Xamk eurooppalaisessa ENPHE 2022 -konferenssissa

Xamk oli syksyllä 2022 mukana eurooppalaisessa fysioterapian koulutuksen kehittämisessä ENPHE 2022 -konferenssissa teemalla “Physiotherapy Education in an Agile World”. Konferenssimatkalla muun muassa solmittiin tärkeitä yhteistyökumppanuuksia.

Yhdessä kohti laadukkaampaa opetusta

Euroopan laajuinen fysioterapiakoulutuksen kehittämisverkosto European Network of Education in Physiotherapy kokoontui 15-17.9.2022 Portugaliin Vila Nova de Famalicãoon. Konferenssipaikkana toimi CESPU (Cooperativo De Ensino Superior Polytecnico el Universatario, CRL) (Escola Superior de Saúde do Vale do Ave – ESSVA). Konferenssin pääteema oli “Physiotherapy Education in an Agile World”. Xamkin opettajista mukana olivat fysioterapian lehtori Piia Soikkeli sekä kuntoutuksen yliopettaja Outi Ilves.  

ENPHE on Euroopan fysioterapiaa opettavien korkeakoulujen verkosto, joka toimii fysioterapian korkeakoulutuksen sidosryhmien äänenä ja yhteisenä kehittämisfoorumina. Sen missiona on yhdenmukaistaa koulutusohjelmia ja viedä eteenpäin fysioterapian uutta kehitystä Euroopassa. ENPHE:ssä on jäsenenä 31 Euroopan maata ja 156 jäsenmaan korkeakoulua. Suomessa toimii oma “ENPHE Suomi”- verkosto, jossa teemme myös yhteistyötä keskustellen ja luoden Suomen yhteistä näkemystä fysioterapian koulutuksen kehittämiseen liittyvistä asioista. 

Konferenssipäivien anti oli todella monipuolista

Tutkimustietoon perustuvia luentoja kuultiin erityisesti liittyen oppimisen ja osaamisen arviointiin. Lisäksi ohjelmaan sisältyi työpajoja, joissa osallistujat pääsivät laajentamaan osaamistaan yhdessä kansainvälisten opettajakollegoiden kanssa keskustellen esimerkiksi seuraavista teemoista:  

  • Evidence based physiotherapy – What are the best teaching methods (ENPHE Research Working Group) 
  • How to get started with planetary health, environmental and sustainability education in physiotherapy training (Environmental Physiotherapy Association) 
  • Moving into the future with Pain Science in physiotherapy education (European Pain Federation) 
Kuva: Xamkin fysioterapian lehtori Piia Soikkeli ja kuntoutuksen yliopettaja Outi Ilves Escola Superior de Saúde do Vale do Avessa, Portugalissa.

– Oli erittäin stimuloivaa päästä keskustelemaan erilaista opetuksen käytännöistä ja sisällöistä kansainvälisesti. Iloksemme huomasimme, että moni asia on kotimaassa ja Xamkissa jo varsin hyvällä mallilla. Toki kehittämistyötä on tehtävänä esimerkiksi osaamisen arviointiin liittyen sekä  kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals 2030) mukaisiin opetuksen sisältöihin ja toteutukseen liittyen omassa fysioterapiakoulutuksessa ja myös kuntoutukseen liittyvissä yamk-koulutuksissakin, Outi Ilves pohtii.  

Silmiä avaavaa oli myös työpaja kivun hoidon opetuksen kriteereistä ja niiden yhtenäistämisestä Euroopassa. Työpajan loppukeskustelussa huomasimme kaikki, miten tärkeää on keskustelu kivun hoidon kokonaisuudesta, jotta opiskelijoille ei jäisi siitä pirstaleista kuvaa. Lupasimmekin kaikki viedä tätä viestiä eteenpäin omiin korkeakouluihimme, toteaa Piia Soikkeli. 

