Postia Villa Karosta

Villa Karo. Kuvaaja Sampo Kiviniemi.

Villa Karo on suomalais-länsiafrikkalainen kulttuurikeskus, joka sijaitsee Grand-Popon kylässä Beninissä. Sen on perustanut kirjailija Juha Vakkuri 22 vuotta sitten. Keskuksen tarkoituksena on lisätä taiteilijoiden, tutkijoiden ja kulttuurivaikuttajien tuntemusta Länsi-Afrikasta ja edistää kulttuurista kanssakäymistä ja vuorovaikutusta Suomen ja Länsi-Afrikan välillä. Tarjolla tähän on residenssityöskentelytiloja ja yhteistyömahdollisuuksia.

Sain postia Villa Karosta, Opetus- ja Kulttuuriministeriön yleisavustuksen leikkaukset kahtena edellisenä vuonna osuvat heihin kipeästi ja Länsi-Afrikassa hinnat nousevat vauhdilla. Lisää jäseniä ja tuottavaa toimintaa tarvitaan. Olen vieraillut Grand-Popossa kahdesti. Ensimmäisen vierailuni aihe vuonna 2019 oli osallistuminen ETVAX-rokotetutkimukseen ja toisella kerralla pari vuotta myöhemmin vein opiskelijoideni julistenäyttelyn Villa Karon näyttelytilaan.

Rokotetutkimus

ETECbakteeri on yleisimpiä ripulin aiheuttajia kehitysmaiden lapsilla ja matkailijoilla Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Helsingin yliopiston mukaan bakteerin arvioidaan aiheuttavan vuosittain yli puoli miljoonaa alle 5-vuotiaan lapsen kuolemaa ja noin 12 miljoonaa matkailijoiden ripulitautia.

Villa Karo rakensi Scandinavian Biopharman tilauksesta Grand-Popoon tutkimuskeskuksen laboratorioineen, jossa tutkimuksesta vastasi Helsingin yliopiston professori Anu Kantele. Tutkimuskeskuksessa työskenteli lääketieteen ja laboratorioalan ammattilaisia Suomesta. Kahden vuoden aikana (2017-2019) 729 vapaaehtoista suomalaista matkusti Beniniin Villa Karon järjestämälle “ripulireissulle”.

“Ripulireissu”

Näyttely valmiina avajaisia varten.

Osallistuin viimeiseen 44. rokotetutkimusmatkaan yhdessä 37 muun suomalaisen kanssa. Rokotetutkimus vaati näytteiden ottamista, raportointia, päiväkirjanpitoa ja jälkiseurantaa. Osa matkalaisista oli saanut lumevalmistetta ja osa testattavaa Etvax-rokotetta. Matkajärjestelyihin kuului majoituksen lisäksi retkiohjelmaa, jonka puitteissa vierailimme Beninin historiallisissa ja maantieteellisesti mielenkiintoisissa kohteissa, sekä Togossa.

Itse Grand-Popon kylä tuli vajaan kahden viikon vierailulla varsin tutuksi, kun matkakavereiden kanssa kiertelimme tutustumassa kylän elämään ja iltaisin kokoonnuimme viettämään yhdessä aikaa Villa Karossa tai kylän illanviettopaikoissa. Grand-Popo on viehättävä pieni kalastajakylä, jossa turismi on vähäistä. Meri on vieressä tuomassa asukkaille elantoa, mutta voimakkaiden virtausten vuoksi uiminen ei ole mahdollista. Paikasta toiseen siirtyminen hoitui mopotaksien kyydissä, joita päristelikin ihan kiitettävästi pitkin kylän raittia. Matkani aikana dokumentaristi Mia Halme kuvasi aiheesta dokumenttia, joka on sittemmin julkaistu nimellä ’Missä tiet kohtaavat’.

Moninainen retkiohjelma vei meitä veneretkelle Mono-joen suistoon, ihastuttavaan Ganviehen, Dahomeyn kuningaskunnan pääkaupunki Abomeyhin ja Togon fetissi-torille. Matkapäivien edetessä tuotimme runsaasti näytteitä tutkimuskeskuksen käyttöön, vaikka itse olinkin koko matkan ajan terve hoitivat muut reissulaiset tätä puolta ahkerasti.

Villa Karo julisteet

Rokotetutkimusmatka poiki paitsi ystäviä, sekä Suomessa että Beninissä, myös yhteistyöprojektin Villa Karon kanssa. Graafisen muotoilun opiskelijat saivat julistepaja opintojaksoni tehtävänä ideoida ja suunnitella julisteita aiheesta Afrikka ja Villa Karo.

