Ensihoidon perusteiden harjoitusviikko

Ensihoidon perusteet luovan pohjan kaikelle vaativammalle ensihoidolle. Harjoitusviikon jälkeen opiskelijat lähtevät harjoittelemaan ensihoitotyötä viideksi viikoksi ensihoitoyksiköihin ympäri Suomea. Käytännön harjoittelun jälkeen opinnot jatkuvat koululla vaativimpien eli ns. hoitotason opintojen merkeissä. Perusteissa luotu pohja ja toimintamallit ovat kuitenkin kaiken vaativamman ensihoidon perustana. 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ensihoidon AMK-opintoihin on koulutuksen alusta asti kuulunut ns. perustason viikko, jonka aikana opiskelijat suorittavat simuloituja, mutta mahdollisimman realistisia ensihoitotehtäviä. Ensihoitajakoulutuksen alkuaikoina ryhmät kävivät Pelastusopistolla Kuopiossa, jossa pelastusopiston opettajat vetivät kyseisen viikon. Vuodesta 2009 lähtien viikko on järjestetty Kotkassa kouluympäristössä, ensin Jylpyllä ja viimeiset vuodet Xamkin Kotkan kampuksellaEnsihoitajien perusteiden opinnot huipentuvat tähän viikkoon, jonka jälkeen opiskelijat lähtevät ensimmäiseen käytännön harjoitteluun ensihoitoyksiköihin. 

Kuva 1. Ensihoitoyksiköt asemapaikalla koulun ruokalan edustalla (kuva: Aki Viipuri)

Realistista harjoittelua kouluympäristössä Kotkassa

Viikolla ensihoitajat toimivat 5-7 hengen ryhmissä ja jokaisella ryhmällä on käytössä ambulanssi, jolla ensihoitotehtävät ajetaan. Viikon aikana ryhmät suorittavat 15-20 erilaista ensihoitotehtävää. Samanaikaisesti on käynnissä tehtävä jokaiselle ryhmälle, eli käytännössä viikon aikana koulun alueella on n. 50 ensihoitotehtävää. Kaksi opiskelijaa toimii ensihoitoyksikössä hoitajina ja suorittavat tehtävän. Yksi opiskelijoista toimii potilaana ja tarvittaessa toinen potilaan omaisena.

Lopuille opiskelijoista on erilaisia muita rooleja, jotka tukevat oppimista, kuten hätäkeskus ja ensihoitolääkäri, jolta pyydetään tarvittaessa hoito-ohje. Seuraajien tehtävänä on myös tarkkailla suorittajien toimintaa ja opetella antamaan rakentavaa palautetta. Suoritetun tehtävän jälkeen se käydään palautekeskustelussa opettajan johdolla läpi. Palautekeskustelulla on merkittävä rooli opiskelijoiden oppimisessa.

Ensihoitajille toimintamalli erilaisiin tilanteisiin

Tavoitteena perusteiden harjoitusviikolla on saada opiskelijoille potilasturvallinen toimintamalli erilaisiin ensihoitotilanteisiin. Viikon aikana korostuu hoidon kokonaisuus, eli tutkimisen ja hoidon jälkeen potilaat siirretään autoon ja kuljetetaan koulun minisairaalaan tai jossain tilanteissa jätetään kuljettamatta, jos kuljetukselle ei ole tarvetta. Perusteiden viikolla sovelletaan myös aikaisemmin opeteltua teoriaa käytännön tilanteisiin. Tehtävien vaatimustaso kasvaa viikon edetessä. Alkuviikosta pääpaino on tehtävänhallinnassa, eli yksittäisen ensihoitotehtävän läpiviennissä. Loppuviikosta painopiste siirtyy viranomaisyhteistyöhön ja päätöksentekoon. 

Kuva 2. Pudonneen potilaan luovuttaminen ja raportti sairaalaan (lavastettu kuva: Aki Viipuri)

Opiskelijat harjoittelevat viikolla sisätautipotilaiden hoitoa, mutta myös vammautumiset ja väkivalta kuuluvat viikon sisältöönneurologista sairautta tai mielenterveysongelmista kärsivän potilaan hoitoa unohtamattaJoskus ensihoitotehtävä päättyy kuolemaan ja ensihoitajan pitää kertoa kuolleen ihmisen omaiselle esimerkiksi, että tämän puoliso on menehtynyt. Ihmisen huomioiminen ja akuutissa kriisissä olevan ihmisen hoitaminen vaatii myös harjoittelua.  

