Ohjausmallia kehitetään megatrendit huomioiden

Tulevaisuuslähtöinen koulutus on yksi Xamkin strategian kulmakivistä. Tämän myötä tulevaisuusorientaatio on merkittävä osa myös opiskelijoiden ohjauksen kehittämistä. Ohjauksen ja tuen tarpeiden muutoksiin pyrittiin vastaamaan työpajamaisen yhteiskehittämisen avulla. Laajat megatrendit, erityisesti koulutukseen vaikuttavat ajurit ja paikallinen ennakointitieto yhdistyivät Xamkin ohjauksen tulevaisuutta pohdittaessa. Tuloksena syntyi jokaiselle opiskelijaprofiilille oma ohjauslause.

Sitra on luonut vuodelle 2020 viisi megatrendiä. Megatrendien avulla muodostetaan kokonaiskuva siitä, mihin katseemme tulisi suunnata tulevina vuosina.

Xamkin ohjausmallin kehittämiseen liittyvässä katsauksessa näistä megatrendeistä tartuttiin neljään. Lisäksi hyödynnettiin kahta erityisesti Xamkin toimintaympäristöön vaikuttavaa trendiä.

 • Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu
 • Teknologia sulautuu kaikkeen
 • Talouselämä etsii suuntaansa
 • Verkostomainen valta voimistuu
 • Hyvinvoinnin arvostuksen nousu
 • Työelämä haastaa koulutuksen

Opiskelijalähtöisyys ja tulevaisuusorientoituneet ohjausteot

Megatrendi-kollaasi: Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu. Kollaasin kuvat unplash.com.

Yhteissuunnittelupajassa osallistujat jakaantuivat ohjausmalli-projektissa tehtyjen opiskelijaprofiilien mukaisesti kuuteen ryhmään, joista jokainen valitsi profiilinsa tulevaisuuden kannalta merkittävimmät kaksi megatrendiä.

Megatrendien mukanaan tuomia haasteita ja hyötyjä pohdittiin erityisesti ohjaustarpeen kautta. Näiden perusteella edelleen pyrittiin löytämään niitä ohjaustekoja, joita Xamkissa jo tehdään tai tulisi tehdä, jotta haasteita pystytään poistamaan ja hyötyjä vahvistamaan.

Xamkin opiskelijaprofiilit:

 • Itsenäinen Puurtaja
 • Tunnollinen
 • Luottavainen
 • Spontaani Säätäjä
 • Ajelehtija
 • Taipunut

Lopulta ryhmät valitsivat yhden profiililleen merkittävän ohjausteon ja kiteyttivät sen perusteella olennaisimman ryhmätyöskentelyn annin lauseeksi. Lauseita rikastettiin vielä esittelyvaiheessa.

Eri profiilien tarpeet kuuluvat hienosti lauseissa: jokainen lause on omanlaisensa.

Tässä esimerkkinä Tunnollisen ja Spontaanin Säätäjän ohjauslauseet:

“Ohjaus on henkilökohtaiset valmiudet ja opintojen vaiheen huomioiva kokonaisvaltainen prosessi, joka kehittyy opiskelijan mukana teknisen suorittamisen ohjauksesta kohti työelämään ja tulevaisuuteen suuntautumista.”

Tunnollisen ohjauslause:

“Tarvitsen lempeän, mutta napakan ohjaajan sekä toistuvaa muistutusta ja ohjausta aikatauluttamisessa ja asia kerrallaan tekemisessä.”

Trendi-kollaasien hyödyntäminen yhteiskehittämispajassa koettiin mielekkääksi. Eri trendit saivat pohtimaan monipuolisesti ohjauksen tulevaisuutta ja avasivat näkökulmia ohjauksen kehittämiseksi.

 

Lisää megatrendeistä ja ennakoinnista: 

Sitra. Megatrendit 2020. https://www.sitra.fi/aiheet/megatrendit/#megatrendit-2020

Myllylä & Vänttinen (toim.) Etiäinen – Kymenlaakson koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/345104/URNISBN9789523442603.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Heilala, Juurinen, Luoma, Nalimova, Fernández, Heine, Hildén, Häkkinen, Kiuru, Koivistoinen, Kurhila, Laakkonen, Laiho, Liukkonen, Marjamaa, Meyer-Arnold, Pätsi, Salokangas, Seppälä, Tikkanen, Airaksinen, Halinen & Linturi. 2017. Dare 2030 – oppimisen tulevaisuuksissa. https://metodix.fi/2017/09/06/dare2030/

Työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvon kehittämistyöryhmä. 2020. Vaikuttavaan ennakointiin. Valtakunnallisen työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointijärjestelmän kehittäminen. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162299/OKM_2020_20.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pin It on Pinterest