Digiaktorista digiosaajaksi

Maakunnittainen tarkastelu vuonna 2015 osoitti, että Kymenlaaksolaisten nuorten koulutus- ja työllisyystilanne on kansallisella tasolla heikko. Tämä koskee sekä kotimaisten kielten puhujia kuin vieraskielisiä nuoria. Käytännön digiosaamisen tarve on ensisijaisen tärkeää sekä koulutuksessa, työelämässä kuin kansalaisyhteiskunnassa toimittaessa.

Digiaktoreiden päätavoite oli 15 – 29 –vuotiaiden oppilaitos- ja työpajanuorten sekä heidän kanssaan työskentelevien ohjaajien digiosaamisen vahvistaminen hankkeessa kehitettyjen toimien avulla. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu toteutti Digiaktorit hankkeen yhdessä Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston Ekamin, Ekamin Rannikkopajojen ja Kouvolan seudun ammattiopiston KSAOn kanssa.

Nuorten kohdalla huomioitiin eritoten aliedustetut ryhmät. Aliedustetuilla ryhmillä tarkoitetaan laajasti syrjäytymisuhan piirissä olevia nuoria, mutta Digiaktorit hankkeessa erityisesti myös maahanmuuttajataustaisia nuoria, koska heidän digiosaamistarpeisiinsa ei olla toistaiseksi vastattu riittävin keinoin.

Hankkeessa suunniteltiin, pilotoitiin ja mallinnettiin kaksi välinettä, joiden avulla sekä nuorten että henkilöstön digiosaamista voidaan tukea: digitutorointi ja vertaismentorointi. Vertaismentorointimallin keskeinen osa on digimentorointityöväline KSAO-Startti.

Näiden päätavoitteiden oheistuotteina syntyi runsaasti materiaalia ja ideoita (selkokielinen materiaali, ohjeistukset opettajille/ohjaajille, käytännön digityöpajat, thinglink materiaali jne.), joiden avulla osallisten organisaatioiden digiosaaminen vahvistui, ja jotka evästävät niitä tulevaisuuteen.

Oheinen video esittelee Digiaktoreiden lähtökohtana toimineen käytettävyysselvityksen sekä siltä pohjalta kehitetyt toimintamallit. Hanke on tuottanut toimintamallit alueellisesti, mutta ne ovat käytettävissä missä tahansa oppilaitoksessa tai nuorten pajoilla.

Pin It on Pinterest