Rajoja ylittävää kivunhoitoa hoitotyön opetuksessa

Kivunhoidon intensiivikurssin osallistujat tutustuivat suomalaiseen kulttuuriin muun muassa saunomalla ja pulahtamalla avantoon.

Xamkin terveydenhoitoalan opiskelijat osallistuivat kansainväliseen intensiiviviikkoon, jonka aiheena oli kivunhoito.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla ja belgialaisella Odisee University Collegella on ollut yhteistyötä jo useamman vuoden ajan. Keväällä 2018 yhteistyön tiimoilta järjestettiin Pain Management kurssi.

Kurssin tarkoituksena oli vahvistaa opiskelijoiden näyttöön perustuvaa toimintaa hoitotyössä, tarkastelemalla erilaisia kivun arviointiin ja hoitoon liittyviä suosituksia kahden eri maan näkökulmasta. Kivun hoito on yksi iso osa hoitotyötä kaikkialla maailmassa. Kivun hoidon hoitosuositukset ovat usein kuitenkin maakohtaisia.

Kurssi toteutettiin viiden opintopisteen laajuisena kokonaisuutena, joka sisälsi ennakkotehtävän, viiden päivän intensiiviviikon samanaikaisesti Kotkassa ja Brysselissä, sekä kirjallisen yksilötehtävän. Intensiiviviikon aikana Xamkin kahdeksan opiskelijaa suoritti kurssia Odiseen Brysselin kampuksella. Opiskelijat olivat sairaanhoidon, ensihoidon ja terveydenhoidon sekä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoita.

Kurssin osallistujia yhteiskuvassa kamuksen pihalla.

Opiskelijoiden mukana Brysseliin matkusti opettaja. Xamkin Kotkan Kampukselle saapui kahdeksan opiskelijaa ja yksi opettaja. Molemmissa kouluissa kurssille osallistui myös paikallisia opiskelijoita ja opettajia, joiden ohjauksessa opiskelijat työskentelivät monikulttuurisissa pienryhmissä.

Intensiiviviikon sisältö ja rakenne olivat molemmissa kouluissa yhtenäiset, ja kuulumisia vaihdettiin viikon aikana Skypen välityksellä.  Opiskelijat kävivät tutustumassa kivun hoitoon sairaaloissa ja klinikoilla, sekä perehtyivät kivun hoitoon liittyvään tutkittuun tietoon ja suosituksiin.

Ryhmien tehtävänä oli tarkastella kivun arviointia ja hoitoa tietyn kiputyypin näkökulmasta ja tuottaa siitä intensiiviviikolla ryhmätyö, jonka perusteella jokainen opiskelija kirjoitti aiheesta yksilötehtävän. Viikon lopussa pienryhmät esittelivät ryhmätöidensä tuotokset.

Kipu maailmanlaajuinen ilmiö, hoitosuositukset vaihtelevat

Opiskelijoiden esitysten ja kirjallisten tehtävien perustella opiskelijat oppivat tarkastelemaan kivunhoitoa monipuolisesti. Opiskelijat toivat esiin, että vaikka kipu subjektiivisena kokemuksena on maailmanlaajuinen ilmiö, sen hoito ja hoitosuositukset voivat olla hyvinkin erilaisia.

Suomen ja Belgian kivunhoidon suosituksista löytyy yhtäläisyyksiä, että eroavaisuuksia. Esimerkkinä eroavaisuuksista mainittakoon, että Suomessa usein yritetään kipua hoitaa fysioterapialla, kun taas Belgiassa turvaudutaan nopeammin leikkaushoitoon.

Myös kielitaito kehittyi

Hoitotyön osaamisen kehittymisen lisäksi, opiskelijat pääsivät kehittämään muun muassa kielitaitoaan. Moni opiskelija jännitti aluksi englanninkielen käyttöä, mutta viikon aikana tuli monia onnistumisen kokemuksia.

Xamkin opiskelijat toimivat hienosti vieraiden isäntinä ja emäntinä, huolehtien kuljetuksista ja muista käytännön järjestelyistä. Kansainvälinen yhteistyö auttaa opiskelijoita myös verkostoitumaan. Tätä varten Kotkassa vietettiin lisäksi paljon vapaa-aikaa yhdessä. Verkostoitumista mahdollistettiin suomalaisen perinteen mukaisesti saunassa ja avannossa, johon kaikki opiskelijat reippaasti uskaltautuivat.

Kurssilta saatu palaute oli pääsääntöisesti positiivista. Opiskelijat kokivat oppineensa monipuolisesti kivun hoidosta ja eri maiden suosituksista ja käytänteistä. Oppia tuli myös molempien maiden kulttuureista ja kulttuurien välisestä yhteistyöstä.

Englanninkielellä suoritettu intensiiviviikko vahvisti opiskelijoiden kielitaitoa, ja uskallusta käyttää vierasta kieltä myös ammatillisissa yhteyksissä.  Osa opiskelijoista solmi myös uusia ystävyyssuhteita.

Palautteen perusteella Pain management kurssia kehitetään ja tavoitteena olisi saada siitä joka vuotinen.

 

Pin It on Pinterest