Etelä-Savon näkymiä ja osaamistarpeita

Human hand touching with artificial intelligence robot.

Nuorten työelämävalmiuksien edistämisessä on huomioitava tulevaisuutta koskevat näkymät ja se, millaisen osaaminen on hyödyksi. Videolla esitellään maakunnan tilannekuvaa ja tarkastellaan sitä, miltä tulevaisuus alueella näyttää. Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia maakunnalla on ja millaisesta osaamisesta voi tulevaisuudessa olla hyötyä?

Videota varten on haastateltu Savon maakuntaliiton Esavoennakoi 360° -hankkeessa työskenteleviä ennakointiasiantuntijoita Hanna Kautiaista ja Antti Rajalaa.

Hankkesta

Uusille urille – nuorten työelämävalmiuksien edistäminen -hanke

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Pin It on Pinterest