Tapahtuma opettaa

Kaikissa neljässä kampustapahtumassa Xamkin yleisinfon pitivät ja tapahtuman juonsivat yhteisöpedagogiopiskelija Katariina Kovanen, tradenomiopiskelija Jani Pulkkinen ja restonomiopiskelija Jade Hirvonen.

Xamk järjesti marraskuussa toisen asteen päättävien luokkien opiskelijoille suunnatut kampustapahtumat kaikilla neljällä kampuksellaan. Vaikka tapahtumien lähtökohta oli Xamkin markkinointi potentiaalisille hakijoille, olivat ne samalla monipuolinen ja käytäntöön sidottu oppimistilanne ammattikorkeakoulun omille opiskelijoille.

Yhteensä tapahtumissa vieraili noin 1300 toisen asteen opiskelijaa 20 eri oppilaitoksesta Etelä-Savosta ja Kymenlaaksosta.

Ohjelmassa jokaisella kampuksella oli Xamkin yleisesittely, koulutuskohtaisia tietoiskuja alakohtaisesti ryhmiteltynä, eri koulutusten järjestämiä toiminnallisia pisteitä ja oppimisympäristöihin tutustumista sekä opastettuja kampuskierroksia. Jokaisessa tapahtumassa oli myös pienimuotoinen messualue ständeineen.

Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta Xamkin opiskelijat vastasivat kaiken ohjelmasisällön tuottamisesta kaikissa kampustapahtumissa. Tapahtumaa koordinoi Xamkin viestintä- ja markkinointipalvelut.

 

Mikkelin kampustapahtuman aloitusinfo.

Mukana vajaa 200 Xamkin omaa opiskelijaa

Tavalla tai toisella järjestelyissä oli mukana vajaa 200 opiskelijaa 30 eri koulutuksesta. Mukana oli sekä päiväopintojen että monimuoto-opintojen opiskelijoita ja myös kymmenkunta ulkomaalaista opiskelijaa englanninkielisistä koulutuksista. Osa opiskelijoista oli mukana vain yhdessä tapahtumassa, osa niissä kaikissa.

Kampustapahtumiin liittyvät tehtävät oli linkitetty osaksi opintoja pääosin kolmella eri tavalla:

  1. Promoottoriopintojakson opiskelijat olivat mukana tapahtuman yleisjärjestelyissä ja myös tapahtuman juontajat olivat promoottoreita. Promoottorit myös taltioivat tapahtumia valokuvaamalla ja tuottivat sosiaalisen median sisältöjä.
  2. Vertaistuutorit toimivat kampuskierrosten vetäjinä ja monien koulutusten osalta myös vastasivat koulutuksen esittelytietoiskusta tai toiminnallisesta pisteestä.
  3. Monet opiskelijat suorittivat kampustapahtumissa projektiopintoja. Projekti saattoi sisältää esimerkiksi esittelymateriaalin tuottamisen tapahtumaan omasta koulutuksesta, esittelypisteen ideoimisen ja koulutustietoiskun pitämisen kaikissa tapahtumissa.

Mukana olleet opiskelijat perehdytettiin tehtäviin joko omien opettajiensa ja/tai tapahtuman järjestäjien toimesta. Esimerkiksi projektiopinnoissa opintojaksoon kuuluu teoriasisältö, jonka pohjalta asioita harjoitellaan käytännössä työelämälähtöisessä projektissa, kuten kampustapahtumassa.

Kotkan kampustapahtuma

Kampustapahtumat opiskelijoiden kannalta

Kampustapahtumien aikana 2. asteen opiskelijat oppivat paljon Xamkista ja ammattikorkeakoulussa opiskelusta, mutta samalla Xamkin omat opiskelijat oppivat projektinomaisesta työskentelystä, tapahtumien järjestämisestä, yhteistyön tekemisestä, esiintymisestä, tapahtumamarkkinoinnista ja sosiaalisen median viestinnästä.

Opiskelijat pitivät hyödyllisenä, että joutuivat miettimään, miten etukäteen annetusta aihealueesta pystyi puhumaan mielenkiintoa herättävästi ihmisille, jotka eivät tienneet etukäteen siitä mitään, ja joita se ei välttämättä lähtökohtaisesti edes kiinnostanut.

Opiskelijat kertoivat, että oli opettavaista joutua esiintymään suurelle ja vieraista ihmisistä koostuvalle yleisölle ja kokivat, että kokemus antoi varmuutta esiintymiseen myös työelämää varten. Opiskelijat pitivät hyödyllisenä, että joutuivat miettimään, miten etukäteen annetusta aihealueesta pystyi puhumaan mielenkiintoa herättävästi ihmisille, jotka eivät tienneet etukäteen siitä mitään, ja joita se ei välttämättä lähtökohtaisesti edes kiinnostanut.

”Projektin toteuttaminen oikealla organisaatiolle oli opettavaista ja antoi meille mahdollisuuden kehittää projektiosaamistaitojamme käytännönläheisesti. Tapahtumaan osallistuminen oli meille täysin uusi, mutta mielenkiintoinen kokemus”, eräs projektiryhmä kirjoitti.

Toinen ryhmä koki tapahtumien aikana oppineensa, että parhaiten asiat sai menemään kuulijoille perille, kun tuo selkeiden esimerkkien kautta asiat kuulijoita lähelle.

Kokonaisuutena opiskelijat kokivat kampustapahtumaan osallistumisen olleen ”jäätävän hyvää” valmentautumista työelämään, jossa erilaisten esitysten pitäminen isommille ja pienemmille yleisöille on arkipäivää, jossa projektityöskentely on yleinen tapa tehdä töitä ja jossa yhteistyötä tehdään mitä erilaisimmissa tiimeissä.

 

Savonlinnan kampustapahtuma

Yhteenvetoa järjestäjien kannalta

Tapahtuman järjestäjien kannalta neljän eri tapahtuman järjestäminen lähes täysin opiskelijavoimin oli haasteellinen tehtävä kokonaisuuden koordinoinnin osalta. Opiskelijat hoitivat tehtävänsä kuitenkin erinomaisesti ja osasivat luovasti selviytyä ennakoimattomistakin tilanteista. Opiskelijat työskentelivät hyvin itseohjautuvasti ryhmissä, eri kampuksilta ja eri koulutuksista olevat opiskelijat kontaktoituivat keskenään tapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa ja päätyivät tekemään yhteistyötä yli koulutus- ja kampusrajojen.

Myös vieraina olleet toisen asteen opinto-ohjaajat kiittelivät tapahtumia ja pitivät niiden konseptia onnistuneena. Erityisesti he antoivat kiitosta opiskelijoille sekä esitysten sisällöistä että toteutuksesta.

Tapahtumien jälkeen monet opiskelijat antoivat yksin tai ryhmässä todella hyviä ja perusteltuja kehittämisehdotuksia tulevia tapahtumia ajatellen. Niihin pohjautuen on seuraavia tapahtumia ajatellen tarkoitus kehittää viestintää opiskelijoiden suuntaan, sitouttaa opiskelijoita mukaan aikaisemmassa vaiheessa, organisoida uusiksi kampusten välistä kulkemista ja monistaa eri kampusten hiukan erityyppisten tapahtumien parhaita ideoita muillekin kampuksille.

Tästä on hyvä lähteä kehittämään ensi syksyn kampustapahtumia.

 

Mikkelin kampustapahtuma

Pin It on Pinterest