Yritysyhteistyössä tapahtuu

Yrityksille markkinointi- ja rekrytapahtuma tarjosi mahdollisuuden tulla tunnetuksi opiskelijoiden keskuudessa, luoda kontakteja tulevaisuuden työntekijöihin sekä mukana oleviin toisiin yrityksiin. Tavoitteena oli yhdistää yritysten tarpeet ja tulevaisuuden osaajat.

Opetussuunnitelmissa toteutettu työelämäpedagogiikka tuo enemmän mahdollisuuksia yritysyhteistyöhön esimerkiksi projektien muodossa. Vuonna 2019 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa – Xamkissa – toteutettiin markkinointi- ja rekrytapahtumat yhdessä Xamkin vuotuisten kampustapahtumien kanssa. Työelämäpalautteen perusteella tapahtumiin koottiin enemmän tietoa uusista ja meneillään olevista koulutuksista. Kymenlaakson 2018 tapahtumapilotin perusteella tapahtuma järjestettiin vain yksipäiväisenä.

Markkinointi- ja rekrytapahtuma vakiinnutti asemansa

Vuoden 2019 yrityksille suunnattu markkinointi- ja rekrytapahtuma järjestettiin kaikilla Xamkin kampuksilla, Kouvolassa, Kotkassa, Mikkelissa ja Savonlinnassa. Tapahtuma toteutettiin marraskuun alkupuolella viikoilla 45 ja 46 ja vain yritysten rekrytointiin ja markkinointiin suunnattuna. Vuoden 2019 tapahtumaan osallistui yhteensä 55 yritystä, joista osa osallistui kaikkien neljän kampuksen tapahtumiin.

Tapahtuman tavoitteena on tuoda yhteen yritykset sekä Xamkin opiskelijat ja henkilökunta. Yrityksille tapahtuma tarjosi mahdollisuuden tulla tunnetuksi opiskelijoiden keskuudessa, luoda kontakteja tulevaisuuden työntekijöihin sekä mukana oleviin toisiin yrityksiin. Tavoitteena oli yhdistää yritysten tarpeet ja tulevaisuuden osaajat.

Tapahtumasta kerätyn yrityspalautteen perustella tapahtumalla on paikkansa korkeakoulun omana tapahtumana. Uusien osaajien tarve ja tila kohdata opiskelijoita on alueemme yrityksille ensiarvoisen tärkeää. Noin 80 % palautekyselyyn vastanneista yrityksistä nosti tärkeämmäksi tavoitteeksi harjoittelijoiden rekrytoinnin, noin 70% opinnäytteiden toteuttamisen ja reilu 30 % valmistuneiden rekrytoinnin. Oli hienoa nähdä, kuinka useimmalla osallistuneilla yrityksillä oli yhteistyömahdollisuudet valmiiksi mietittynä ja opiskelijoille listattuna. Kotkan kampuksen osalta insinööriopiskelijamme saivat myös kiitosta yrityksiltä valmiine kysymyksineen ja hakemuksineen.

Seuraavien vuosien tapahtumiin parannettavaksi ja kehitettäväksi ilmeni Xamkin opiskelijoiden runsaampi osallistuminen tapahtumaan. Verkostot ja kontaktit yrityksiin on opiskelijoillemme kuten meille kaikille tärkeitä. Jokainen tutkinto-opiskelija tarvitsee opinnäytetyöaiheen, harjoittelupaikan ja myös valmistuttuaan työpaikan.  Yrityksien esittäytyminen kampukselle opinnäytetyöaiheineen ja harjoittelupaikkoineen on äärimmäisen helppo tapa verkostoitua ja saada kontakteja työelämään. Tapahtumista tiedottaminen ja niistä kertominen opiskelijoille on meidän kaikkien tehtävä.

Yritysyhteistyöprojektit opetuksessa

Yhä enemmän opiskelijoita on mukana opetuksen yritysyhteistyöprojekteissa. Vuoden 2019 aikana projekteja tehtiin 282 kpl ja mukana oli yhteensä 272 kpl organisaatioita. Yritysten kanssa tehdyt projektit vaihtelivat laajuudeltaan yhdestä opintopisteestä 30 opintopisteeseen. Kokonaisuudessaan opiskelijoita oli mukana 3289 opiskelijaa ja he ovat tehneet 10655 opintopistettä.

Xamkilla on ollut käytössä elokuusta 2018 lähtien Tiitus työnhakusovellus, jonka tavoitteena on tehdä opiskelijoille harjoittelu- ja työpaikkojen haku nopeammaksi ja kaikille saataville. Yritykset voivat halutessaan hoitaa koko rekrytointiprosessin sovelluksen kautta. Xamk Duunissa oli vuoden lopussa kirjautuneena 564 yritystä. Yritykset tarjoavat opiskelijoille harjoittelupaikkoja, opinnäytetöitä ja sekä kesä- että osa-aikatöitä.

Yritysten ja korkeakoulujen yhteistyössä on paljon käyttämättömiä voimavaroja. Yhteistyö eri tasoilla ja tavoilla on tärkeää niin korkeakoulun, kun yrityksienkin kannalta. Vuoden 2020 tavoitteena on laajentaa Xamk Duunin käyttöä myös opetuksen projektien välitykseen. Keväällä 2020 alueemme yritykset kutsutaan Xamkiin aamupalaseminaareihin kaikilla kampuksilla. Teemana aamupalaseminaareissa on vastuullinen toiminta, jossa kuulemme puheenvuoroja yrityksiltä sekä Xamkin opiskelijoilta ja henkilökunnalta.

Pin It on Pinterest