Omistajanvaihdoksesta uusi elämä yritykselle

Elämän ehtoopuolella niin yrityksen kuin ihmisenkin elinvoima tavanomaisesti hiipuu. Yksi ratkaisu elinvoiman jatkumiseen ja kasvuun on onnistunut omistajanvaihdos. Yrittäjän tulee pystyä luopumaan elämäntyöstään ja löytää sille ostaja.

Väestön ikääntymisen myötä yrittäjien keski-ikä nousee ja yritysmyynneille syntyy luonnollista tarvetta. Ostajapuolella nuoret miettivät yrittäjyyttä uravaihtoehtona ja keski-ikäiset ammattilaiset hakevat uutta suuntaa uralleen, osaamisen monipuolisempaa käyttöä, taloudellisten unelmien toteuttamista, itsenäisempää päätöksentekoa ja itsensä toteuttamista.

Ammattikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijoista (amk) löytyy niin nuoria leijonia kuin kokeneempia alan vaihtajia. Keski-iältään vanhemmat ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittajat (yamk) hakevat uralleen uutta suuntaa tai potkua jatkokoulutuksesta, ja heillä on usein mielessä työpaikan vaihto tai yrittäjyys.

Omistajanvaihdos on ainutkertainen siirtymä. Usein uusi omistaja löytyy yrittäjän omista tai yrityskauppakonsultin verkostoista. Lisäksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta (Xamk) löytyy vähemmän hyödynnetty yritysten jatkajien varanto.

Korkeakoulun yli 9000 opiskelijan joukosta löytyy useampi sata potentiaalista uutta yrittäjäomistajaa.

Xamk on kehittänyt Otsakorven säätiön tuella Viikko yrittäjän housuissa –ohjelman yrityksen myyntiä pohtiville ja uuden yrittäjäsukupolven tukemisesta kiinnostuneille yrittäjille ja aiheesta kiinnostuneille opiskelijoille.

Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden opiskelijalle tutustua yrittäjän arkeen perehtymällä yrityksen toimintaan ja sen toimikenttään sekä osallistumalla aktiivisesti omistajan kanssa työskentelyyn. Ohjelma mahdollistaa yhdessä tekemisen ja ajatusten vaihdon, jossa niin opiskelija kuin yrittäjäkin voivat oppia toisiltaan ja luoda suhteen, joka kantaa ohjelman jälkeenkin.

Ohjelma toteutetaan marraskuussa 2019 yhteistyössä Xamkin Yrittäjyysvalmennus-opintojakson kanssa. Tutustumisjakso on räätälöitävissä yhdestä neljään viikkoon yrittäjän ja opiskelijan aikataulujen mukaisesti. Jakson päätteeksi opiskelijalla on kuva omistajanvaihdoksesta työllistymisen vaihtoehtona ja kokemusjaksoa seuraa reflektointiosio, jossa arvioidaan opiskelijan potentiaalia yrittäjäksi ryhtymisestä.

Pin It on Pinterest