Bioetiikkaa Jerusalemissa

Eettisyys on yksi terveys- ja sosiaalialan peruslähtökohdista, joka ilmenee amk-opinnoissa usein ammattietiikan tarkasteluna. Hoitotyön ammattietiikka on vahvasti yhteydessä bioetiikkaan, joka tarkastelee terveydenhuollon, sekä lääke- ja biotieteiden yhteydessä esiintyviä eettisiä kysymyksiä.

UNESCOn ylläpitämä Chair of Bioethics kokoaa bioetiikan ammattilaiset kahden vuoden välein yhteen järjestämällä bioetiikan konferenssin. Konferenssi luo puitteet kansainväliselle verkostoitumiselle ja yhteiselle eettiselle pohdinnalle.

Vuonna 2018 konferenssi järjestettiin kolmannentoista kerran, paikkana oli etiikan historiankin näkökulmasta mielenkiintoinen Jerusalem. Xamk oli edustettuna konferenssissa tutkimusetiikkaan liittyvällä posterilla, jonka esitteli yliopettaja Niina Eklöf.

Vuoden 2018 konferenssin aihealueet ja ohjelma olivat laajat. Konferenssissa käsiteltiin yleisten eettisten teemojen lisäksi mm. bioetiikan koulutusta, eettisten toimikuntien toimintaa, lääketieteen ja hoitotyön eettisiä kysymyksiä, elämään ja kuolemaan liittyviä kysymyksiä, ihmisoikeuksia, tutkimusetiikkaa sekä bioetiikkaan liittyvää lainsäädäntöä.

Laajan aihepiirinsä vuoksi konferenssi on suunnattu eri alojen asiantuntijoille. Bioeetikoiden lisäksi konferenssiin osallistui hoitajia, hoitotyön opettajia, lääkäreitä, sosiaalialan ammattilaisia, eettisten toimikuntien jäseniä, opettajia, lakimiehiä ja tuomareita, psykologeja ja terapeutteja sekä eläinlääketieteen edustajia.

Konferenssin yksi parhaista anneista olikin kansainvälinen verkostoituminen. Etiikan yhteinen kieli yhdistikin sujuvasti intialaisen patologin, italialaisen bioetiikan opettajan, kenialaisen tutkijan, bosnia-hetsegovinalaisen lakimiehen, Bostswanan terveysministeriön edustajan ja suomalaisen hoitotyön yliopettajan.

Etiikan koulutus

Erityisen huomion konferenssissa sai bioetiikan koulutus. Kansainvälisesti etiikan koulutuksen tärkeys näkyy koulutuksen laajuudessa, erityisesti siinä miten eri ikäisille voidaan opettaa etiikkaa.

Pienten lasten opetukseen oli kehitetty materiaaleja ja menetelmiä, joiden avulla jopa alle kouluikäiset pystyvät perehtymään, leikin keinoin, eettiseen toimintaan ja ajatteluun. Lasten etiikan opetus katsottiin olevan tärkeää kasvatettaessa eettisesti ajattelevia aikuisia.

Terveysalan ammattietiikan koulutus näyttäytyi vahvasti etiikan opettajien tapaamisessa, jossa eri maiden ja eri ammattien edustajat pääsivät keskustelemaan erilaisia käytännöistä ja painopisteistä. Opettajat kokivat etiikan opetuksen tärkeyden korostuvan nyky-yhteiskunnassa, jossa terveysalaa säätelevät vahvasti raha ja muut ns. kovat arvot.

Hoitotyön etiikka

Hoitotyön etiikkaa koskevia kysymyksiä pohdittiin useissa esityksissä ja keskusteluissa, joissa tarkasteltiin hoitajiin ja hoitotyön toimintoihin liittyviä eettisiä näkökulmia.

Hoitajien vahva, kansainvälisesti yhtenäinen, ammattieettinen ajattelu korostui moniammatillisissa keskusteluissa, joissa mm. tarkasteltiin paternalismin sopivuutta nykyajan terveydenhuoltoon. Siinä missä lääkärit painottivat oman toimintansa velvollisuuksia ja oikeuksia, hoitajat painottivat potilaan oikeutta tiedonsaantiin.

Bioetiikan vahvoja sisältöjä ovat elämän ja kuoleman kysymykset. Näistä konferenssissa oli näkyvästi esillä ajatus eutanasian yhdistämisestä elintenluovutukseen, jonka mukaan ennen eutanasiaa potilas toimisi elintenluovuttajana.

Keskustelussa eutanasian kannattajat ja vastustajat saattoivat vaihteeksi olla samalla puolella, mikäli elinluovutuksen ei koettu olevan eettisesti oikea ratkaisu näin vaikean päätöksen yhteydessä. Elinluovutuksen kannattajat sen sijaan muistuttivat, että on eettisesti oikein myös ylläpitää elämää, vaikkakaan yksittäinen ihminen ei omaansa haluaisi ylläpitää.

Eutanasia herätti myös keskustelua perinteisemmistä näkökulmista, kuten lääkärin ja hoitajan vastuusta, ja eutanasiasta suhteessa itsemurhaan.

Bioetiikan tulevaisuus

Eettinen keskustelu elämän ja kuoleman kysymyksistä jatkuu tulevaisuudessakin. Digitalisaatio sekä mm. geeniteknologian kehittyminen tuovat eettiseen tarkasteluun uusia näkökulmia.

Nopea kehitys haastaa myös bioetiikan perusarvojen kuten autonomian ja yksityisyyden uudenlaiseen tarkasteluun. Tämä edellyttää kaikilta bioetiikan alan asiantuntijoilta, tutkijoilta ja toimijoilta ajantasaista asioihin perehtymistä sekä kansainvälistä keskustelua.

Seuraava konferenssi järjestetään vuonna 2020 Portossa Portugalissa, jossa viimeistään keskustelu jatkuu vilkkaana.

Pin It on Pinterest