Koulutus. Toimeentulo. Ilmasto. – nyt on ratkaisujen aika

Vaalipaneelin osallistujat istuvat rivissä lavalla. Taustalle on heijastettu paneelinaihe, "Koulutus. Toimeentulo. Ilmasti. Nyt on ratkaisujen aika."

Kaikki panelistit kuvassa vasemmalta: Mari Parkkinen (Vihr.), Jere Liikanen (PS), Ville Puromäki (Seitsemän tähden liike), Ma Ding (Kok.), Joona Mielonen (Vas.), Laura Hämäläinen (Kesk.), Anna-Kristiina Mikkonen (SDP) ja Jouni Koskela (KD)

Opiskelijakunta Kaakko järjesti vaalipaneelin eduskuntavaaliehdokkaille 19.3.2019. Xamkin kampuskaupungit kuuluvat samaan vaalipiiriin, joten tapahtumasta järjestettiin livelähetys muille kampuksille. Tallenne on nähtävissä myös jälkikäteen YouTubessa. Vaalipaneelin järjestäminen oli osa Kaakon edunvalvontaa.

Opiskelijakunta Kaakon hallituksen 1. varapuheenjohtaja Iida Pilli-Sihvola juonsi vaalipaneelin. Vaalipaneeliin oli valittu kysymyksiä opiskelijajärjestöille tärkeistä vaaliteemoista: toimeentulo, rahoitus ja ilmasto. SAMOKin ja SYL:n yhteinen sivusto www.koulutustaprkl.fi kokoaa ne asiat, joita opiskelijat haluavat niin ehdokkailta kuin eduskuntaan valituilta kansanedustajilta.

Xamkin rehtori Heikki Saastamoinen piti alussa puheenvuoron, jossa korosti korkeakoulujen rahoituksen turvaamista ja korkeakoulun alueellista merkitystä.

Paneeliin osallistuivat Laura Hämäläinen (Kesk.), Ma Ding (Kok.), Jere Liikanen (PS), Jouni Koskela (KD), Anna-Kristiina Mikkonen (SDP), Ville Puromäki (Seitsemän tähden liike), Mari Parkkinen (Vihr.) ja Joona Mielonen (Vas.).

Jokaiselle vaadittiin tasa-arvoista opiskelumahdollisuutta

Heikki Saastamoinen seisoo lavalla ehdokkaiden edessä ja puhuu mikrofoniin.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun rehtori Heikki Saastamoinen piti puheenvuoron paneelin alussa.

Alussa panelistit esittelivät itsensä ja samalla heitä pyydettiin mainitsemaan mitä opiskelisi, jos olisi opiskelijana Xamkissa. Xamkin koulutuksista ehdokkaita kiinnostivat biotuotetekniikka, kulttuurin ala, tekniikan ala, yhteisöpedagogi-koulutus, tradenomin ja markkinoinnin koulutus, puurakentamisen insinöörikoulutus sekä myös ympäristöteknologia ja merikapteeniopinnot mainittiin mielenkiintoisena opiskelualana. Yksi ehdokas opiskeleekin Xamkissa LVI-insinööriksi.

Yleinen mielipide oli, että korkeakoulujen perusrahoitusta ei saa leikata, vaan jopa korottaa. Rahoitus pitäisi sitoa myös indeksiin ja taata korkeakouluille rauha opetuksen kehittämiseen. TKI-osuuden rahoituksen kasvattamista pidettiin hyvänä, eikä siitä saisi leikata.

Yksi tärkeimmistä viesteistä oli, että jokaisella opiskelemaan haluavalla tulee olla tasa-arvoinen mahdollisuus kouluttautua asuinpaikasta ja sosioekonomisesta taustasta riippumatta. Kansallisen saavutettavuussuunnitelman laatimista korkeakouluille pidettiin tärkeänä. Lisäksi toivottiin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen laajempaa yhteistyötä, jota voitaisiin toteuttaa verkon välityksellä.

