Sairaanhoitajaopiskelijat mukana ikäihmisten Aivopäivässä Savonlinnassa

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toisen vuosikurssin sairaanhoitajaopiskelijat Savonlinnasta osallistuivat Neuvontapiste Nestorissa järjestettyyn aivopäivään 15.3.2019.

Opiskelijat järjestivät neuvontapiste Nestorissa erilaisia toimintarasteja ikäihmisille. Rastit painottuivat aivoterveyteen, sillä tämä viikko 11 oli valtakunnallinen aivoviikko. Rasteilla oli muun muassa verenpaineen ja verensokerin mittausta, bingoa, sanapeli muistin tueksi sekä toimintakyvyn mittausta. Paikalla oli myös Parkinson-yhdistys, joka antoi tietoa Parkinsonin taudista.

Neuvontapiste Nestori sijaitsee Savonlinnan pääkirjastolla 1. kerroksessa. Nestori on Sosterin ylläpitämä neuvontapiste, jossa tarjotaan ikääntyneille ja heidän läheisilleen maksutonta neuvontaa ja ohjausta ilman ajanvarausta. Nestorissa voi saada tietoa muun muassa hyvinvointiin liittyvistä palveluista, etuuksista, harrastetoiminnasta sekä muista ikäihmisille tärkeistä asioista.

Toinen yhteistyökumppani oli muistiluotsi. Muistiluotsin tehtävänä on antaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa muistisairaille ja heidän läheisilleen. Muistiluotsi tarjoaa ohjausta ja neuvontaa muistisairauksiin, muistisairauksien hoitoon ja kuntoutukseen puhelimitse ja kasvotusten. Muistineuvo on vapaaehtoistoimintaan perustuva tukipuhelin, joka tarjoaa ohjausta ja neuvontaa muistisairauksiin.

Tapahtuma toi paikalle paljon ikääntyneitä. Kävijät saivat aina jokaiselta rastilta pieniä tietoiskuja suullisesti ja kirjallisesti. Tietoiskut koskivat verenpaineen, verensokerin ja ravitsemuksen vaikutuksia aivoterveyteen. Asiakkaat saivat myös tietoa siitä, miten he voivat itse parantaa aivoterveyttään.

Verensokerin mittauksissa tulokset olivat pääosin hyviä. Muutamilla kävijöillä sokerit saattoivat olla hieman yli viitearvon mikä saattoi selittyä sillä, että he olivat syöneet vähän aikaa sitten. Osalla sokerit olivat yli viitearvojen, vaikka syömisestä oli kulunut jo useampia tunteja. Tällöin he saivatkin ohjausta verensokerin tarkkailuun, muutamat kävijät olivat itse jo tietoisia korkeasta verensokeri tasostaan.

Verenpaineen mittauksessakin arvot olivat pääosin hyviä. Kuitenkin moni yllättyi aiempaa korkeammista verenpainearvoista. Heitä kehotettiin seuraamaan itsenäisesti verenpainettaan useampana päivänä peräkkäin ja tarvittaessa ottamaan yhteyttä terveyskeskukseen tarkempia tutkimuksia varten.

Käytännön kautta oppimassa

Nestori päivä oli osa sairaanhoitajien gerontologista harjoittelua. Opiskelijan näkökulmasta toimintapisteiden suunnittelu oli mielenkiintoista. Opiskelijoille annettiin melko vapaat kädet rastin suunnitteluun. Ainoana vaatimuksena oli, että sen liittyisi jollakin tavalla aivoterveyteen. Opiskelijat toimivat ryhmissä.

Opiskelijat saivat itse suunnitella mitä haluavat tehdä rastillaan aivoterveyteen liittyen. Alustavat ideat kerrottiin opettajille ja samalla mietittiin, miten rastit toteutettaisiin. Jokaisen ryhmän piti miettiä, mitä tavoitteita heillä oli. Rasti-ideat ja suunnitelmat lähetettiin opettajille, jotka viimekädessä hyväksyivät ideat. Ideat käytiin läpi myös yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyötahot olivat todella avoimia suunnitelmille ja mielissään, kun monipuolista toimintaa järjestettiin. Päivän tavoitteena oli, että kävijät saavat tietoa siitä, miten heidän on mahdollista vaikuttaa terveyteensä ja etenkin aivojensa terveyteen.

Nestorissa kävijöiden oli helppo löytää eri rasteille. Kovimmassa huudossa vaikutti olevan bingo, jossa oli pieniä palkintoja voittajille. Myös eri terveysmittaukset olivat todella suosittuja kävijöiden keskuudessa. Opiskelijat saivat rasteista hyvää palautetta ja paljon iloisia ilmeitä kävijöiltä.

Kävijät olivat mielissään, kun nuoret opiskelijat olivat tulleet pitämään rasteja ja siitä, että rastit olivat monipuolisia ja erilaisia. Kävijät saattoivat myös jäädä juttelemaan opiskelijoille toviksi muun muassa siitä miksi he haluavat käydä tämän kaltaisissa tapahtumissa. Näitä syitä oli että kävijät halusivat saada tietoa mittausten kautta, yhdessä oloa tai he halusivat ylläpitää toimintakykyään.

Pin It on Pinterest