Opiskeluhyvinvointia edistetään valtakunnallisella yhteistyöllä

Nuoria henkilöitä istumassa läppäreiden ääressä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on mukana koordinoimassa kansallisia opiskeluhyvinvointihankkeita yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa .

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi syksyllä 2021 korkeakouluille yhteensä 6 miljoonaa euroa erityisavustuksia koronaepidemian vuoksi tehtäviin toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on edistää korkeakouluopiskelijoiden ohjausta, opiskelijahyvinvointia, opintojen etenemisen tukea sekä tasoittaa syntynyttä oppimisvajetta. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk – sai yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa 320 000 € rahoituksen hankeverkostoa koordinoivalle KOHO-hankkeelle.

KOHO on kaksivuotinen hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa ohjauksen, opiskeluhyvinvoinnin ja opintojen etenemisen tukemista suomalaisessa korkeakoulutuksessa, tukien yhdenvertaisesti kaikkien opiskelijoiden oppimista ja opiskelua. Hankkeen koordinoinnissa keskitytään verkostoyhteisyön kehittämiseen sekä toimivien ja hyvien käytänteiden jakamiseen. 

– Jo hakemusvaihe toteutettiin verkoston yhteistyönä. Syksyllä 2021 Jyväskylän yliopisto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu kutsuivat koolle korkeakoulujen hyvinvoinnin ja ohjauksen toimijoita kartoittamaan yhteistyön ja koordinoinnin tarpeita, kertoo Leena Penttinen Jyväskylän yliopistosta. 

Tukea tarvitsevien opiskelijoiden tavoittaminen

KOHOn toiminta käynnistettiin keväällä 2022 kokoamalla korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointihankkeiden toimijoita webinaareihin yhteiseen keskusteluun ja jakamaan eri hankkeiden toimintamalleja. Lisäksi on kerätty haastatteluaineistoa korkeakoulukohtaisista ohjauksen ja opiskeluhyvinvoinnin kysymyksistä. 

Kevään yhteistyön pohjalta on jäsennetty yhteisesti jaettuja teemoja, jotka ovat näyttäytyneet keskeisinä haasteina opiskeluhyvinvointityössä erityisesti koronapandemian aikana. Opiskeluhyvinvointityössä yhtenä suurimpana haasteena on tukea tarvitsevien opiskelijoiden tunnistaminen ja tavoittaminen. Ohjauksen ja palvelujen saavutettavuus on herättänyt runsaasti keskustelua.  

Koronapandemia on myös nostanut esille yhteisöllisyyden merkityksen uudella tavalla. Korkeakoulut ovat kehittäneet opintopolun vertaistukea ja mm. erilaisten hyvinvointi-, liikuntatutoreiden roolia ohjauksen kokonaisuudessa. Etäopiskelussa on korostunut opiskelutaitojen merkitys opintojen etenemiselle. Entistä tietoisemmin on alettu kiinnittää huomiota moninaisten oppijoiden tukemiseen ja erityispedagogiseen osaamiseen. 

- Opiskelijoiden hyvinvoinnin perusta muodostuu myös laadukkaasta pedagogiikasta. Pedagoginen hyvinvointi ja opettajien ohjausosaamisen kehittäminen ovat yksi laajalti keskusteluttaneista teemoista, toteaa Heini Väisänen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. 

Opiskeluhyvinvointitiedon keruu ja tietopankki

Korkeakouluverkostoa osallistavalla työskentelyllä rakennetaan myös korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja hyvinvoinnin kehittäjäyhteisöä, joka edistää resurssitehokasta ja kestävää toimintaa. Lisäksi kootaan ohjauksen, hyvinvoinnin ja oppimisen tuen yhteinen tietopankki hyvistä käytänteistä ja toimintamalleista. Tietoa hyvistä välineistä ja käytänteistä sijoitetaan vuoden 2023 aikana kansalliseen Avointen oppimateriaalien kirjastoon (AOE), joka on avoin kaikille.  

Lukuvuoden 2022–2023 aikana järjestetään hyvinvointityön toimijoille verkostotyötä tukevia tapaamisia sekä kaikille avoimia webinaareja. Ensimmäinen avoin webinaari järjestettiin 12.10. teemalla ”Opiskelutaidot ja tukea tarvitsevien tavoittaminen”. Ensi keväänä on luvassa kolme avointa webinaaria: 26.1.2023 teemana on ”Opiskeluhyvinvointi kuuluu kaikille – yhteisöllisyyttä, vertaistukea ja pedagogiikkaa”, 5.4.2023 ”Opiskeluhyvinvointityön tuloksellisuus – opiskelukyvyn ja -hyvinvoinnin mittareita” ja 11.5.2023 ”Strateginen opiskeluhyvinvointityö uudessa normaalissa”. Lämpimästi tervetuloa kuulolle! 

Pin It on Pinterest