Ura Xamkista valmistuneelle avautuu nopeasti

Ura Xamkista valmistuneelle avautuu useimmiten johto- ja esimiestehtävissä tai asiakas- tai potilastyössä. Valtaosalla on vakituinen kokopäivätyö viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Pieni osa työllistää itsensä yrittäjänä. Edistämme opiskelijoiden työllistymistä tekemällä tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa.

Xamk kehittää yhteistyötä ja verkostoja työelämän kanssa tavoitteellisesti. Kehitystyössä ovat henkilökunnan lisäksi mukana myös opiskelijat ja yritykset. Aktiivisen yhteistyön avulla vastaamme entistä paremmin työelämän osaamistarpeisiin ja yhteiseen alueelliseen kehittämistehtävään. Yritysten lisäksi Xamk tekee tiivistä yhteistyötä myös alueellisten kauppakamarien ja yrittäjyysjärjestöjen kanssa.

Tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa

Yhteistyön muotoja ovat mm. kummiyritystoiminta, erilaiset projektit, alumniyhteistyö ja työelämäpäivät. Yhteisten opintojen yksikkö järjestää joka kevät Xamkin kampuksilla yrittäjätapaamisen. Syksyisin kampuksilla järjestetään yritysten markkinointi- ja rekrytointitapahtuma.

Kampustapahtuman avaus 2019 Kouvolan kampuksella. Tapahtuman avaajana on artikkelin kirjoittaja, koulutusjohtaja Seija Aalto.

Pidämme säännöllisesti yhteyttä yrityksiin ja muihin toimijoihin koulutukseen sekä alaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Yritykset, alumnit ja sidosryhmät olivat vuonna 2019 mukana opetussuunnitelmien uudistamisessa. Lisäksi koulutukset tekevät tiivistä yhteistyötä opintojen sisällä.

Vuonna 2019 Xamkin rekisterissä oli 1 441 yhteistyökumppania. Yhteydenottokanavia on selkeytetty ja nopeutettu muun muassa 2019 käyttöönotetulla chatbotilla.

Koulutuksen tavoitteet asetetaan työelämä silmällä pitäen

Koulutuksen tavoitteet määräytyvät Xamkissa ensisijaisesti työelämän vaatimusten mukaan. Työelämäläheisyys toteutuu opiskelijan arjessa monin tavoin. Opintoihin sisältyy alan ydinosaamista sekä ajankohtaisia sisältöjä ja lisäksi valinnaisuutta mahdollistavaa täydentävää osaamista. Opiskelijan ammatillisen profiloitumisen tukena hyödynnetään entistä vahvemmin Xamkin monialaisuutta.

Työelämän nopeiden muutosten vuoksi opintojen tulee edistää myös työelämätaitoja sekä jatkuvaa oppimista. Vastaamme muuttuviin tarpeisiin tuottamalla koulutustarjontaamme nopeasti ajankohtaisia osaamiskokonaisuuksia.

Ura yrittäjänä on myös mahdollinen

Kuvaaja 1. Yrittäjyysopintojen kehitys Xamkissa 2018-2019.

Opiskelijan kannalta yrittäjyyttä lähestytään Xamkissa kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin työelämä edellyttää nykyisin lähes kaikilta yrittäjämäisiä ominaisuuksia. Toiseksi yrittäjyys on uraa suunnittelevalle opiskelijalle yhä useammin realistinen vaihtoehto.

Xamk tukee jokaista opiskelijaa löytämään hänelle parhaiten sopivan työuran. Myös mahdollisuus yrittäjyyteen tulee opintojen aikana tutuksi.

Yrittäjyysopintojen kehitys Xamkissa on viime vuosina ollut kasvava. Yrittäjyysopinnoissa suoritettuja opintopisteitä ja opintoihin osallistuneita vuosina 2018–2019 voi tarkastella oheisesta kuvaajasta 1.

Kampustapahtumassa 2019 Kouvolan kampuksella oli mukana 24 eri alojen yritystä.

Yhdessä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintahankkeiden (TKI) kanssa Xamk järjestää opiskelijoille myös erilaisia yrittäjyyteen kannustavia tapahtumia ja projekteja. Näissä opiskelijoilla on mahdollisuus pohtia omaa yritysideaa ja kehittää omaa osaamistaan yrittäjähenkisessä ympäristössä.

Xamkista valmistuneet työllistyvät hyvin

Keväällä 2019 toteutetun, valtakunnallisen ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn mukaan valtaosalla Xamkista valmistuneista oli vakituinen kokopäivätyö viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Valmistuneet toimivat yleisimmin asiakas- tai potilastyössä tai johto- ja esimiestehtävissä.

Vuoden 2017 valmistuneista yrittäjiksi oli ryhtynyt vuosi valmistumisen jälkeen 4,3 prosenttia eli 57 valmistunutta opiskelijaa. Viiden vuoden päästä valmistumisesta yrittäjiä oli 5 prosenttia eli 60 vuonna 2017 Xamkista valmistunutta.

Pin It on Pinterest