Kuva 3. Ensihoitajat kertovat rouvalle hänen miehensä menehtyneen elvytyksestä huolimatta (lavastettu kuva: Aki Viipuri)

Tehtävien realistisuus tuo mielekkyyttä harjoitteluun

Opettajien tehtävä on luoda harjoituksista niin realistisia, kuin se kouluympäristössä on mahdollista. Pääsääntöisesti kaikki tehtävät pohjautuvatkin opettajien itse suorittamiin oikeisiin ensihoitotehtäviin. Rasteilla kaikki potilaiden tutkimus ja hoitotoimenpiteet suoritetaan niin oikein, kuin se vain on mahdollista. Jos potilas tarvitsee nestehoitoa, laitetaan hänelle kanyyli suoneen ja aloitetaan nesteytys. Harjoitusvälineiden avulla potilaan elintoiminnoista saadaan haluttuja, eikä opettajan tarvitse kertoa poikkeavia arvoja. Realismin lisäämiseksi hyödynnetään ulkopuolisia potilaita aina, kun vain on mahdollista. Opettajien tehtävä on ohjeistaa potilaat toimimaan ja näyttelemään halutulla tavalla.  

Tehtävät sijaitsevat pääsääntöisesti koulun sisällä tai sen välittömässä läheisyydessä. Osa tehtävistä suoritetaan ulkona riippumatta säästä, koska oikeastikin tilanteita sattuu huonoissa olosuhteissa ja silloin hoitotaktiikka pitää valita sen mukaisesti. Myös koulun alueella oleva harjoituskerrostalo on viikon aikana kovassa käytössä. Talossa on kaksi harjoituskäytössä olevaa huoneistoa ja siellä potilaan hoito ja siirto rappukäytävää pitkin autolle vastaa täysin oikeita olosuhteita. Moni opiskelija tai henkilökuntaan kuuluva on saattanut nähdä myös elvytystilanteen tai vastaavan viikon aikana Xamkin Kotkan kampuksen aulassa tai muussa tilassa. Tarkoituksena on totuttaa opiskelijoita toimimaan julkisissa tiloissa ihmisten silmien alla. 

Kuva 4. Puukotettu potilas odottaa auttajiaan kerrostalon kylpyhuoneessa (lavastettu kuva: Aki Viipuri)

Työelämä mukana harjoitusviikolla

Realistisen harjoitusviikon mahdollistaa tiivis yhteistyö eri työelämätahojen kanssa. Xamkin ambulanssin lisäksi autoja viikoille on saatu Kymenlaaksossa toimivilta ensihoidon palveluntuottajilta, Kymsotelta, 9Livesiltä ja MedgroupiltaJokaisella viikolla on ollut myös tuntiopettajana alueen ensihoitajia. Kymenlaakson pelastuslaitos on ollut vahvasti mukana työvuoron panoksella liikenneonnettomuus ja autonpurkuharjoituksessa. Tulipalotehtävään on myöskin saatu pelastuslaitoksen paloauto ja viimeisimmässä harjoituksessa mukana oli Kotkan VPK:n miehistö, joka harjoitteli viranomaisyhteistyön lisäksi samalla omaa toimintaansa. 

Kuva 5. Yhteistyön harjoittelu pelastustoimen kanssa liikenneonnettomuus tehtävällä (lavastettu kuva: Aki Viipuri)

Tunteet näkyvät viikon aikana

Viikko on antoisa ja raskas opiskelijoille, koska päivät ovat pitkiä ja jokaisen täytyy olla mukana koko ajan täysillä. Viikon aikana onkin opiskelijoilla nähty kaikenlaisia tunteita naurusta itkuun ja onnistumisen ilosta epäonnistumisen tunteeseen. Lähes jokaisen ensihoitajaopiskelijan mielestä viikko on kuitenkin koulun paras ja opettavaisin viikko, jonka muistaa koko loppuelämän. Viikon aikana opiskelijat myös oppivat itsestään ja toisista ryhmäläisistä paljon. 

Ensihoidon perusteet luovan pohjan kaikelle vaativammalle ensihoidolle. Harjoitusviikon jälkeen opiskelijat lähtevät harjoittelemaan ensihoitotyötä viideksi viikoksi ensihoitoyksiköihin ympäri Suomea. Käytännön harjoittelun jälkeen opinnot jatkuvat koululla vaativimpien eli ns. hoitotason opintojen merkeissäPerusteissa luotu pohja ja toimintamallit ovat kuitenkin kaiken vaativamman ensihoidon perustana. 

Pin It on Pinterest