Kansainvälinen yhteistyö näkyy vaihtotoiminnassa ja koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyöverkosto Xamkissa kattaa yli 300 korkeakoulupartneria. Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat edustavat 70:ä eri maata. Vuonna 2019 opiskelijaliikkuvuuden laskeva trendi jatkui, mutta henkilöstöliikkuvuus kasvoi edelleen. Xamk käynnisti koulutusviennin tuotekehitysprosessit ja panosti Kiina-yhteistyöhön.

Kansainvälistä opiskelijaliikkuvuutta seurataan Xamkissa opintopistesuorituksina. Opiskelijat suorittivat vuonna 2019 ulkomailla 4 626 opintopistettä opintojaksoilla ja 2 054 opintopistettä työharjoittelussa. Opiskelijat suuntasivat pääasiassa Euroopan maihin mutta myös esimerkiksi Tansaniaan, Etelä-Koreaan, Thaimaahan ja Brasiliaan.

Xamkiin saapui vuonna 2019 vaihto-opiskelijoita Euroopan maiden lisäksi Vietnamista, Kiinasta ja Venäjältä. He suorittivat yhteensä 5 771 opintopistettä.

Vuonna 2019 opiskelijaliikkuvuuden kokonaispistemäärä oli noin 18 prosenttia pienempi kuin vuonna 2018.

Kansainvälinen henkilöstöliikkuvuus jatkoi kasvuaan

Xamkin ja Henanin yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita Kaifengissa.

Henkilöstöliikkuvuuden mittarina ovat ulkomaan matkapäivät yhteensä. Xamkin henkilöstöllä oli vuonna 2019 yhteensä 2 231 ulkomaan matkapäivää. Matkojen kokonaismäärän mukaan eniten matkoja tehtiin Venäjälle (149 matkaa), Saksaan (49 matkaa), Viroon (37 matkaa) ja Kiinaan (32 matkaa). Muut maat kymmenen suosituimman joukossa olivat Ruotsi, Espanja, Iso-Britannia, Belgia, Liettua ja Puola.

Ulkomailta vaihtoon saapuneet tekivät Xamkissa yhteensä 691 työpäivää.

Pitkiä henkilöstövaihtoja oli kaksi. Xamkin lehtori vieraili Pekingin teknillisessä yliopistossa kuusi kuukautta, eli koko kevätlukukauden ajan. Vastavuoroisesti Pekingistä saapunut lehtori oli Xamkissa henkilöstövaihdossa kolme kuukautta syyslukukaudella.

Henkilöstöliikkuvuus oli vuonna 2019 noin 26 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna.

Enemmän kansainvälisiä hankkeita ja kumppaneita

Xamkin kansainvälinen toiminta suuntautuu Euroopan lisäksi Venäjälle ja Kiinaan valikoitujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Kansainvälisten hankkeiden lukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta. Xamkilla on yli 300 kansainvälistä partneria, joista osa on TKI-kumppaneita ja osa koulutusyhteistyökumppaneita. Kumppanuuksia ja yhteistyötä kehitettiin molemmilla sektoreilla.

Xamkin ulkomaiset strategiset kumppanit ovat Anglia-Ruskin Iso-Britanniassa, Henanin yliopisto sekä Pekingin teknillinen yliopisto Kiinassa ja ITMO-yliopisto Venäjällä. Henanin yliopistoon kohdistui vuoden 2020 auditointiin liittyvä vertaisoppimismatka, johon Xamkista osallistui kaksi opiskelijaa ja kymmenen työntekijää.

Koulutusvientiä erityisesti Kiinaan

Henanin yliopiston opiskelijoita ja opettajia Mikkelissä.

Xamkin koulutusvienti sisältää tulot lukuvuosimaksuista – vähennettynä opiskelijoille maksetuilla apurahoilla – ja pienimuotoisesta koulutusmatkailuista. Koulutusvientiä oli noin 25 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018.

Lisäksi Xamk panosti koulutusviennin tuotekehitykseen sekä loi yhteistyösuhteita erityisesti Kiinan koulutusmarkkinoille. Elokuussa 2019 Henanin yliopistosta osallistui ryhmä hoitoalan opettajia ja opiskelijoita Study Visitille Mikkelissä.

Ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita 70 maasta

Xamkissa opiskeli vuonna 2019 englanninkielisissä koulutuksissa 398 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa. Lisäksi ulkomaalaisia opiskelijoita kouluttautui useissa englanninkielisissä kaksoistutkinto-ohjelmissa ja suomenkielisissä koulutuksissa. Yhteensä ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita oli 516 ja he tulivat 70 eri maasta.

Pin It on Pinterest