koulutuksen tai tutkinto, joka antaa kyseisessä maassa oikeuden korkeakouluopintoihin.

Korkeakoulukelpoisuutta vaaditaan, koska valmentavan koulutuksen käyneet voivat halutessaan hakea vaikka heti valmentavan koulutuksen jälkeen tutkinto-opiskelijoiksi ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin.

Yhteistyötä ja tuloksia

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk toteuttaa koulutuksen yhteistyössä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun, Karelia-ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun, Laurea-ammattikorkeakoulun, Metropolia Ammattikorkeakoulun, Oulun ammattikorkeakoulun, Saimaan ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Koulutus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Valmentavasta valmiiksi -hanketta (2018 – 2019), jossa suunnitellaan maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen kansallisia kriteereitä.

Pin It on Pinterest