“Oppimisessa haasteita? Vinkkejä opettajille” -opintojakso auttaa tukemaan jokaista oppijaa

Osa oppimisen pulmista on pitkäkestoisia, osa ohimeneviä. Suurin osa oppijoista tunnistaa yhden tai useamman haasteen opiskelussaan. Ne vaikuttavat oppimisen lisäksi usein käsitykseen itsestä opiskelijana. Opiskelijan onkin tärkeää saada opiskeluun oikea-aikaista tukea opetushenkilöstöltä, vertaisilta ja tukipalveluilta. 

Opetustilanteissa voi mietityttää, kuinka tukea opiskelijaa, jolla on oppimisessa haasteita. Rakensimme opettajien toiveesta “Oppimisessa haasteita? Vinkkejä opettajille” -opintojakson Xamkin Staff Academyyn Open Learniin. 

Jokainen meistä on erilainen oppija 

Opetustyössä kohtaa monenlaisia oppijoita. Olet ehkä kohdannut opiskelijan, jolla on haasteita kokonaisuuksien hahmottamisessa, kirjoittamisessa tai esiintymisessä. Kun kohdalle osuu opiskelija, joka tarvitsee opiskeltavaan asiaan tukea hieman enemmän kuin muut, on tilanteessa hyvä pysähtyä ja miettiä, miten tukea opiskelijaa saavuttamaan opintojakson oppimistavoitteet.  

Osa oppimisen pulmista on pitkäkestoisia, osa ohimeneviä. Suurin osa oppijoista tunnistaa yhden tai useamman haasteen opiskelussaan. Ne vaikuttavat oppimisen lisäksi usein käsitykseen itsestä opiskelijana. Opiskelijan onkin tärkeää saada opiskeluun oikea-aikaista tukea opetushenkilöstöltä, vertaisilta ja tukipalveluilta. 

Ymmärrystä oppimisen vaikeuksista 

Rakensimme opettajien toiveesta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun henkilökunnan sisäiselle koulutusalustalle Staff Academyyn opintojakson “Oppimisessa haasteita? Vinkkejä opettajille”. Opintojakso on suunniteltu itseopiskeltavaksi kahdessa tunnissa ja se koostuu kolmesta osiosta. Ensimmäisessä osiossa käydään läpi yleisimpiä oppijoiden haasteita. Osiossa luodaan ymmärrystä, mitä ovat lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet, matemaattiset vaikeudet, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeudet, hahmottamisen vaikeudet, aistivammat sekä opiskelijoiden mielenterveyden haasteet ja miten nämä vaikuttavat opinnoissa etenemiseen.  

Opintojaksolla tärkeintä on löytää sopivat keinot tukea oppimista, ei diagnosoida erilaisia oppimisvaikeuksia. Vaikeuden tunnistamisen lisäksi pohditaan, miten kyseinen vaikeus näkyy opiskelijan opinnoissa ja arjessa. Usein yhdelle opiskelijalle suunnattu tuki auttaa koko opiskeluryhmää.   

Konkreettisia tukikeinoja opetukseen 

Opintojakson toisessa osiossa keskitytään konkreettisiin asioihin, joiden avulla opettajat voivat huomioida monenlaiset oppijat omilla opintojaksoillaan. Osiossa on tulostukseen sopivat vinkkilistat mm. lukemisen, kirjoittamisen, keskittymisen ja toiminnanohjauksen tukemiseksi opetuksessa. Perusperiaatteena on tuoda esille yksinkertaisia, opetuksessa huomioitavia asioita, jotka hyödyttävät kaikkia oppijoita. Toisin sanoen, kun opintojakso on rakennettu huomioiden mahdolliset erityistarpeet, on vähemmän tarvetta räätälöidä sitä myöhemmin. 

Opintojakson kolmannessa osiossa käydään läpi Xamkin yksilölliset opetusjärjestelyt: mitä tukitoimia on, kuka niitä voi saada, miten niitä haetaan ja miten niitä toteutetaan. Nämä asiat ovat ehkä tuttuja, mutta osiosta voit kerrata tiivistetysti kaiken, mitä tarvitsee tietää yksilöllisistä opetusjärjestelyistä. 

Kunkin osion lopussa on kysymyspatteristo tai tehtävä, jonka avulla voi testata oppimaansa tai kertoa omia kommenttejaan aiheesta. Opintojakson opiskeltuaan suorituksestaan saa sertifikaatin. Opintojaksosta on mahdollista jättää palautetta alustalla olevan palautekanavan kautta. 

Opintojakson löydät Xamkin Open Learnista nimellä “Oppimisessa haasteita? Vinkkejä opettajille”. Tervetuloa oppimaan! 

Pin It on Pinterest