Xamkin uusi digitaalinen brändiohjeisto opastaa brändin käytössä

Xamkin viestintää ja markkinointia ohjaavat brändin persoona, äänensävy, brändilupaus, tarina ja pääviestit päivittyivät kesäkuussa 2021. Samalla yhtenäistettiin Xamkin visuaalista ilmettä. Uusi digitaalinen brändiohjeisto auttaa uudistuneen brändin ja visuaalisen ilmeen käytössä.

Brändiohjeisto on kokonaisuus, joka määrittää organisaation ilmeen, sen pääviestien sekä visuaalisten elementtien käyttöä viestinnässä ja markkinoinnissa. Aiemmin myös graafisena ohjeena tunnettu ohjeisto on nykyisin digitaalinen kokonaisuus, joka modernina monialustaisena verkossa tai pilvessä toimivana ohjeistona helpottaa brändin hallintaa, kehittämistä ja sen käyttöä jokapäiväisessä työssä. 

Xamkin uusi verkkopohjainen brändiohjeisto on jokaisen käytettävissä verkkoselaimen kautta tietokoneella ja mobiililaitteilla. Brändiohjeiston verkkopohjainen toteutus mahdollistaa ohjeiston saumattoman monialustaisuuden. Nykyaikainen monialustainen ohjeisto helpottaa brändin hallintaa ja kasvattaa sen myötä myös bränditietoisuutta, sillä ohjeistoa eivät käytä vain Xamkin työntekijät vaan myös monet yhteistyökumppaneistamme (Wheeler, 2018, 200-203). Uusi brändiohjeisto hyödyntää pilvipohjaista Xamk Emmi -kuvapankkia, johon on keskitetty Xamkin visuaaliset brändiaineistot aina logoista Powerpoint-pohjiin. Brändiohjeiston helppokäyttöisyys ja pilvipohjainen aineistonhallinta antaa työkaluja brändinmukaiseen viestintään jokaiselle Xamkin työntekijälle. 

Brändiohjeisto edistää monikanavaista markkinointia ja viestintää 

Verkkopohjaisen brändiohjeiston suurimpia etuja on sen hyödyntäminen monikanavaista markkinointia ja viestintää suunnitellessa. Markkinoinnin ja viestinnän monikanavaisuus ja viestien saumattomuus kanavasta toiseen on erityisen tärkeää digitaalisella aikakaudella, sillä kanavasta riippumaton laadukas asiakaskokemus kasvattaa brändiuskollisuutta (Kartajaya ym. 2017, 139-140). Verkkopohjainen brändiohjeisto mahdollistaa perinteisistä ohjeistoista poiketen myös muun muassa Xamkin brändiin kuuluvien ääni- ja videototeutuksien ohjeistuksen esimerkkejä apuna käyttäen, ja se on tulevaisuudessa laajennettavissa uusiin mediamuotoihin, kuten 3D-aineistoihin.

Aineistonhallinta osana brändiohjeistoa 

Suuressa organisaatiossa brändiaineistojen ja -aineistopohjien suuren määrän hallitseminen on hankalaa ilman loogista aineistonhallintaa. Xamkissa brändiaineistojen hallinta on keskitetty Xamk Emmi -järjestelmään. Xamkin brändiohjeistoon sekä Lux-intrajärjestelmään on luotu suorat linkit Xamk Emmi -aineistonhallintajärjestelmään tallennettuihin aineistopohjiin. Aineistopohjia hyödyntämällä kaikki voivat viestiä helposti Xamkin brändin mukaisesti. Keskitetty pilvipohjainen aineistohallinta poistaa myös tarpeen paikallisesti tietokoneille tallennetuille kopioille ja varmistaa näin aina uusimpien, ajankohtaisten aineistopohjien käytön viestinnässä. Helppokäyttöisyyttä lisää myös Xamkissa käytössä oleva MyGrano-palvelu, jonka kautta Xamkin työntekijät voivat suunnitella ja tilata valmiita käyntikortteja, projektijulisteita tai vaikkapa roll-up -seinäkkeitä Xamkin brändi-ilmeellä. 

Brändit elävät ajassa ja kehittyvät jatkuvasti. Moderni verkkopohjainen brändiohjeisto on brändin mukana elävä dynaaminen kokonaisuus, jonka ylläpitäminen ja kehittäminen on vaivatonta.  

Xamkin uuden brändiohjeiston löydät osoitteesta www.xamk.fi/xamkin-brandiohjeisto  

Lähteet

Kartajaya, H., Kotler, P. & Setiawan, I. 2017. Marketing 4.0. Moving from Traditional to Digital. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 

Wheeler, A. 2018. Designing Brand Identity. 5. painos. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 

Pin It on Pinterest