Data-analyytikko ja palvelumuotoilija yhteistyössä – parempia ratkaisuja tekemässä

Yhdistämällä palvelumuotoilun ja data-analytiikan alat pystytään luomaan uusia palveluita ja tuotteita, jotka hyödyntävät dataa tehokkaasti ja tuovat merkityksellistä lisäarvoa asiakkaalle.

Dataamo -hankkeessa vuonna 2022 tehtiin IPR Suomi tietopankin prototyyppi, jonka rakentamisessa yhdistettiin- palvelumuotoilijan ja data-analyytikon voimat. Ilman palvelumuotoilijaa moni asia oli jäänyt huomaamatta ja ilman data-analyytikkoa koko tietopankkia ei olisi olemassa. Mitä hyötyä on näiden kahden alan yhdistämisessä? 

Data – analyytikko on tiedon jalostaja  

Data-analyytikon tehtävä on kerätä tietomassasta ne oleelliset tiedot, joita tarvitaan päätöksenteon tueksi esimerkiksi liiketoiminnan kehittämisessä. Erilaisten ennusteiden, todennäköisyyksien sekä mallinnusten tekeminen on data-analyytikon työtä.  

IRP Suomi tietopankkia rakentanut data-analyytikko Jyrki Kymäläinen kertoo, että yksi alan ehdoton viehätys on siinä, että numerot ovat aina yksiselitteisesti niitä, mitä ne ovat.

Neljäkymmentäseitsemän on aina neljäkymmentäseitsemän. Siinä ei ole tulkinnan varaa, kuten ihmisten kanssa toimiessa aina on.

Palvelumuotoilija on kokemusten kehittäjä

Palvelumuotoilijan tehtävä on varmistaa, että asiakaskokemus on mahdollisimman sujuva ja toimiva. Palvelumuotoilussa kehitetään palveluita, jotka ovat niin asiakkaalle tarpeellisia ja toimivia kuin liiketoiminnallisesti kannattavia.  

IPR Suomi tietopankin kehittämisessä mukana ollut palvelumuotoilija Mariia Hämäläinen on aina kiinnostunut toiminnan motiiveista syvemmin.

Nähdessäni kyselyn tuloksia, pohdin sitä, miksi joku henkilö on vastannut juuri kyseisellä tavalla. Haluaisin päästä kohtaamaan ihmisiä numeroiden takana ja ymmärtämään syvemmin kokemusta.

Yhdessä parempiin ratkaisuihin

Data on tärkeä osa modernin maailmamme toimintoja ja sen avulla voidaan tehdä parempia päätöksiä. Palvelumuotoilussa keskitytään luomaan asiakkaiden tarpeita ja odotuksia vastaavia palveluita. Yhdistämällä palvelumuotoilun ja data-analytiikan alat pystytään luomaan uusia palveluita ja tuotteita, jotka hyödyntävät dataa tehokkaasti ja tuovat merkityksellistä lisäarvoa asiakkaalle.  

Yhteiskunnan ja yritysten kannalta nämä osaajat ovat tärkeitä, sillä he auttavat luomaan tehokkaampia ja parempia palveluita sekä parantamaan asiakaskokemuksia. Myös eettisissä ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä, kuten tietosuoja sekä vastuullinen data-analyysi, ovat nämä kaksi ammattikuntaa oleellisessa roolissa siksi, että tällaisia kysymyksiä ei voida ratkaista ilman monitieteistä lähestymistapaa.  

Käytännön esimerkki yhteistyöstä

Kun palvelumuotoilijan edessä on esimerkiksi taulukko, joka sisältää tärkeää tietoa, mutta sellaisenaan se jäisi kohdeyleisöltä ymmärtämättä, tarvitaan data-analyytikkoa. Tiedon visualisointi ymmärrettävään muotoon on yksi heidän ammatillinen osaamisalueensa. Palvelumuotoilija tehtävä on pitää kohderyhmä mielessä ja tuoda esiin se, että tilasto sellaisenaan voi olla liian hankala sisäistää. Molempia siispä tarvitaan! Kärjistäen voitaisiin sanoa, että data-analyytikko keskittyy numeroihin ja palvelumuotoilija ihmisiin numeroiden ja avoimien vastauksien takana.  

Kymäläinen teki ensimmäistä kertaa yhteistyötä palvelumuotoilijan kanssa ja totesi työn olevan kehitystyön kannalta elintärkeää kahdesta syystä: palvelumuotoilija pitää kohderyhmät mukana prosessin ajan ja kulkee rinnalla kehittämispolulla kohti määritettyä maalia.  

Myös Hämäläiselle näin tiivis yhteistyö data—analyytikon kanssa oli uutta. Kokemus oli ammatillisesti todella tärkeä. On aina muistettava, että ratkaisujen on pohjattava laadukkaaseen dataan ja numerokammoisen paras ystävä on datan visualisoinnin ammattilainen! 

Yhteistyön aikana selkeytyi se, että dataa tarvitaan, jotta voidaan tehdä laadukkaita ja hyviä ratkaisuja. Samalla on muistettava, että ratkaisut tehdään ihmisille, jotka suodattavat maailman omien kokemustensa läpi. Molempia siispä tarvitaan! 

Lue lisää IPR Suomi tietopankista: Eläköön selkeästi visualisoitu data! – Next (xamk.fi) 

Dataamo-hanke

Dataamo-hankkeen on rahoittanut Otsakorpisäätiö. Hankkeen kesto 15.1.2022- 28.2.2023.

Lue lisää Dataamo-hankkeesta.

Pin It on Pinterest