Yritysyhteistyö ja alumnitoiminta kehittävät osaamista

Yritysyhteistyöllä autamme yrityksiä kehittämään toimintaansa tuottamalla heille uutta osaamista ja uusia osaajia. Myös Xamkin alumnitoiminta on osa tekemäämme yhteistyötä.

Vuosina 2018 ja 2019 yritysyhteistyöprojektien määrä Xamkissa kasvoi (kuvaaja 1). Eniten projekteja oli informaatioteknologian ja restauroinnin koulutusohjelmissa.

Molemmissa suoritettiin 56 yhteistyöprojektia, laajuudeltaan 1–15 opintopistettä. Osallistujamäärät projekteissa vaihtelivat yhdestä 78:an opiskelijaan.

Emma Gaala ja Asuntomessut oppimisympäristöinä

Yritysyhteistyön kannalta merkittävimmät tapahtumat vuonna 2019 olivat Emma Gaala Helsingissä sekä Asuntomessut Kouvolassa. Molemmissa tapahtumissa oli työpanoksellaan mukana noin 100 opiskelijaa erilaisissa projekteissa.

Kuvaaja 1: Opintopisteiden ja opiskelijoiden määrä yritysyhteistyöprojekteissa vuosina 2018–2019.

Xamk Duuni -palvelu on edistänyt opiskelijoiden harjoittelupaikkojen välitystä sekä työllistymistä. Vuonna 2019 palvelussa oli jo 603 rekisteröitynyttä yritystä.

Rekrytapahtuma marraskuussa kaikilla kampuksilla

Marraskuussa 2019 järjestimme kaikilla Xamkin kampuksilla – Kouvolassa, Kotkassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa – yrityksille suunnatun markkinointi- ja rekrytointitapahtuman. Tapahtumaan osallistui 55 yritystä, joista osa oli läsnä kaikilla neljällä kampuksella.

Työelämäyhteistyö näkyy kampuksilla.

Tapahtuma tarjosi yrityksille mahdollisuuden esittäytyä opiskelijoille sekä luoda kontakteja tulevaisuuden työntekijöihin, Xamkin henkilökuntaan ja mukana olleisiin muihin yrityksiin. Samanaikaisesti toisen asteen opiskelijoille järjestettiin Xamkin koulutusten markkinointitapahtuma, jolloin he pääsivät osallistumaan samalla myös rekrytointitapahtumaan.

Lue myös: Yritysyhteistyössä tapahtuu

Yritysyhteistyö näkyy kampusten infonäytöissä

Edistimme vuonna 2019 alueen yritysten näkyvyyttä kampuksilla myös muutoin. Kaikilla kampuksilla on infonäytöt, joissa näkyvät Xamkin yhteistyökumppaneiden logot. Olemme laajentamassa näkyvyyttä niin, että jatkossa infonäytöillä näkyy myös yritysten ajankohtaisia asioita sekä tehtyjä yhteistyöprojekteja.

Parannamme yritysten näkyvyyttä myös organisaatioiden nimikkoluokkatiloilla. Ensimmäinen sopimus nimikkoluokkatilasta solmittiin tammikuussa 2020 Kotkan kampuksen ja CTS Engtecin kanssa. Vuonna 2020 tavoitteenamme on perustaa nimikkoluokkatila kaikille kampuksille.

Vuoden 2019 alumni Tiina Henttonen.

Xamkin alumniverkosto kasvaa ja kehittyy

Vuoden 2019 lopussa Xamkin alumnirekisterissä oli 6 224 alumnia ja alumnien Facebook-ryhmässä 1 439 jäsentä. Rekisterissä oleville alumneille on lähetetty uutiskirjeitä kerran kuukaudessa kesästä 2019 lähtien. Myös eri koulutukset ovat pitäneet yhteyttä oman alansa alumneihin.

Xamkin ensimmäinen yhteinen alumnitapaaminen pidettiin helmikuussa 2019 Emma Gaalan yhteydessä. Tapahtumaan osallistui noin 50 alumnia eri koulutusaloilta.

Joulukuussa 2019 palkittiin jo toisen kerran Xamkin vuoden alumni. Palkinnon sai muotoilun koulutuksesta valmistunut yrittäjä Tiina Henttonen.

Lue: Yrittäjä Tiina Henttonen on Xamkin vuoden alumni

Xamkin verkkosivuilla julkaistaan alumnitarinoita. Alumnit saavat vuorollaan ottaa haltuunsa myös Xamkin Instagram Storyn, jossa he voivat kertoa työstään ja elämästään.

Alumneille on suunniteltu myös portaalia, jossa heillä olisi mahdollisuus yhteystietojensa päivittämiseen verkkosivujen kautta. Portaalin on tarkoitus valmistua vuonna 2020. Alumnityöryhmä on myös koonnut aktiivialumniryhmää ja mallia aktiivialumnitoiminnalle.

Pin It on Pinterest