Korkeakoulujen ajantasaista opetusta vastaamaan työelämän tarpeisiin ja yhteiskunnan haasteisiin pidettiin erittäin tärkeänä, jotta paikallinen elinvoimaisuus säilyisi. Samalla toivottiin korkeakouluilta vieläkin parempaa paikallisen tason työelämäyhteistyötä, joka hyödyttäisi opiskelijoita jo opiskeluvaiheessa. Kansainvälisyys-teema nousi myös esiin ja todettiin, että korkeakoulujen kannattaa panostaa kansainväliseen kilpailuun.

Korostettiin opiskelijan verkko-opintojen tuen tärkeyttä

Opiskelijoiden toimeentulon takaamiseksi keskusteltiin perustulosta sekä opintorahan korottamisesta. Joidenkin ehdokkaiden mielestä opintoraha voisi olla vastikkeellista siten, että se olisi sidottu suoritettujen opintopisteiden määrään. Opintotuen tulorajojen nostamista pidettiin myös hyvänä asiana. Esitettiin myös, että opiskelijat haluttaisiin mukaan seuraavaan perustulokokeiluun.

Vaalipaneelin osallistuja puhuu lavalla mikrofoniin.
Paneelissa keskusteltiin opiskelijoita koskettavista aiheista.

Ilmastonmuutokseen liittyvässä kysymyksessä kehotettiin korkeakouluja huomioimaan biopolttoaineilla tuotettavaa energiaa ja hyödyntävän sitä. Samalla toivottiin enemmän ilmaston suojeluun liittyviä Koulutuksia. Korkeakoulujen kasvatustehtävään kuuluu myös ilmastonmuutokseen liittyvät toimenpiteet ja korkeakoulu voisi omalta osaltaan ottaa opetukseen mukaan ilmastonmuutokseen liittyviä asioita. Todettiin, että Suomen korkeakouluilla on vahva ympäristöosaaminen ja osaamista voisi hyödyntää kansainvälisillä markkinoilla.

Opiskelijoiden mielenterveyteen liittyvässä kysymyksessä nousi esille eduskunnassa hyväksytty laki ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) laajentumisesta ammattikorkeakouluopiskelijoille. Silloin opiskelijat saavat laadukkaita heille suunnattuja terveyspalveluja. Esille nousi myös opettajien pedagogisten taitojen tärkeys ja opiskelijoiden tuen tarve varsinkin verkko-opintojen lisääntyessä. Korkeakouluyhteisössä toivottiin asennemuutosta niin, että kiireen ihannoinnista pyritään pois ja mielenterveydestä voitaisiin puhua avoimesti. Tavoite olisi siirtyä suorituskeskeisyydestä elämiskeskeisyyteen!

Vaalipaneeli käsitteli opiskelijoita kiinnostavia yhteiskunnallisia asioita ja se tarjosi erilaisia näkökulmia opiskelijoita askarruttaviin kysymyksiin.

Vaalipaneeli on katsottavissa Youtubessa.

Vaalipaneelin järjestäminen toi uutta oppia

Opiskelija-aktiivin Iida Pilli-Sihvolan mukaan paneelin järjestäminen oli kivaa ja hän oppi hallitsemaan yhden erilaisen kokonaisuuden lisää!

Iida Pilli-Sihvola ja Veli Liikanen poseravat Opiskelijakunta Kaakon roll up -mainoksen edessä.
Iida Pilli-Sihvola (Kaakko) ja Veli Liikanen (Xamk).

Iida kertoo monien opiskelijoiden kokevan, että heidän on vaikea löytää itselleen sopivaa ehdokasta. Paneelin avulla opiskelijakunta toi muutaman ehdokkaan heidän luokseen ja moni opiskelija varmasti kokikin paneelin auttavan oikeaan suuntaan vaaleja silmällä pitäen. Opiskelijat esittivät rohkeasti kysymyksiä niin paikan päällä kuin etukäteen ja Iida kokee, että se kertoo paljon paneelin tärkeydestä.

Iidalle jäi kuva, että puolueet olivat hyvin myönteisiä korkeakoulutuksen kehittämisen suhteen ja kaikki tunnustivat sen tärkeyden yhteiskunnalle. Myös opiskelijoiden asema ja toimeentulon huono suunta vaikutti huolestuttavan kaikkia. Kokonaisuutena Iidalle jäi mielikuva siitä, että koulutuksen ympärillä olevat teemat olivat kaikille tärkeitä.

Pin It on Pinterest