Hyvinvointiviikot tukemassa ikäihmisen terveyttä

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Savonlinnan kampuksella järjestettiin keväällä 2019 Hyvinvointiviikot Savonlinnassa toimiville yhdistyksille. Kaksi kertaa vuodessa järjestettävät Hyvinvointiviikot ovat osa gerontologisen hoitotyön harjoittelua.

Tänä keväänä asiakkaina oli Savonlinnan Karjalaiset Martat ja Savonlinnan seudun Parkinson-kerho. Osallistujia oli noin neljäkymmentä. Savonlinnan Karjalaiset Martat ja Parkinson kerho ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä ja joka kerta innoissaan osallistumassa Hyvinvointiviikoille.

Asiakkaille järjestettiin ohjelmaa kolmen viikon ajan kahtena päivänä viikossa, tarkoituksena antaa asiakkaille mahdollisimman paljon Hyvinvointiviikoista. Toiveena oli, että asiakkaille jäisi käteen uusia ideoita sekä tietoa terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisestä. Uskomme, että he tulevat hyödyntämään näitä asioita.

Hyvinvointiviikkojen yhtenä tarkoituksena oli tukea ikäihmisen toimintakykyä. Asiakkaille tuntui olevan hyvin tärkeää saada osallistua näille viikoille. Ohjelmaa järjestettiin fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky huomioiden. Toimintaan sisältyi pallopelejä, tietoiskuja terveydestä ja askartelua, mutta tärkeimpänä asiana tuntui olevan mukava yhdessä olo.

Tietoiskut käsittelivät terveellisiä elämäntapoja, kerroimme erilaisista kansansairauksista ja asiakkaat saivat meiltä myös infopaketteja kotiin vietäväksi. Kaikkeen järjestämäämme toimintaan asiakkaat lähtivät innoissaan mukaan.

Monet asiakkaista olivat osallistuneet Hyvinvointiviikoille jo useampana vuonna ja näin ollen monet asiat olivat heille jo tuttuja. Asiakkaat kuitenkin jaksoivat kiitellä, että joka vuosi heille keksitään uutta ja mielekästä tekemistä ja toimintaa. Asiakkaat kertoivat myös Hyvinvointiviikkojen olevan mukavaa vaihtelua arkeen.

Hyvinvointiviikoilla vallitsi lämmin tunnelma opiskelijoiden ja asiakkaiden välisen hyvän ilmapiirin vuoksi.

Kaikilla oli mukavaa ja opimme toinen toisiltamme.

Jokaiseen aktiviteettiin pystyi osallistumaan omien voimavarojen mukaan ja tunnelma oli koko ajan rento ja kannustava.

Kaiken kaikkiaan asiakkaat tuntuivat olevan todella kiitollisia ja harmittelivat hyvinvointiviikkojen loppumista. Asiakkailta saadun positiivisen palautteen vuoksi uskomme yhteistyön jatkuvan.

Hyvinvointiviikoilla kehitettiin opiskelijoiden valmiuksia kohdata ikäihminen hoitotyön asiakkaana, opiskelijat saivat valmiuksia arvioida, edistää ja ylläpitää asiakkaiden toimintakykyä sekä harjoittelivat kädentaitoja perusmittauksien ja toimintakykyä mittaavien testien avulla.

Harjoittelun keskiössä oli olemassa olevan terveys ja toimintakyky, ei niinkään sairaudet ja niiden hoitaminen. Opiskelijat kokivat hyvinvointiviikkojen olevan positiivisella tavalla erilainen harjoittelu verrattuna laitoksessa tapahtuvaan harjoitteluun.

Pin It on Pinterest