Fuusion avulla kansainväliseksi yliopistoksi

Espanjalaisen Vicin kaupungin yliopisto (UVIC) perustettiin 1997, joskin opisto- ym. historia ulottuu pidemmälle. UVIC on muodostettu fuusion kautta. UVIC:lla on kaksi pääkampusta ja pari pienempää, joista muotoilun koulutus sijaitsee Barcelonassa. Pääosa UVIC:sta sijaitsee noin 70 kilometrin päässä Barcelonasta. Barcelona on UVIC:lle sekä mahdollisuus että uhka, koska se on Viciä huomattavasti vetovoimaisempi paikkakuntana.

UVIC antaa kandidaatti-, maisteri- ja tohtoritason opetusta sekä tekee tutkimus- ja kehitystyötä (tki) usealla alalla. UVIC on jokseenkin samankokoinen kuin Xamk, fuusioitunut useasta eri opistosta ja korkeakoulusta, ja toimii usealla kampuksella. Lisäksi UVIC:lla on tärkeä aluekehittämisen rooli, jonka tärkeys näkyy rehtorin mukaan myös siinä, että sen hallitus koostuu alueen päättäjistä.

Tutkimuksesta vastaavan vararehtorin mukaan UVIC:n profiilialoja ovat koulutus, tasa-arvotutkimus (gender studies), terveys ja sosiaaliala, urheilu sekä kestävä kehitys laajasti ottaen. Lisäksi poikkileikkaavia tki-aloja on useita, esimerkiksi liiketalous. Tki-toiminnan volyymi rahoituksen määrällä on kasvanut nykyiseen n. 13 miljoonaan euroon, josta pääosa on edelleen alueellista rahoitusta. UVIC on kasvattanut myös muun tki-rahoituksen määrää ja instrumentteja.

 

Tavoitteena on entistäkin vahvempi kansainvälisyys

Yksi keskeinen kansainvälisen toiminnan muoto on yhteistyö kumppaniyliopistojen kanssa. UVIC järjesti partnereilleen tapaamisen syyskuussa heti Sevillassa pidetyn EAIE:n (European Association for International Education) jälkeen. Partnereiden edustajia olikin lähes 20 eri puolilta maailmaa. Edustin siellä Xamkia yhdessä Marja-Liisa Kakkosen kanssa. UVIC on ollut Mamkin partneri IBSEN-verkoston (International Business Studies Exchange Network) kautta jo parikymmentä vuotta.

UVIC:sta jäi päällimmäisenä mieleen se, että strategisella ja visionäärisellä työllä ja paneutumisella on lyhyessäkin ajassa mahdollisuus kehittää monialainen ja kansainvälinen yliopisto kaikkine tutkintotasoineen. UVIC:n kansainvälisen toiminnan painopiste on siirtynyt Aasiaan. Hauska yksityiskohta kansainvälisistä opiskelijoista UVIC:ssa oli, että suurin kansallisuusryhmä oli ranskalaiset.

Opiskelijat ja koulutus kulkevat vapaasti ja haastavat samalla perinteiset korkeakoulujen toimintamuodot.

Korkeakoulujen tki-toiminnan laajentuminen ja fuusioituminen niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa on hyvin tavallinen kehityskulku – monipuolisuus ja suuruus mahdollistavat jatkuvuuden ja elinvoiman ylläpitämisen. Korkeakoulutuksen kenttä on entisestään globaalistunut: opiskelijat ja koulutus kulkevat vapaasti ja haastavat samalla perinteiset korkeakoulujen toimintamuodot.

Xamkin uuden strategian kansainvälisyyden painotukset kaikessa toiminnassa ja strategiset valinnat antavat hyvät mahdollisuudet saavuttaa uutta kasvua ja kehitystä samaan tapaan, joskaan suomalainen korkeakoulupolitiikka ei toistaiseksi kaikkia kehityskulkuja mahdollista. Sekä kotikansainvälistyminen että globaali kansainvälistyminen avaavat meitä uudistumaan ja kehittämään yhdessä opiskelijoiden ja kumppaneiden kanssa uudenlaista korkeakoulutusta.

Verkottunut, kansainvälinen ja ketterä uudistuja menestyy tulevaisuuden korkeakoulumarkkinoilla.

 

LÄHTEET

  • EAIE
  • IBSEN Network
  • University of Vic
  • Välimaa, J. & Neuvonen-Rauhala, M-L. 2010. ”We are a Training and Development Organization” – Research in Finnish polytechnics. In Kyvik, S. & Lepori, B. (eds.). The Research Mission of Higher Education Institutions outside the University Sector. Striving for Differentiation. ISBN 978-1-4020-9243-5. Springer.
  • Xamkin strategia

 

Pin It on Pinterest