Aluekehittäminen on tärkeä osa toimintaa – Kaakossa ja kansainvälisesti

Aluekehittäminen on asia, johon Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on sitoutunut Kymenlaakson ja Etelä-Savon maakunnissa. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) tuo alueelle uutta osaamista ja euroja myös jatkuvasti syvenevän kansainvälisen yhteistyön avulla.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategiset painopisteet pohjaavat maakuntien tarpeisiin. Xamkin erityinen TKI-profiili on syntynyt pitkäjänteisen kehittämistyön ja osaamisen tuloksena.

Ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan kokonaisvolyymi vuonna 2019 oli yhteensä 63 miljoonaa euroa. Vahvuusaloja oli neljä: Digitaalinen talous, Kestävä hyvinvointi, Logistiikka ja merenkulku sekä Metsä, ympäristö ja energia.

Hankkeita oli vuonna 2019 käynnissä kaikkiaan 259. Näistä kansainvälisiä oli neljännes eli 55. Tämä ylitti tavoitemäärän selvästi.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta tutkimuksen infrastruktuureista

Xamkin tutkimus- ja kehittämistoimintaan on vuosien saatossa kehittynyt mittava tutkimusinfrastruktuuri, joka tukee alueiden yritystoimintaa. Ammattikorkeakoululla on yhteensä lähes 30 tutkimuslaboratoriota tai -ympäristöä. Yritykset voivat hyödyntää tätä infraa omissa tutkimus- ja tuotekehitysprosesseissaan tai tilata ammattikorkeakoululta monipuolisia mittaus-, testaus- ja asiantuntijapalveluja.

TKI-infrastruktuurit toimivat myös oppimisympäristöinä tarjoten aidon kehittämisympäristön opinnäytetöille ja opiskelijoiden yritysprojekteille.

Sidosryhmät osallistuvat ammattikorkeakoulun TKI-toimintaan aktiivisesti

Kaikkiaan eri sidosryhmäkumppaneita oli vuonna 2019 mukana toiminnassa 1 346. Näistä puolet oli yrityksiä. Yritykset osallistuivat hankkeisiin myös merkittävällä rahoituksella, mikä osaltaan kertoo toiminnan tuottamasta hyödystä yrityksille.

Tutkimuslaitos- ja korkeakoulukumppanuudet ovat syventyneet alakohtaisesti. Yhteistyötä tehdään eri hankkeissa sekä alueellisesti että kansallisesti.

Aluekehittäminen on myös kansanvälistä

Kansainvälisyys on osa TKI-toiminnan vaikuttavuuden lisäämistä alueellisesti. Kansainvälinen hanketoiminta syventää ammattikorkeakouluyhteisön osaamista, minkä lisäksi se tuo alueelle kilpailtua EU-rahoitusta. Rahoitus vipuvaikutuksineen lisää alueen elinvoimaa luomalla työtä ja toimeentuloa sekä uudenlaista asiantuntemusta.

Kansainvälisiä TKI-toiminnan kumppanuuksia Xamkilla oli vuonna 2019 eniten Suomen lähialueilta, selvästi eniten Venäjältä. Tanska, Saksa, Viro ja Puola olivat myös usein yhteistyökumppaneina hankkeissa. Tätä selittävät sekä ENI-rahoitus että Itämeren alueen hankerahoitukset (Baltic Sea Region ja Central Baltic), joissa Xamk on ollut aktiivinen toimija. Lisäksi muun muassa Horizon 2020 -ohjelmarahoitus laajensi yhteistyöverkostoa laajemmin Eurooppaan.

Kansainväliset kumppanit olivat usein muita koulutus- tai tutkimusorganisaatioita, mutta myös yritykset ovat löytäneet kansainvälisen yhteistyön.

Kansainvälisen yhteistyön syventämiseen, rahoituksen kasvattamiseen ja osaamisen vaihtoon tullaan panostamaan vastakin. Näin voimme osaltamme edistää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta alueella.

Pin It on Pinterest