Työnopastus ja perehdyttämisen artikkeli tekoälyn avulla

Tekoälyn hyödyntäminen työssä on ottanut uuden ulottuvuuden. Olemme jo hetken eläneet maailmassa, jossa tekoälyä on pyritty kehittämään erilaisiin tarkoituksiin ja nyt sen kanssa voit alkaa keskustelemaan.

Tutustuin mielenkiinnosta Helsingin Sanomien artikkelin kautta ChatGPT -palveluun. HS -artikkeli kuvasi alustaa työelämää mullistavaksi ja jo olemassa olevaksi työkaluksi, jonka käyttö yleistyy. Tunnusten luomisen jälkeen olikin aika kirjoittaa chattiin tekoälylle ensimmäinen viesti. Epäilin kovasti suomen kielen toimivuutta, joten päätin, että käyn keskustelun tekoälyn kanssa suomeksi. Halusin testata, voinko kirjoittaa selkeän ja sujuvan artikkelin aiheesta työnopastus ja perehdyttäminen tämän tekoälytyökalun avulla.

Kuvakaappaus chat-keskustelusta. Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Työskentelen Virtuaalinen työnopastus ja perehdyttäminen palvelualalla – Xamk -hankkeessa, jossa olemme yhtenä kehittämistoimenpiteenä työparini kanssa tuottaneet yrityksiin pilotointeja. Pilotointien tavoitteena oli lisätä työhyvinvointia virtuaalisten ratkaisujen avulla ja tätä kautta nostaa työn tuottavuutta. Pilotoinneissa hyödynnettiin erilaisia virtuaalisia ratkaisuita pohjautuen yritysten omiin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin ottaa haltuun uudenlainen perehdyttämisen materiaali sekä materiaalin tuotanto.

Hankkeessa on tuotettu paljon materiaalia yritysten kanssa ja keskeisessä roolissa on ollut yritysten resurssin saaminen kehittämistyöhön. Hankkeen aikana yritysyhteistyökumppaneiden ongelmiksi koettiin alati muuttuvat koronarajoitukset, viranomaisten nopeatempoisesti päivittyvät ohjeet ja henkilöstön kuormittuminen sekä karanteenit ja sairaspoissaolot ovat haastaneet esimiestyöskentelyä sekä vaikuttaneet käytettävissä olevaan henkilöstöresurssiin. Hanketyön näkökulmasta tämä tarkoitti sitä, että mitä tehokkaammin me pystyimme mallintamaan ja tehostamaan suunnittelu- ja kehittämisprosessia, sen parempi. Sujuvan ja selkeän ohjausmateriaalin tuottaminen olikin hankkeessa yksi tärkeä kulmakivi, jonka kanssa teimme työtä.

Aloitin keskustelun ChatGPT kanssa perinteisesti sanomalla moikka, ja sitten esitin asiani mahdollisimman lyhyesti: ”Haluaisin kirjoittaa lyhyen artikkelin työnopastuksesta ja perehdyttämisestä. Osaisitko auttaa?”

Kuvakaappaus chat-keskustelusta. Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Kauaa vastausta ei tarvinnut odottaa, kun ChatGPT aloitti kirjoittamaan minulle takaisin. Ilahduttavan inhimillisesti saan vastaukseen takaisin ensimmäiseksi tervehdyksen ja sitten kommentin, että ChatGPT haluaa auttaa ilolla minua.

Vastaukseksi sain hyvin tiivistetyn ja läpileikkaavan vastauksen, jonka sisältö on suoranaisesti sama, mitä hankkeessa olemme käsitelleet kahden vuoden ajan. Ainut mikä mielestäni on tärkeä näkökulma perehdyttämisessä, on lakiperusteisuus Suomessa, mutta tämän ChatGPT jätti jostakin syystä pois.

Halusin jatkaa ChatGPT haastamista ja jatkoin kirjoittamalla kohteliaasti kiitokset ja jatkokysymyksen aiheeseen liittyen. Mietin mielessäni, osaako tekoäly yhdistää aikaisemmat viestit.

Keskustelun lopuksi totesin ChatGPT:lle, että oli hyvä nosto tämä vuorovaikutteinen näkemys, johon tekoäly vastasi kattavasti, että digitaalisuus tarjoaa hyödyllisiä apuvälineitä mutta vuorovaikutus ja henkilökohtainen tuki ovat tärkeitä työnopastuksen ja perehdyttämisen onnistumisiselle. Lopuksi ChatGPT toivoo, että näiden avulla kirjoitan hyvän ja informatiivisen artikkelin.

Sujuvan tekstin ja informatiivisen artikkelin tuottamiseen ohjeet ovat varsin hyvät. Mielestäni tekoälyn ehdotukset veivät artikkeliini hyvin jäsennettyä ja loogisesti jaettuna tietoa hyväksi kokonaisuudeksi. Tämä työkalu mahdollistaa mielestäni työskentelyn tehostamista. Onko tästä tulevaisuudessa hyötyä työssäni? Ehkä jollain tapaa. Voisin nähdä tämän työkaluna, joka ei korvaa kuitenkaan kollegoita.

Pin It on Pinterest