Rajatonta oppimista Pietarissa

Lehtori Jussi Hänninen kertomassa kertoi korkeakoulutuksen kansainvälistymisen menneistä ja tulevista yhteistyömuodoista erityisesti terveydenhoitoalalla.

Lokakuussa 2018 järjestetty Learning unlimited -seminaari Pietarissa tarjosi Xamkin pietarilaisille yhteistyöoppilaitoksille tietoa verkko-oppimisesta.

Kotka-päivien yhteydessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu piti 27.10.2018 oman seminaarin yhteistyökumppaneilleen Suomi-talossa. Mukana oli edustajia sekä Xamkista että viidestä eri yhteistyöoppilaitoksesta Pietarista.

Seminaarin tavoitteena oli käsitellä verkko-opetusta oppimisen apuna, kun opiskelijat ovat kaukana tai muuten estyneitä tulemaan lähiopetukseen. Verkko-opiskelu mahdollistaa itsenäisen opiskelun itselle sopivaan aikaan omassa tahdissa. Varsinkin monelle aikuisopiskelijoille se tuntuu sopivalta opiskelumuotona.

Teema valittiin Kotka-päivään lähinnä ajankohtaisuuden ja kiinnostavuuden vuoksi. Verkko-opetuksen avulla voidaan mahdollisesti myös syventää yhteistyötä venäläisten partnerien kanssa.

Lehtori, Venäjä-sparraaja Marja-Liisa Sirén-Huhtinen toivotti vieraat tervetulleiksi Suomi-talolle, minkä jälkeen lehtori Jussi Hänninen kertoi korkeakoulutuksen kansainvälistymisestä, menneistä ja tulevista yhteistyömuodoista erityisesti terveydenhoitoalalla. Verkko-opetuksen koordinaattori Mirva Pilli-Sihvola kertoi eLearningista ja Xamkin e-kampus-toiminnasta. Lehtori Ksenia Sharapova esitteli yrittäjyyteen liittyvää verkkokurssiaan Startup Passion Mooc, johon toivotaan osallistujia ulkomailta.

Tarjolla laajasti tietoa Xamkin verkko-opinnoista

Marja-Liisa Sirén-Huhtinen kertoi suomalais-venäläisen yhteistyön käytänteistä kielen ja kulttuurin opetuksen alalla. Tällä hetkellä on monia hyviä käytänteitä tandem-opetuksen, ammattialan ja kielen integroinnista ja opettajavaihdon saralla partnerioppilaitosten kanssa. Yliopettaja Satu Peltola ja lehtori Jarkko Ansamäki kertoivat kokemuksistaan eMentoroinnista ja miten yhteisopettajuus mahdollistaa monenlaisen uuden kokeilemisen opetuksen alalla. Lehtori Marjo Suviranta esitteli palvelumuotoilun verkkokoulutusta, joka on vasta ensimmäistä kertaa starttaamassa ja tuo opettajallekin uusia haasteita. Tutkimuspäällikkö Olli-Pekka Brunila kertoi Xamkin tutkimus- ja hanketoiminnasta lähinnä logistiikan ja merenkulun alalla. Tutkimuspäällikkö Hannele Saunders kertoi hankkeesta, jossa on kehitelty kokemuspohjaista käytäntöä ja standardisoitua kilpailukyvyn arviointia hoitoalalle.

Seminaari herätti vilkasta keskustelua osallistujissa. Loppukeskustelun perusteella käytännönläheisen työpaja-tyyppisen eLearning-seminaarin järjestäminen kiinnostaisi kuulijoita erityisesti, myös ammatillisen tandem-opetuksen järjestäminen tuntui kiinnostavalta.

Yhteistyötä on tärkeää jatkaa ja käytännönläheiset tavoitteet ovat parhaita saamaan jotain konkreettista aikaiseksi koulutusviennin alalla. Sovittiin, että jatketaan asian käsittelyä seuraavassa tapaamisessa. Tarkoituksena onkin mennä keskustelemaan vielä ennen joulua koulutusjohtaja Seija Aallon johdolla ainakin kahteen yhteistyöoppilaitokseen konkreettisista toimista kielten verkko-opetustyöpajojen järjestämiseksi.

Pin It on Pinterest