Opiskeluhyvinvointi kuuluu Xamkissa kaikille

Opiskeluhyvinvointi on opiskelijoille vuonna 2019 tehdyn kyselyn mukaan Xamkissa hyvällä tasolla. Opiskelijoille tarjotaan monipuolisia liikuntamahdollisuuksia sekä tarvittaessa opintopsykologien ja muiden opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijoiden yksilökäyntejä

Xamkin opiskeluhyvinvoinnin tiimiin kuuluu monia eri osaajia: liikunnan lehtori, liikuntasuunnittelija, työfysioterapeutti, opintopsykologeja sekä opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijoita. Tavoitteenamme on kohdata opiskelijoita monipuolisesti erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Olennainen osa työtämme ovat erilaiset ryhmätilanteet, yksilöohjaus, kohtaamiset käytävillä ja erilaiset tapahtumat. Lisäksi jaamme vinkkejä opiskelijoiden intranetin kautta ja tuotamme sisältöä verkko-opintojaksoihin.

Opiskeluhyvinvoinnin tiimi toimii aktiivisesti yhteistyössä Xamkin eri yksiköiden kanssa. Tiimi ylläpitää jatkuvaa, tiivistä yhteistyötä myös kampuspaikkakuntien toimijoiden sekä valtakunnallisten verkostojen kanssa.

Opiskeluhyvinvointi koetaan tärkeäksi

Vuonna 2019 opiskelijoille suunnatun palveluiden asiakaspalautekyselyn perusteella opintopsykologien, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijoiden ja liikunnan palvelut koetaan melko tärkeiksi ja melko toimiviksi.

Vuonna 2019 tehdyn kyselyn tulokset ovat nähtävillä oheisessa kuvassa. Kysely järjestetään joka toinen vuosi. Tavoitteenamme on, että vastauskeskiarvot nousisivat seuraavassa, vuonna 2021 tehtävässä kyselyssä.

Yksilöohjauskäyntejä tarjolle nopeasti

Yksilöohjauskäynnit ovat osa opintopsykologien ja muiden opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijoiden työtä. Yksilökäyntien määrä opintopsykologeilla on vuositasolla noin 700 ja muilla opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijoilla hieman alle 1 000.

Käyntimääriä tärkeämpää yksilöohjaustyössä on tavoitettavuus ja palvelun oikea-aikaisuus. Opintopsykologeille ja opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijoille on tärkeää, että opiskelijoiden yhteydenottoihin vastataan mahdollisimman nopeasti. Lisäksi ensimmäinen käynti yritetään järjestää 14 arkipäivän sisällä yhteydenotosta. Vuoden 2019 aikana ensimmäistä käyntiä tarjottiin viimeistään 15 arkipäivän sisällä.

Yksilökäyntien lisäksi Xamkissa toteutettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2019 opintopsykologien ohjaama opintojakso opiskelukyvyn ja opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseksi. Opintojakson suoritti noin 80 opiskelijaa, ja se päätettiin liittää pysyväksi osaksi Xamkin opintotarjontaa.

Liikunnasta puhtia opintoihin

Xamkin opiskelijat surffailemassa Sirius Sports Resortissa Pyhtäällä.

Kampusten kuntosalit ja liikuntasalit ovat päivittäin opiskelijoiden käytössä. Ohjattuja ryhmäliikuntavuoroja ja palloiluvuoroja pyritään tarjoamaan kaikilla kampuspaikkakunnilla viikoittain.

Kouvolan kampukselta puuttuu oma kuntosali, joten käytössä on kaupungin ja yksityisten liikuntakeskusten liikuntatiloja. Liikunnan iltavuoroilla tarjottiin vuoden 2019 aikana mm. kuntonyrkkeilyä, palloilulajeja, salibandya, futsalia, cheerleadingia, amerikkalaista jalkapalloa, kahvakuulaa ja pipolätkää.

Liikunnan toimijat järjestävät kampuspaikkakunnilla aktiivisesti myös erilaisia lajikokeiluja. Vuoden 2019 aikana lajikokeilussa olivat mm. seinäkiipeily, jousiammunta, sisäsurffaus, kehonpainoharjoittelu, hiihtokoulu, kinball, squash, karting, golf ja jooga.

Xamkin amerikkalaisen jalkapallon joukkue Xamk Hawks pelasi myös vuonna 2019 valtakunnallista amerikkalaisen jalkapallon korkeakoulusarjaa. Lisäksi opiskelijoiden lentopallon SM-kisoihin (OSM) osallistui yksi joukkue Savonlinnan kampukselta.

Xamkissa on mahdollista suorittaa myös liikunnan opintojaksoja. Opintojaksojen sisältöjä ovat peruskuntoilumuodot, uudet lajit sekä tutustuminen paikkakuntien liikuntapaikkoihin ja -tarjontaan.

Liikuntapalveluja liikuntatarroilla

Liikunnan palveluja uudistettiin Mikkelissä ja Savonlinnassa syksyllä 2018, jolloin kaikki liikuntatoiminta, palloiluvuorot, ryhmäliikunta ja kuntosali sisällytettiin opiskelijoiden liikuntatarramaksuun. Myytyjä liikuntatarroja seurataan lukuvuositasolla.

Lukuvuoden 2018-2019 aikana tarroja myytiin 607 kappaletta. Syksyllä 2019 liikuntatarroja myytiin noin 140 vähemmän syksyyn 2018 verrattuna. Syynä tähän ovat todennäköisesti Mikkelin kuntosalin jatkon epäselvyys sekä ongelmat kulunvalvonnan kanssa. Savonlinnassa taas palloiluvuorot eivät pyörineet vuonna 2019 parhaalla mahdollisella tavalla.

Vuoden 2020 aikana Mikkelin kampuksen alueelta etsitään kuntosalille vaihtoehtoisia tiloja. Tulevien vuosien tavoitteena on myös nostaa myytyjen liikuntatarrojen määrä vähintään vuoden 2018 tasolle.

Street Workout Jamit Mikkelin Urheilupuistossa 27.4.2019.

Xamk Hawksin joukkue pelasi valtakunnallisessa amerikkalaisen jalkapallon korkeakoulusarjassa.

Pin It on Pinterest