Palautteen anto jatkuvaksi osaksi tiimin toimintaa

Hyvä tiimi antaa palautetta ja luo vaikuttavia innovaatiota. Avoin työkulttuuri ja toimiva tiimi voivat olla innovaatioiden kehittämisen tärkeimpiä menestyksen takeita.

Innovaatiot. Niitä me tarvitsemme selviytyäksemme nykyajan haasteista ja voidaksemme hyödyntää täydellä potentiaalilla modernia teknologiaa. Innovaatiot eivät ole vain pelkkää uuden teknologian kehittämistä, vuosien hikistä työtä ja patenttihakemuksia.

Innovaatiot voivat olla myös pieniä, tuotteita ja palveluja, jotka hyödyntävät olemassa olevaa uudella tavalla. Ne voivat syntyä suurina ajatuksina tai pieninä välähdyksinä, missä ja milloin vain.

Innovaatiot ovat siitä kiusallisia, että niiden eloon saamiseksi joutuu tekemään paljon töitä. Yksin on hankala luoda elämää suurempia ja maailmaa muuttavia ajatuksia näkyviksi asioiksi. Tarvitaan yhteistyötä, kumppaneita, kollegoita, ammattilaisia ja monen alan asiantuntemusta ja paljon työtä.

Toimiva ihmisten verkosto on kykenevä viemään mitä ihmeellisimpiä ideoita ajatuksesta käytäntöön. Palautteen antaminen ja sen vastaanottaminen voivat olla innovaatioiden kehitysmatkalla yksi tärkeimmistä kompastuskivistä tai vauhdinantajista. Innovaatiot tarvitsevat ympärilleen siis tiimin sekä terveen palautekulttuurin.

Avoimessa toimintakulttuurissa palautteenanto korostuu

Menestyneen ohjelmistoyrityksen 37Signals perustaja Jason Fried (2010) väittää, että kulttuuria ei voi luoda, vaan se syntyy toiminnan ja käyttäytymisen kautta. Mikäli johtaja rohkaisee ihmisiä avoimuuteen toistuvasti, avoin kulttuuri alkaa syntyä.

Avoin kulttuuri on äärimmäisen tärkeä luovuuden moottori. Kenellä tahansa yrityksestä asemastaan riippumatta pitäisi olla mahdollisuus keskeyttää toiminnan eteneminen tarpeen tullen.

Mikäli kuka tahansa pystyy tällä tavoin välillä pysäyttämään toiminnan ja varmistavan, mihin suuntaan työyhteisö etenee, työntekijät alkavat tuntea oman merkityksensä työyhteisössä. Parhaassa tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että odottamattomat ongelmat voidaan ratkoa odottamattomilla luovilla vastauksilla. (Catmull 2014, 163.)

Avointa kulttuuria on tietoisesti yritetty kehittää esimerkiksi ESGE-hankkeessa.  Hankkeessa on 12-henkinen tiimi, jonka päätehtävänä on kasvattaa Kymenlaakson e-urheiluverkostoa.

Hankkeen tavoitteet ovat sen verran laajoja ja luovuutta vaativia, että avoimen kulttuurin korostaminen on tärkeää. Tämä on tarkoittanut ESGE:n toiminnassa sitä, että tiimiläisiä on korostettu avoimuuteen sekä kehittävän palautteen antamiseen.

Tiimin kehittämiskeskusteluissa harvemmin pystyy välttymään palautteen antamiselta, joten kehittämiskohteita antaessa on ollut tärkeää muistuttaa, että palaute ei koskaan liity persoonaan, vaan projektiin, jota ollaan kehittämässä.

Tällaisessa toiminnassa on pyritty tuomaan esille juuri Fredin ja Catmullin yllä mainittuja esimerkkejä, joissa toistuvasti korostetaan avointa keskustelukulttuuria ja muistutetaan, että kuka vain voi keksiä ratkaisun ja kaikkien mielipiteitä arvostetaan.

Itseään innovoivan tiimin tuloksena hankkeen tehtävien toteuttamisessa on onnistuttu hyvin. Tiimi, joka on oppinut antamaan palautetta herkästi, nopeasti ja asiaan keskittyen on kehittämisen kovinta ydintä.

Innovaatiot eivät kehity valmiiksi yhdellä työpajalla. Sen sijaan ne vaativat jatkuvaa iterointia, kokeiluja, arviointia ja paljon palautetta. Innovaatiot tarvitsevat ympärilleen hyvän tiimin. Hyvä tiimi muodostuu, Pixarin toimitusjohtaja Ed Catmulin mukaan (2014, s. 74): “good team is made of people who complement each other.”

 

Lähteet

Catmull, E.  2014. Creativity, Inc. Overcoming the Unseen Forces that stand in the way of true inspiration. New York: Random House. 74 – 163.

Fried, J. 2010. Rework. Change the way you work forever. England: Ebury Press.

Pin It on Pinterest