Työpajoista voimaa – amerikkalaisten ja suomalaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden yhteistyötä

”Projekti amerikkalaisten kanssa oli tosi hyvä, kielellisenä haasteena sekä kulttuurillisena.”

Brigham Young Universityn (Utah, USA) sairaanhoitajaopiskelijat ja opettajat vierailivat Savonlinnan kampuksella jo kahdeksatta kertaa toukokuussa 2018.

Orientaatiovideo englannin opintojaksoon:

 

Yhteistyö suomalaisten (26 opiskelijaa) ja amerikkalaisten (10 opiskelijaa) sairaanhoitajaopiskelijoiden välillä alkoi jo tammikuussa englannin kielen opintojaksolla. Kirjoitimme sähköpostia, puhuimme Skype-puheluja pienryhmissä, teimme videoita Xamkista, sairaanhoitajakoulutuksesta, Savonlinnasta ja Suomesta.

Tässä esimerkkivideo Savonlinnan kampuksen tiloista:

Yhteistyö jatkui toukokuussa opiskelijoiden tapaamisella ja yhteisissä työpajoissa Savonlinnan kampuksella. Ensimmäisenä päivänä amerikkalaiset orientoitiin Suomi-ohjelmaan ja pidettiin vapaamuotoiset nyyttärit ja pienryhmät saivat vihdoin tavata toisensa kasvokkain.

Tapaaminen ulkomaalaisten kanssa oli todella opettavaa, vaikka englantia en puhukaan kovin hyvin.

Järjestimme kolme erilaista työpajaa ja kaikki opiskelijat osallistuivat jokaiseen. Ensimmäisessä työpajassa kokeilimme kansainvälistä simulaatiota Savonlinnan kampuksen kotisimulaatiotilassa. Amerikkalaisista 4. vuosikurssin opiskelijoista kaksi toimi simulaatiotilanteiden ohjaajina suomalaisille 1. vuosikurssin opiskelijoille. Amerikkalaiset toimivat sairaanhoitajina ja suomalaiset olivat opiskelijan, asiakkaan ja omaisen roolissa. Aihe liittyi diabeetikon ohjaukseen.

Tehokas opetus! Suullinen osuus amerikkalaisten kanssa oli erittäin onnistunut, yllätyin positiivisesti.

Toisessa työpajassa hoitotyön luokassa kolme amerikkalaista opiskelijaa veti pieniä keskustelutilanteita englanniksi, esim. lapsen kasvun seuraaminen, varhainen puuttuminen teini-iän alkoholikokeiluihin ja virtsanäytteen anto-ohjeen läpikäyminen asiakkaan kanssa. Lopussa jäi vähän aikaa sanapeleihin.

Kolmannessa työpajassa vertailtiin suomalaista ja amerikkalaista terveydenhoitojärjestelmää amerikkalaisen opettajan alustuksen pohjalta. Suomalaiset opiskelijat olivat laatineet Padlet-seinän suomalaisesta terveydenhuollosta: https://padlet.com/sari_parkkinen/uimorlfye98e

Työpajojen välissä nautittiin suomalainen opiskelijalounas.

Kun aloitin sairaanhoitajakoulutuksen, pelkäsin ammattienglannin kurssia ja sitä miten tulen pärjäämään kurssilla. En koe olevani kielitaitoinen ja jännitin miten pärjään, mutta se menikin todella hienosti ja Amerikka-yhteistyö toi todella lisää varmuutta englannin puhumiseen ja kurssi antoi todella hyvät opit jatkoa varten.

Tutustumista suomalaiseen terveydenhuoltoon

Amerikkalaiset tutustuivat Savonlinnassa monialaiseen moduuliharjoitteluun (sairaanhoitaja, fysioterapeutti, jalkaterapeutti) sairaalan osastolla ja palvelutaloon. Savonlinnassa tutustuminen terveydenhuoltojärjestelmään alkoi harjoittelupäivillä neuvola- ja kouluterveydenhuollossa ja jatkui tutustumisella erikoissairaanhoitoon Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa.

Vierailun lopuksi tapasimme Savonlinnassa ja keskustelimme Suomi-jakson kokemuksista. Amerikkalaisten esittämiä kokemuksia suomalaisesta neuvola- ja kouluterveydenhuollosta:

  • holistic and preventive care
  • family centered care
  • multiprofessional health care
  • student trust their school nurse 
  • focus on non-judgemental and individualized care

Amerikkalaiset arvostavat suomalaisen äitiys- ja lastenneuvolan perhekeskeistä ja ennaltaehkäisevää työotetta. Kouluterveydenhoitaja on helposti saavutettavissa ja häneen luotetaan. Hänen kanssaan on helppo keskustella vaikeistakin aiheista, esim. mielenterveys, perheongelmat ja seksuaalisuus.

Läksiäisiksi annoimme amerikkalaisille Xamk-pussukat. Huomasimme, että molempien oppilaitosten sloganit ovat samansuuntaisia, meillä Kampuksena koko maailma ja heillä The world is our campus!

 

Artikkelin sitaatit ovat englannin opintojakson opiskelijapalautteesta.

Työryhmä: Sirkka Erämaa, Sari Parkkinen, Tuulia Litmanen, Leslie Miles, Curtis Newman

Linkki: Bingham Young University School of Nursing

Linkki: Public and Global Health Nursing International Studies

 

Pin It on Pinterest