Xamk-taukojumpalla tehoa työpäivään

Istuminen on todettu olevan haitaksi toimistotyöntekijälle, silläkäytämme usein suurimman osan työajastamme istuen. Pitkäkestoisella istumisella on yhteyksiä moniin eri sairauksiin ja haittoihin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin, diabetekseen ja lihavuuteen. Myös opiskelijat istuvat usein useita tunteja päivän aikana. (THL. 2020.)

Tauota omaa ja opiskelijoiden työpäivää

Omaa työtä ja opiskelua olisi tärkeä tauottaa päivän aikana. Passiivinen aika olisi syytä pyrkiä katkaisemaan mahdollisimman usein. STM suosittaa myös opettajia kannustamaan opiskelijoita oman työn tauottamiseen (UKK-instituutti 2015. 29).

Omaa työtä voi tauoitta monin eri tavoin, yksinkertaisimmillaan se voi olla pienen, 1-2 minuutin mittaisen mikrotauon pitäminen kesken työtehtävän tai siirtyminen kahvihuoneeseen kollegoiden luokse rupattelemaan kahvin äärelle. Pitkillä luennoilla olisi myös syytä ottaa tauot huomioon. Opettaja voi mahdollistaa yhteisen aktiivisen tauon esimerkiksi kevyen taukoliikunnan avulla.

Ota haltuun BREAK PRO ja Xamk-taukojumppa!

Xamkissa on tarjolla kaikille, niin henkilökunnalle kuin opiskelijoille, taukoliikuntasovellus BREAK PRO. BREAK PRO tarjoaa valtavan määrän erilaisia ohjattuja taukoliikuntoja, jotka on helppo sisällyttää osaksi esimerkiksi luokkahuoneopetusta. Ajastin vain rullaamaan ja tunnin päästä taukoliikuntaohjelman ponnahdusikkuna muistuttaa automaattisesti aktiivisesta tauosta.

Mikäli haluat kokeilla jotain uutta, voit hyödyntää myös OOO-hankkeessa laadittua Xamk-taukojumppaa, jossa jumpataan eri Xamkin yksiköiden mukaan. Valmiin videon voi näyttää kesken oppitunnin tai jättää pyörimään ennalta suunnitellun tauon ajaksi etäopetuksessa. Videot ovat myös opiskelijoille vapaassa käytössä.

Tauotuksilla potkua hyvinvointiin

Iltapäiväluennoilla opiskelijoiden väsymys voi olla helposti havaittavaa. Aktiivisien taukojen avulla opettajan on mahdollista lisätä opiskelijan aivojen vireystilaa, jolloin muisti paranee ja ajatustyö alkaa taas rullaamaan. Lisäksi kehon saadessa hieman liikettä, vähenee pelkästä istumisesta johtuva selän ja niskan kuormitus. (Liikkuva työelämä s.a.)

Kolme erilaista Xamk-taukojumppaa

Taukojumpat löytyvät soittolistasta. Videot ovat myös tekstitetty.

Ohjeista itse Xamk-taukojumppa

Nappaa Xamk-taukojumpan PowerPoint haltuun ja lisää halutessasi suoraan osaksi omia opetusdioja! Diojen muistiinpano-osioissa löydät sanalliset ohjeistukset liikkeisiin.

Innostu aiheesta lisää:

Lähteet

Liikkuva työelämä. s.a. Istuminen tappaa, mutta onneksi hitaasti. Liikkuva aikuinen -ohjelma. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://liikkuvatyoelama.fi/tyontekijalle/miten-vahennan-istumista/ [viitattu 1.6.2022].

THL – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2020. Istumisen haitat terveydelle. WWW-dokumentti. Päivitetty: 16.4.2020. Saatavissa: https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/liikunta/istumisen-haitat-terveydelle [viitattu 1.6.2022].

UKK-instituutti. 2015. Istu vähemmän – Voi paremmin! Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2015. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3726-0 [viitattu 1.6.2022].

Pin It on Pinterest