Teemme kestäviä valintoja

Haluamme Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa antaa henkilökunnalle ja opiskelijoille mahdollisuuden tehdä kestäviä valintoja päivittäin. Kaikilla kampuksilla on käytössä Green Office -ympäristöjärjestelmä, jota Green Office -tiimit käyttävät ohjatessaan kampusten arkea vastuullisempaan suuntaan. Green Office -pilottina toiminut Kotkan kampus on kerännyt mittaritietoa vuodelta 2018, muut aloittavat raportoinnin vuodesta 2019. Erityisesti seuraamme sähkön, paperin ja veden kulutusta, jätteiden määrää, työmatkaliikkumista sekä henkilöstön ympäristötietoisuutta. Yksi strategiamme läpileikkaavista teemoista on digitalisaatio, joka osaltaan edistää toiminnan vastuullisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Xamk on asettanut tavoitteekseen, että vastuullisuus ja kestävät valinnat näkyvät kampustemme arjessa. Tätä varten valitsimme WWF:n Green Office -työkalun, joka on käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä yrityksille ja yhteisöille.

Green Office -järjestelmän avulla olemme laatineet kaikille kampuksillemme ympäristöohjelmat. Järjestelmään kuuluu myös toimistotarkastus, jossa WWF:n tarkastaja käy yhdessä henkilöstön kanssa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ja päättää sen perusteella, täyttääkö toimisto Green Office -kriteerit.

Kotkan kampus läpäisi toimistotarkastuksen keväällä 2018. Muuta kampukset on tarkastettu vuoden 2019 aikana.

Seurantakohteina sähkö, paperi, vesi ja jäte

Kaikilla kampuksilla – Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa – seurataan erityisesti sähkön, paperin ja veden kulutusta sekä jätteiden määrää. Lisäksi mittaamme henkilöstön ympäristötietoisuutta WWF:n kulutustapamittarin avulla.

Kotkan kampus, joka siis tarkastettiin vuonna 2018, on velvollinen raportoimaan WWF:lle kuluneesta vuodesta. Muut kampukset aloittavat raportoinnin tarkastuksen jälkeen vuodesta 2019.

Vuoden 2018 sähkön kokonaiskulutus Kotkassa kasvoi edellisvuodesta noin prosentilla 1 514 700 kWh:iin. Lämmönkulutus oli 3 317 000 kWh, kasvua edellisvuoteen noin 1,4 %. Paperia kulutimme tulosteisiin 485 269 arkkia, yli 7 000 arkkia enemmän kuin vuonna 2017. Veden kokonaiskulutus kasvoi 1,5 %:lla 4 530 m3:iin. Jätteistä mainittakoon sekajätemäärän väheneminen 7,7 %:lla 66 780 kg:aan. Kovin tyytyväisiä emme siis voi olla tekemiimme valintoihin. Ainoastaan jätemäärä oli pienentynyt.

Kotkan kampuksen ongelmana on se, että kiinteistö on jo elinkaaren loppupäässä. Mitään suuria investointeja ei kannata tehdä. Esimerkiksi palaneet lamput ja loisteputket korvataan led-valoilla, mutta sähkön kulutukseen sillä on vain pieni vaikutus. Erilaisia valistus- ja muistutuskampanjoita on myös suunniteltu. Myös jätteiden lajitteluun on päätetty panostaa.

Kampusten toimintaa ja kehittämistä varten on jokaiselle kampukselle perustettu Green Office -tiimi. Tiimien tehtävänä on ratkoa kampusten käyttöön liittyviä ongelmia ja kehittää toimintaa ympäristöystävälliseksi. Tiimeissä on edustettuna mahdollisuuksien mukaan kaikki henkilöstön ja opiskelijoiden käyttäjäryhmät. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan tiimien toimintaan.

Huomio työmatkaliikkumiseen

Xamk on päättänyt luopua kaikista yhteiskäyttöisistä autoista lukuun ottamatta leasing-sopimuksella hankittuja sähköautoja, joita on vähintään yksi jokaisella kampuksella. Kampuksille hankitaan myös sähköpyöriä lyhyitä asiointeja varten.

Tavoitteena on, että siirrymme autojen omistamisesta tarpeenmukaiseen autojen vuokraamiseen. Vuokrattavienkin autojen on oltava vähäpäästöisiä.

Kestävää liikkumista edistetään monin tavoin: Xamk on osallistunut valtakunnalliseen kilometrikisaan, matkakortteja on varattu henkilökunnan käyttöön, pyöräpysäköintiä on parannettu jokaisella kampuksella. Myös matkustusohjetta on muutettu niin, että julkisten kulkuvälineiden käyttö olisi selkeämpää ja houkuttelevampaa. Samoin etätyömahdollisuuksia on parannettu.

Erilaisten valtakunnallisten kampanjoiden lisäksi Xamkissa lisätään ympäristötietoisuutta muun muassa WWF:n kulutustapamittarin avulla. Sen avulla jokainen henkilöstön jäsen ja opiskelija voi arvioida omaa hiilijalanjälkeään. Mittarin tulosten perusteella on myös palkittu esimerkiksi ympäristötietoisimmat opiskelijat, jotka löytyivät Mikkelin kampukselta.

Digitalisaatiolle tiekartta ja toimenpideohjelma

Digitalisaatio on Xamkin strategiassa läpileikkaavana teemana. Digitalisaation kehittämistä varten Xamkissa laaditaan erillinen toimenpideohjelma ja tiekartta, jolla seurataan strategisen valinnan toteutumista. Ohjelman tavoitteena on muun muassa prosessien automatisointi, arjen helpottaminen ja datan tehokkaampi hyödyntäminen.

Digitalisaatio nähdään myös keinona vastuullisen ja yhdenvertaisen toiminnan takaamiseksi. Xamk haluaa olla ”digisivistynyt”.

 

Pin It on Pinterest