Xamk sitoutuu Green Officeen

Green office

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu liittyi maaliskuussa 2017 WWF Green Office -verkostoon. Verkostoon liittyminen on ensimmäinen konkreettinen askel uuden ammattikorkeakoulun vastuulisuustyössä.

Sitoutuminen kestävään kehitykseen on linjattu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategiassa. Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian sekä Venäjä-osaamisen korkeakouluksi profiloituva Xamk haluaa kaikessa toiminnassaan kantaa vastuun sosiaalisesta, taloudellisesta, kulttuurisesta ja ekologisesta kestävyydestä.

Kestävän kehityksen tavoitteita ja teemoja pohditaan parhaillaan vastuutullisuustyöryhmässä, joka laatii Xamkille vastuullisuusohjelman vuoden 2017 aikana. Yksi osa vastuullisuusohjelmaa on toimistoille suunnattu ympäristöohjelma Green Office. Se mahdollistaa kahden ammattikorkeakoulun fuusiossa syntyneelle Xamkille yhtenäisen tavan seurata ja kehittää kampusten ekologista kestävyyttä.

– Green Office on erittäin käytännönläheinen järjestelmä, jonka avulla voimme yhteisellä tavalla seurata kaikkien neljän kampuksemme ekologista jalanjälkeä. Se tarjoaa raamit kampusten ympäristöohjelmien laatimiselle ja valmiita mittareita, kuten ilmastolaskurin ja kulutustapamittarit, vastuullisuustyöryhmän puheenjohtaja, opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala perustelee järjestelmän käyttöönottoa.

Ekotekoja kampuksille

Xamkin tavoitteena on, että Green Office motivoisi kampusten henkilöstöä ja opiskelijoita arkisiin ekotekoihin. Green Office otetaan Xamkissa käyttöön vaiheittain: Kotkan kampus toimii pilottina ja muut kampukset – Mikkeli, Kouvola ja Savonlinna – tulevat mukaan syksyn 2017 aikana.

Kotkan tiimi on jo aloittanut järjestelmän rakentamisen. Tiimissä on työntekijöitä laajasti eri yksiköistä ja myös opiskelijaedustus on mukana.

– Järjestelmän rakentaminen käynnistyy alkukartoituksesta ja sen jälkeen asetamme tavoitteet ja suunnittelemme, mitä toimenpiteitä niiden saavuttaminen vaatii. Näiden vaiheiden pohjalta rakentuu ympäristöjärjestelmä: aikataulutetut toimenpiteet, viestintä, koulutus, ohjeistus ja seuranta, Ervaala kertoo prosessin etenemisestä.

Green Office -merkin käyttöoikeuden voi saada noin 7–10 kuukautta sopimuksen solmimisesta, kun WWF Suomi on tehnyt toimistotarkastuksen ja antanut merkin käyttöoikeuden. WWF Suomi tekee toimistojen tarkastuksen noin 3 vuoden välein. Green Office -järjestelmä edellyttää vuosittaista ympäristöohjelman päivittämistä ja raportointia WWF:lle. Tavoitteena on jatkuva ympäristöjärjestelmän kehittäminen ja ympäristötietoisuuden lisääminen.

Mikä on Green Office?

WWF Green Office -ympäristöjärjestelmän avulla niin isot kuin pienetkin toimistot voivat suojella ympäristöä ja samalla säästää kustannuksista. Se on ympäristöjohtamisen ja -viestinnän tuki ja työkalu, joka tarjoaa myös ympäristökoulutusta kannustaen työntekijöitä tekemään vastuullisia valintoja toimiston arjessa.

Green Officen tavoitteena on toimistojen luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen, ilmastonmuutoksen hidastaminen ja kestävien elämäntapojen edistäminen.

Green Office Suomessa on tällä hetkellä mukana 162 organisaatiota, 433 toimistoa ja lähes 64 000 työntekijää. Muissa maissa järjestelmään on sitoutunut 105 organisaatiota, joissa on yli 31 000 työntekijää. (Lähde: WWF Green Office -vuosiraportointi, kevät 2016)

Lisätiedot:  WWF Green Officen sivut

Pin It on Pinterest