Julisteiden tarkoituksena oli kertoa Afrikasta, kulttuurikeskuksen olemassaolosta ja toiminnasta sekä tukea keskusta muotoilun keinoin. Taustatyönä opiskelijani tutkivat Beninin historiaa ja kulttuuria, sekä saivat käyttöönsä kuvapankin Beninin maisema- ja luontokuvista.

Opiskelijoiden työn tuloksena syntyi sarja hienoja näkemyksiä Villa Karosta kiteytettynä julisteen muotoon. Syyslomani aikana vein valmiit julisteet Beniniin, Villa Karon näyttelytilaan, jossa olimme sopineet samanaikaisesti pidettävän stipendiaatti Hannu Tuomisen100 Grand-Popon lintua’ -kirjaan liittyvien kuvien näyttelyn.

Tulostin julisteet etukäteen valmiiksi koululla ja rulla siirtyi matkatavarana Helsingistä Cotonouhun. Näyttelyn avajaisissa musiikista vastasi paikallinen rumpubändi ja tarjoilun järjesti Villa Karo.

Tiina Pullin juliste

Julia Poriskaloffin juliste

Riikka Nousiaisen juliste

Mahdollisuuksien Afrikka

Valtioneuvosto on julkaisut Suomen Afrikka-strategian vuonna 2021. Strategian mukaan Suomi on sitoutunut edistämään kulttuurillista ja kielellistä moninaisuutta ja näkee kulttuurin ja taiteen tärkeinä keinoina vahvistaa yhteiskuntien koheesiota.

Ihmisten ja yhteisöjen yhteydet ja parempi kulttuurinen ymmärrys ovat perusta vahvemmille suhteille sekä politiikassa että taloudessa. Vahvempien suhteiden kehittämisessä keskeistä on yhteyksien lisääminen afrikkalaisten ja suomalaisten nuorten välillä.

Afrikan 1,3 miljardista ihmisestä 70 % on alle 30-vuotiaita, ja nopean väestönkasvun myötä nuorten määrä kasvaa edelleen. Nuoret ovat Afrikan maiden kehityksen kannalta tärkeä voimavara. Oppiminen ja koulutus sisältävät paljon kaupallisia mahdollisuuksia suomalaisyrityksille ja myös luovat alat voivat tarjota uusia avauksia tällä alueella.

Työharjoittelijaksi Villa Karoon?

Opetushallituksen kansainvälistymispalvelut rahoittaa Villa Karon kahdesti vuodessa haussa olevan harjoittelupaikan korkeakouluopiskelijalle. Vuosien varrella Villa Karossa on ollut jo 47 työharjoittelijaa.

Harjoittelijoiden tehtävänä on olla kulttuurikeskuksessa suomalaisena yhteyshenkilönä ja huolehtia keskuksen erilaisista toiminnoista kuten kirjastosta ja näyttelyopastuksista.

Beninin virallinen kieli on ranska, joten harjoittelija hoitaa myös tulkkaus- ja käännöstehtäviä. Seuraava haku syksyn 2023 työharjoittelupaikasta päättyy helmikuussa.

Lähteet

Villa Karo. 2022. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://villakaro.org/tietoa-meista/  [viitattu 8.10.2022].

Suomen tietotoimisto. 2020.  WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.sttinfo.fi/tiedote/ripulirokotetutkimuksesta-lupaavia-tuloksia-uudella-rokotteella-56-prosentin-suojateho-vakavimpia-ripulitauteja-vastaan?publisherId=3747&releaseId=69881799 [viitattu 8.10.2022].

Helsingin yliopistollinen sairaala. 2022. WWW-dokumentti. Saatavissa:  https://www.hus.fi/tutkimus-ja-opetus/tutkimukset/meilahden-rokotetutkimuskeskus-mevac/rokotetutkimukset#randomoitu-lumekontrolloitu-f [viitattu 8.10.2022].

Suomen Afrikka-strategia: Kohti vahvempaa poliittista ja taloudellista kumppanuutta. Ulkoministeriö. Valtioneuvoston julkaisuja 2021:19. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162950 [viitattu 8.10.2022].

Opetushallitus. 2022. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/harjoittelupaikat-suomen-kulttuuri-ja-tiedeinstituuteissa-syksyn-2022-hakukierroksella [viitattu 9.10.2022].

Pin It on Pinterest