Innostu, innosta ja ohjaa innostumaan

Carry on -hankkeen osallistujat pienryhmäohjauksen työpajassa Kuusankosken Taideruukin Patoklubilla.

Carry on -hanke antaa työkaluja opetuksen kehittämiseen.

Omaan ammattitaitoonsa hyytyy ja sokeutuu, kun on tahkonnut kymmeniä vuosia omaa opetustaan. Innostuin valtavasti, kun pääsin mukaan Carry on –hankkeeseen, jonka yhtenä tavoitteena oli kehittää ohjaushenkilöstön osaamista. Pääsisin mukaan kehittämään myös omaa opetustani.

Hanke pyrkii vuosien 2016–30.6.2018 välisenä aikana maakunnan tasolla tarjoamaan osaltaan ratkaisua sekä työttömyyden ehkäisemiseen tutkintojen läpäisemisen ja tehokkaampien koulutuspolkujen kautta, sekä parantamaan koulutuslaitosten vetovoimaa Kymenlaakson alueella. Rahoittajana ja päärahoituslähteenä Hämeen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Mielenkiintoisemmaksi tekee se, että hankkeessa mukana ovat Kaakkois-Suomen alueen oppilaitokset. Hanketta hallinnoi Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto. Muut hankkeessa mukana olevat oppilaitokset ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin lisäksi ovat Kouvolan aikuiskoulutuskeskus, Kouvolan seudun ammattiopisto ja Harjun oppimiskeskus.

Opiskelijoiden koulutuksen läpäisyn tehostaminen

Hankkeen tavoitteena on tehostaa koulutuksen läpäisyä kehittämällä ohjausta, hyödyntämällä pelillistä uraohjaustyökalua ja yhtenäistämällä ohjauskäytäntöjä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun osahankkeen tavoitteet opiskelijoiden opintojen keskeyttämisen ennakointiin ja ehkäisyyn ovat

  1. opiskelijoiden opiskelun etenemisen seurantamenetelmien kehittäminen
  2. pelillisen uraohjaustyökalun kehittäminen (konsepti ja prototyyppejä)
  3. ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen sekä
  4. opettajasta ohjaajaksi ja valmentajaksi kehittäminen kesäkuun 2018 loppuun mennessä.

Seurantamenetelmien kehittäminen

Hanke lähti liikkeelle Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Kyamkin aikana vuonna 2016. Kyamkissa oli luotu ennakointimittari, joka oli herättänyt myös valtakunnallista huomiota.

Mittaristolla kerättiin tietoa opiskelijoiden ilmoittautumista, suorituksista, läsnäoloista, koulutustaustoista ja muista kriittisistä pisteistä joita tarvitaan keskeyttämisriskin ennakoimiseen. Järjestelmässä käytettiin liikennevaloja, esimerkiksi keltaiset valot indikoivat keskeyttämisriskiä. Ennakointimittaristo perustui opintosuunnitelmaohjelman keräämiin tietoihin.

Pelillisen uraohjaustyökalun kehittäminen

Pelillistettyjä mekanismeja ja työkaluja on käytetty aikaisemmin menestyksekkäästi markkinoinnissa ja esimerkiksi kuluttajille suunnatuissa terveyspalveluissa. Pelillisyyttä on viime aikoina ryhdytty hyödyntämään myös oppimisen ja opetuksen työkaluissa. Sen sijaan opintoihin liittyvän ohjauksen välineenä käytettävän pelillisen työkalun kehittäminen on uutta.

Ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen pienryhmäohjauksen keinoin

Suurten ryhmien sisällä on kuitenkin paljon yksilöllistä vaihtelua ja HOPSaukset tulevat jokaiselle yksilöllisesti. Nykyään ryhmäkoon ollessa suuri, opettajan on vaikea huomioida yksittäiset opiskelijat. Tällöin opiskelijan ongelmat opiskeluiden suhteen saattavat jäädä huomaamatta ja tarvittava ohjaus antamatta.

Pienryhmäohjauksen keinoin voidaan tehostaa ohjausta huomioiden erityisen tuen tarpeessa olevat. Pienryhmätoiminta tukee opiskelijoiden välistä vuorovaikutteista työskentelyä ja tarjoaa vertaistukea. Opetus- ja ohjausresursseja voidaan tehostaa ja kohdentaa niihin opiskelijoihin, jotka tarvitsevat erityistä henkilökohtaistamista.

Luennoimalla oppii parhaiten – luennoitsija

Kaikki opettajat varmasti allekirjoittavat sen, että luennoimalla oppii parhaiten – luennoitsija. Miten vastavuoroisesti opiskelijat oppivat parhaiten? Onko opettaja tai luennoitsija kysynyt opiskelijoilta, miten he oppisivat parhaiten? Kykeneekö opettaja pohtimaan, mitä on uudistuva opettajuus, ja huomioimaan opiskelijoiden eri tavat oppia?

Carry on -hankkeessa järjestettiin ohjaushenkilöstölle työpajoja, joissa henkilöstö sai pohtia omaa ammattitaitoaan opettajasta ohjaajaksi ja valmentajaksi. Työpajojen sisältönä käytiin läpi opiskelusta innostavaa, ajanmukaista, vastuullista, vaativaa, innovatiivista, kannustavaa ja osallistavaa lähestymistapaa. Työpajoissa jaettiin hyviä käytäntöjä ja esimerkiksi nuorten ja aikuisten koulutuksen parissa työskentelevien kesken.

Kun ohjaushenkilöstö on itse kyseenalaistanut ja sitä kautta kehittänyt omaa ohjaustaan, motivoi se opiskelijoita omissa opinnoissaan. Jos on itse innostunut omasta työstään, välittyy se opiskelijoille. Vastavuoroisesti innostuneet opiskelijat antavat voimaa opettajille ja he viihtyvät ja sitoutuvat opintoihinsa vielä tanakammin.

Mikä sen parempaa kuin viihtyä ja innostua ammattikorkeakoulussa!

Lähde:

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/tutkintojen-lapaisemisen-parantaminen-seka-tehokkaammat-koulutuspolut/

 

Pin It on Pinterest