Xamkin Kiina-yhteistyö harppasi uudelle tasolle

Kiinan kansantasavalta on modernisoimassa sekä terveydenhuoltoa että korkeakoulutusta. Lisäksi Kiina haluaa avautua yhä enemmän kansainväliselle yhteistyölle. Tämä on tarjonnut mahdollisuuden myös Xamkille kehittää ja syventää yhteistyötä kiinalaisten korkeakoulujen kanssa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk – solmi sopimuksen Henanin yliopiston kanssa joulukuussa 2018 koulutusyhteistyön kehittämiseksi. Henanin yliopisto Kiinassa on monialainen korkeakoulu, jossa opiskelee 60 000 opiskelijaa. Yhteistyön perustaa on rakennettu kaksi vuotta. Yhteistyön vauhdittamiseksi Xamkin ja Henanin yliopiston delegaatiot ovat vierailleet toistensa luona. Yhteistyö on edennyt vaiheeseen, jossa sovittuja asioita viedään käytäntöön.

Maalis-huhtikuun vaihteessa 2019 koulutusalajohtaja Katri Ryttyläinen-Korhonen, koulutusjohtaja Sari Laanterä ja lehtorit Riitta Riikonen ja Elina Jouppila-Kupiainen, laatupäällikkö Marjaana Kivelä sekä kansainvälisten asioiden päällikkö Marja-Liisa Kakkonen vierailivat Henanin yliopiston sairaanhoitajakoulutuksessa tavoitteenaan konkretisoida sopimuksessa kirjattuja asioita.

Sairaanhoitajan koulutuksella on kysyntää Kiinassa

Kuva 1. Xamkin deelgaatio yhteistyökumppaneineen Henanin yliopiston hoitotyön yksikössä

Vierailun tuloksena sairaanhoitajan kaksoistutkinto-ohjelman sisältö päivitettiin vastaamaan molempien korkeakoulujen tarpeita. Selventäviä keskusteluja käytiin kiinalaisten opettajien kanssa opinnäytetöistä, harjoitteluista sekä opintojaksojen sisällöistä. Neuvotteluissa sovittiin myös, että kaksi Xamkin lehtoria lähtee kansainväliseen vaihtoon Henanin yliopistoon toukokuussa 2019 opettamaan hoitotyön aineita, tutustumaan sairaaloiden harjoittelupaikkoihin ja edistämään kaksoistutkinto-opiskelijoiden rekrytointia Xamkiin.

Henanin yliopisto oli myös kiinnostunut kliinisen asiantuntija YAMK-koulutuksen järjestämisestä yhdessä Xamkin kanssa, sillä maisteriohjelmien hakijamäärä on suuri. Toiveena on erityisesti verkkokoulutustarjonnan kehittäminen yhdessä. Vierailun aikana keskusteltiin myös sairaanhoitajakoulutuksen muista koulutusvientimahdollisuuksista.

Xamkin auditoinnin benchlearning-kohde on hoitotyön koulutus

Xamkin johtoryhmä on valinnut auditoinnin vertaisoppimisen kumppaniksi Henanin yliopiston sairaanhoitajakoulutuksen. Vierailun aikana neuvoteltiin ja sovittiin vertaisoppimisen teemasta, joksi valikoitui opiskelijan polku rekrytoinnista valmistumiseen saakka. Laatupäällikkö Marjaana Kivelä jatkaa keskusteluja vertaisoppimisen toteuttamisen käytännön toimenpiteistä.

Kuva 2. Henanin yliopiston kirjasto palvelee 60 000 opiskelijaa

Kulttuurin tuntemus ja yhteistyösuhteet syvenivät

Viikon vierailu sisälsi neuvotteluita, tutustumista ja esittelyitä. Intensiivisen ohjelman ohella tutustuimme kiinalaiseen elämänmenoon ja tapakulttuuriin. Miljoonakaupunkien hälinässä tunsimme itsemme kovin pieniksi. Suomalaisina olemme tottuneet avaraan henkilökohtaiseen tilaan, se ei Kiinassa ollut mitenkään mahdollista.

Kiinalaisesta kulttuurista jäi erityisesti mieleen perinteiden kunnioittaminen, vieraanvaraisuus ja esteettisyys. Kiinalainen ruokakulttuuri on hämmentävä erilaisuudessaan ja monipuolisuudessaan. Yhdessä ruokaileminen oli tärkeää. Saimme matkallamme maistaa monipuolisesti kiinalaisen keittiön antia laidasta laitaan.

Kuva 3. Värikylläinen Kiina

Kansainvälisyys ja Kiina-yhteistyö ovat Xamkin strategisia valintoja. Henanin yliopiston kanssa tehtävä yhteistyö ja sen konkreettiset edistysaskeleet tukevat tätä linjausta. Ensimmäiset askeleet on tehty strategian jalkauttamistyössä. Tehtävää on vielä paljon, mutta tästä on hyvä jatkaa.

Pin It on Pinterest