Teams-infot opintojen tukena

Xamkin Hyve-hankkeen tavoitteena on ollut kehittää matalan kynnyksen ohjauspalveluja ja tukea yhteisöllisyyttä erilaisin verkossa mahdollistavin keinoin.

Hyve, eli Hyvinvointia Verkossa -hankeen (OKM 15.2.2021-31.3.2022) loppumetreillä aloitettiin teams-infojen koko kevään 2022 kestävä sarja. Kerran kuukaudessa opiskelijoille ja henkilökunnalle on ollut tarjolla avoimia teams-infoja vaihtuvista teemoista. Infojen kantava ajatus on tehdä näkyväksi erilaisia vinkkejä opiskelun sujuvoittamiseksi.

Verkkotilaisuuksien sisällöt ideoitiin etukäteen ja mukaan alustamaan aiheita kysyttiin myös eri asiantuntijoita. Neljän erillisen teams-infon sarjasta muodostuu kokonaisuus, jossa jokaisessa osassa on tarjolla vinkkejä opiskelujen tueksi. Osallistua saattoi siis vain yhteen itseään kiinnostavaan infoon tai vaikka kaikkiin.

Infojen kestoksi arvoitiin noin 45 minuuttia, ja paikalle sai ilmestyä vain kuuntelemaan.

Tavoitteena oli, että mahdollisimman vaivatta ja ilman vaadetta aktiiviseen osallistumiseen olisi helppo tulla paikalle – tai poistua napin painalluksella.

Infojen sarja alkoi tammikuussa yksilöllisten opetusjärjestelyjen infolla, jossa kerrottiin korkeakoulun tukimuodoista ja niiden hakemisesta. Seuraava info helmikuussa oli lukemisen ja kirjoittamisen haasteista, jossa osallistujia olikin jo yllättävän paljon ja keskustelu oli aiheen alustuksen jälkeen vilkasta. Maaliskuussa puhuttiin keskittymisen ja ajanhallinnan haasteista, ja aihe herätti kiinnostusta hyvissä ajoin etukäteen. Huhtikuun info on vielä tämän jutun ilmestyessä kokematta, mutta siellä on teemana kielten opiskelu.

Teams-infojen tunnelmaa kehuttiin palautteissa rennoksi ja hyväksi. Sisällöt olivat mielenkiintoisia, ehkä tuttujen asioiden toistoa, mutta myös uutta ja hyödyllistä tietoa. Myös infon helppous mainittiin: lyhyt, tietyllä teemalla tehty johdatus aiheeseen ja mahdollinen keskustelu, johon ei ole pakko osallistua koettiin hyväksi.

Joskus satunnaisesta ideasta toteutukseen ja hyviin kokemuksiin onnistuneesta toiminnasta ei paljoa tarvita, tässä tapauksessa riitti säännöllinen aika, paikka ja vaihtuva aihe.

Teams-infojen sarja jatkuu ensi syksynä OOO-hankkeen puitteissa.

Pin It on Pinterest