Konferenssin suurinta antia olivat luentojen lisäksi ilman muuta kansainvälinen yhteistyö ja verkostojen solmiminen. Sen lisäksi, että tutustuimme kansainvälisiin kollegoihimme, tapasimme myös suomalaisia kollegoitamme ensimmäistä kertaa livenä, sillä korona-aikana moni kokous ja tapahtuma on ollut siirrettynä verkkoon.   

– Olimme ENPHE-konferenssissa molemmat ensimmäistä kertaa mukana paikan päällä ja saimme kokea todeksi ENPHEN “ihmeen”, eli yhteisön voiman siinä, että meidät kaikki uudet ja vanhat osallistujat otettiin lämmöllä vastaan yhteisöön paikan päällä. Jokainen kohtaaminen toi jotain uutta ja vei osaamistamme ja yhteistyötämme eteenpäin, toteaa Piia Soikkeli. 

– Matkalla solmittiin myös tärkeitä yhteistyökumppanuuksia, joista yhtenä uutena avauksena on alkava yhteistyö CEERRF (The Centre Européen d’Enseignement en Rééducation et Réadaptation Fonctionnelle) koulun kanssa. Heidän kanssaan on valmisteilla kaksisuuntainen sopimus fysioterapian opiskelijoiden käytännön harjoittelusta Pariisissa ja Savonlinnassa, sekä opettajien ERASMUS-opetusvierailut ensi vuonna puolin ja toisin, iloitsee Outi Ilves. 

Opiskelijoiden opinnäytetöitä mukaan myös Suomesta seuraaviin konferensseihin

On olennaista, että opiskelijoita osallistetaan ENPHE:n toimintaan. Konferenssiin osallistuikin myös opiskelijajäseniä eri maista. Opiskelijoille oli varattu kokonaan oma konferenssipäivänsä ennen varsinaista konferenssia. Osallistuminen esimerkiksi työpajoihin opettajien kanssa yhdessä tuo opiskelijoiden äänen kuuluviin, millaisia koulutuksellisia kehittämistarpeita he kokevat. Haluamme kaikki, että opiskelijat saavat mahdollisimman hyvät valmiudet vastata tulevan työelämän haasteisiin.  

ENPHE konferenssin yhteydessä järjestetään amk-tason (bachelor degree) sekä yamk-tason (master degree) opiskelijoille suunnattu opinnäytetyökilpailu, joihin toivotaan jäsenmaiden opiskelijoiden opinnäytetöitä ehdolle. Tulevaisuudessa haluaisimmekin nähdä enemmän myös suomalaisten opiskelijoiden opinnäytetöitä kilpailussa mukana! Suomessa tehdään käytännönläheisiä, työelämälähtöisiä kehittämistöitä opinnäytetöitä, jota kannattaa tehdä kansainvälisesti näkyväksi.  

– Pyrimme Xamkin Savonlinnan kampuksella ehdottomasti lisäämään opinnäytetyökilpailuun osallistumisaktiivisuutta yhteistyössä opinnäytetyön tekijöiden kanssa, ideoivat Ilves ja Soikkeli kotimatkalla. 

Kilpailuun voidaan asettaa ehdolle yksi amk-työ ja yksi yamk-työ, joten ehdokastöiden valintaprosessista keskustellaan ja sovitaan koulutuksen sisällä tarkemmin.  

Haave tuoda ENPHE 2024 konferenssi Suomeen syksyllä 2024

Innostuneena kokemuksistamme haluammekin olla mukana hakemassa ENPHE 2024 konferenssia Suomeen. Keskustelua tullaan käymään ENPHE Suomi verkostossa mahdollisista konferenssin järjestämispaikoista ja luonnonläheinen ja kaunis Savonlinnan kampus Saimaan sylissä voisi olla yksi mahdollinen ehdokaspaikka konferenssille. Edellisen kerran Suomi isännöi ENPHE-konferenssia vuonna 2004, paikkana oli tuolloin Lahti.  

Pin It on Pinterest