TAIKUpöhinää – taiteen ja hyvinvoinnin verkosto

Taiteen ja sen keinoin tehtävä tutkimus tarjoaa keinoja hyvinvoinnin tukemiseen. Xamk on mukana TAIKUpöhinää-verkostossa, joka edistää sekä taiteen että hyvinvoinnin ammattilaisten vuoropuhelua.

Taiteen ja kulttuurin positiivinen merkitys ihmisen hyvinvoinnille on todettu lukuisissa tutkimuksissa. Tulosten mukaan tärkeitä ovat sosiaalisuus, osallistuminen ja itsensä toteuttaminen. Ammattilaisten ja tulevien ammattilaisten tulee osata vahvistaa kulttuurin keinoin ihmisten välistä yhteenkuuluvuutta ja elämänhallintaa.

Huolimatta erilaisista vuosikymmenten saatossa esitetyistä toimenpide-ehdotuksista on edelleen tarve lisätä ja tehostaa sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan toimijoiden välistä yhteistyötä. Kymenlaaksossa koettiin olevan tarvetta yhteistyölle, jonka seurauksena keväällä 2017 järjestettiin kohtaamisfoorumi Kuusankosken Taideruukin Pato Klubilla. Kohtaamisfoorumiin osallistuivat:

Näin syntyi TAIKUpöhinää-verkosto, jonka kautta edistetään ja tuodaan tunnetuksi taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin moninaisia yhteyksiä sekä niiden parissa tehtävää työtä.

Taidepohjaiset hankkeet terveyden edistämistyössä

Perinteiset kulttuuripalvelut, kuten teatteri, museot ja kirjastot luovat perusedellytyksiä taiteesta ja kulttuurista nauttimiseen. Lisäksi tarvitaan sellaisia taidepohjaisia hankkeita, jotka mahdollistavat yhtymäkohtia hallinnollisten sektorien välille ja synnyttävät uusia kohtaamisia ihmisten arkeen. Tällaisia hankkeita kutsutaan taiteen soveltavaksi käytöksi, voimauttavaksi taidetoiminnaksi, yhteisötaiteeksi tai vaikkapa sosiokulttuurisiksi menetelmiksi. Yhteistä on hankkeiden ymmärtäminen voimavarana sekä mahdollisuutena esimerkiksi terveyden edistämistyössä.

Kehitysvammaisten draamatyöpaja. Kuvaaja Marja Seppälä.

Yhä haasteellisemman työelämän kohtaaville opiskelijoille on tärkeää tuntea taiteen tarjoamia työkaluja. Niiden avulla voi harjoittaa asioiden sanoiksi, kuviksi tai esityksiksi pukemisen taitoja, sekä ilmaista itselle tärkeitä asioita ja kokemuksia. Taide tarjoaa työkalujen lisäksi sellaisia henkisiä, kulttuurisia ja sosiaalisia taitoja, jotka tekevät mahdolliseksi hyvän ja onnellisen elämän. Ehkä taide kehittää sellaisia työelämätaitoja kuin valtamediassa kadonneiksi jo kuulutetut ahkeruus, säntillisyys ja tervehtiminen?

Xamk on vahvasti mukana TAIKUpöhinää -verkostossa sekä opiskelijayhteistyötä tarjoavana, että tutkimustietoa tuottavana tahona. Esimerkiksi meneillään on opinnäytetyö maahanmuuttajien teatteritoiminnasta ja juuri painosta ulostullut Taidetta työn kehittämiseen -julkaisu.

Ajan hengen mukaisesti TAIKUpöhinää on läsnä sosiaalisessa mediassa. Suljettuun ryhmään voivat kiinnostuneet anoa pääsyä verkoston ylläpitäjältä Piia Kleimolalta.

piia.kleimola@toimintavoima.fi
Facebook Piia Kleimola

Pin It on Pinterest